برچسب: دانشنامه قرآن

جلسات ۷۵۶ تا ۷۵۸ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی برگزار...

جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورا در قم برگزار شد.

جلسه شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورا در قم برگزار شد.

جلسات ۷۵۳ تا ۷۵۵ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورا در قم برگزار شد.

قرآن در نگاه امام حسین (علیه السلام)

نوشتاری از سیدمحسن شریفی بر گرفته از مقاله «امام حسین(ع) و قرآن» از دانشنامه قرآن‌شناسی اثر محمد عابدی

جلسات ۶۳۱ تا ۶۳۵ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورا در قم برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی