برچسب: رونمایی

موسوعه «التفسیر الأثری الجامع» به صورت تطبیقی و مقایسه ای نگاشته...

همزمان با هفدهمین سالگرد ارتحال علامه معرفت و با حضور اندیشمندانی از ایران و جهان اسلام موسوعه‌ی «التفسیر الأثری الجامع» رونمایی شد.

صلابت در بیان معارف اهل بیت از جمله امتیازهای «التفسیرالأثری الجامع»...

 آئین رونمایی از موسوعه‌ی «التفسیر الأثری الجامع» برگزار شد

«التفسیر الأثری الجامع» محاسن کلام معصومان را در اختیار جهان اسلام...

آیین رونمایی بین المللی از موسوعه‌ی «التفسیر الأثری الجامع» برگزار شد

التفسیر الاثری الجامع برآمده از فهم عترت قرآن کریم است

آئین رونمایی از موسوعه‌ی «التفسیر الأثری الجامع» همزمان با هفدهمین سالگرد ارتحال علامه معرفت و با حضور اندیشمندانی از ایران و جهان اسلام برگزار شد

التفسیر الاثری الجامع آیت‌الله معرفت برای جهان اسلام نوشته شده است

آیین رونمایی بین المللی از موسوعه‌ی «التفسیر الأثری الجامع» برگزار شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی