برچسب: خانه خلاق

برگزاری چهارمین جلسه از کارگاه دانش‌افزایی هوش مصنوعی

کارگاه دانش‌افزایی هوش مصنوعی توسط مرکز رشد پژوهشگاه برگزار شد

نشست علمی تجربه‌نگاری مدیریت سیلاب؛ روایتی از یک پروژه در آمریکا...

برگزاری نشست علمی توسط هسته آینده پژوهی حکمروایی شهری مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه

نسخه فراترکیبی نظام دیدبانی تقنینی قوه مقننه

میزگرد علمی نظام دیدبانی تقنینی قوه مقننه توسط مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه برگزار شد.

وبینار علمی الگوی تجربه‌نگاری حکمرانی برگزار شد

وبینار علمی الگوی تجربه‌نگاری حکمرانی با اشاره به نحوه‌ی ایفای نقش موثر نخبگان جوان برگزار شد.

تاسیس خانه خلاق علوم اجتماعی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، خانه خلاق و نوآوری در حوزه تخصصی علوم اجتماعی در پژوهشگاه...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی