جلسه شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از دبیرخانه شورای علمی پژوهشکده دانشنامه نگاری جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورای علمی گروه حقوق جزا در قم برگزار شد.

جلسه شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی ، ۲۶ دی ماه سال جاری با حضور حجج اسلام و المسلمین علی محمدی جورکویه، رضا محققیان، غلامرضا پیوندی، محمد حسنی، حجت الله فتحی، و محمود امینی بررسی شد.

لازم به ذکر است در این جلسات مقاله پیشگیری از جرم بررسی گردید.