برچسب: سعید بهمنی

نخستین نشست تخصصی همایش ملی المیزان و علوم انسانی برگزار شد

در راستای برگزاری همایش ملی المیزان و علوم انسانی در آبان ماه جاری، اولین نشست تخصصی با موضوع ”ضرورت اسلامی‌سازی علوم انسانی از منظر قرآن” برگزار شد.

اولین نشست تخصصی همایش ملی المیزان و علوم انسانی برگزار می‌گردد

در راستای برگزاری همایش ملی المیزان و علوم انسانی، نشست تخصصی با موضوع ”ضرورت اسلامی‌سازی علوم انسانی از منظر قرآن” در قم برگزار می‌شود.

نشست علمی “چالش نظریه‌پردازی و معرفت فقهی” برگزار می‌شود

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی کشور، اولین نشست از سلسله نشست‌های ده‌گانه علمی – تخصصی نظام سازی قزآن‌بنیان را روز سه‌شنبه مورخ 16 آذرماه برگزار می‌کند.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی