برچسب: دانشنامه

جلسات ۳۲ و ۳۳ شورای علمی گروه ادیان دانشنامه قرآن شناسی...

جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورای علمی گروه ادیان در قم برگزار شد.

بررسی و تصویب مقالات «جدال و مراء» و «جاه طلبی» دانشنامه...

جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورای علمی گروه اخلاق در قم برگزار شد.

مقاله امام علی علیه السلام و قرآن دانشنامه قرآن شناسی تصویب...

جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورای علمی گروه قرآن و شیعه در قم برگزار شد.

جلسات ۷۳۳ تا ۷۳۵ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورا در قم برگزار شد.

جلسات ۷۳۰ تا ۷۳۲ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورا در قم برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی