جلسات ۷۵۶ تا ۷۵۸ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از دبیرخانه شورای علمی پژوهشکده دانشنامه نگاری جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورا در قم برگزار شد.

جلسات ۷۵۶ تا ۷۵۸ شورای علمی دانشنامه، پانزدهم دیماه سال جاری، با حضور حضرات آیات و حجج اسلام والمسلمین سید محمد غروی، علی اکبر رشاد، ابوالقاسم مقیمی، احمد قدسی، سعید داودی، عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی و اکبر زراعتیان به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

لازم به ذکر است در این جلسات مقالات “معاد جسمانی و ارث” بررسی و مشروط به اعمال مصوبات، به تصویب رسید.