برچسب: دانشنامه

جلسات ۷۳۳ تا ۷۳۵ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورا در قم برگزار شد.

مقاله امام علی علیه السلام و قرآن دانشنامه قرآن شناسی بررسی...

جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورای علمی گروه قرآن و شیعه در قم برگزار شد.

جلسات ۷۳۰ تا ۷۳۲ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورا در قم برگزار شد.

طرح‌نامه‌های تمسخر و حق‌گرایی دانشنامه قرآن شناسی به تصویب رسید

جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورای علمی گروه اخلاق در قم برگزار شد.

طرح‌نامه‌های مداخل ذوالکفل و یعقوب دانشنامه قرآن شناسی بررسی شد

جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورای علمی گروه ادیان در قم برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی