برچسب: روزبه زارع

پیشینه و تاریخچه علم‌گرایی

یادداشت دکتر روزبه زارع عضو هیات علمی گروه غرب‌شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی با موضوع پیشینه و تاریخچه علم‌گرایی.

علم‌گرایی معاصر

تازه ترین یادداشت دکتر روزبه زارع عضو هیات علمی گروه غرب‌شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با عنوان علم‌گرایی معاصر

الهیات سیاسی حوزه‌ی تمرکز گروه غرب‌شناسی است

فعالیت‌های جاری گروه غرب‌شناسی توسط حجت‌الاسلام مرتضی روحانی تبیین شد

الهیات طبیعی معاصر و خدای شخص‌وار

موضوع کانونی در فلسفه دین، خدا است و فلسفه دین بیش از هر چیز بر موضوع خدا تمرکز دارد. فلاسفه در طول قرن­‌ها به دنبال دلیلی برای باور به وجود خدا گشته‌اند.

الهیات طبیعی معاصر و خدای رخنه‌ها

در پروژه الهیات طبیعی معاصر، وجود خدا متوقف بر اموری می‌­شود که تبیین­‌های طبیعی موجود، توضیح قابل قبولی برای رخ دادن آنها ارائه نمی‌­کنند.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی