برچسب: حسین رمضانی

دو کتاب در نقد سند ۲۰۳۰ رونمایی شد

آیین رونمایی از دو اثر فاخر در نقد سند ۲۰۳۰ همزمان با همایش علمی «چالش‌های سند ۲۰۳۰ برای ایران و نحوه تحقق تحول بنیادین آموزش و پرورش» در تهران برگزار شد.

آئین رونمایی از دو اثر ارزشمند در زمینه نقد سند ۲۰۳۰...

از دو اثر ارزشمند در زمینه نقد سند ۲۰۳۰ در خلال برگزاری همایش علمی”چالش های سند۲۰۳۰" رونمایی خواهد شد.

تحلیل انتقادی دستور کار ۲۰۳۰

تحلیل انتقادی دستور کار ۲۰۳۰ نوشتاری از دکتر حسین رمضانی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(بخش دوم) آسیب‌های بنیادین ناظر به مبانیِ دستورکار...

بررسی و نقد سند ۲۰۳۰؛ توسعه پای‌دار

کتاب "بررسی سند ۲۰۳۰ توسعه پای‌دار" به قلم دکتر حسین رمضانی رئیس مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه منتشر شد

معرفی و ضرورت مواجهه انتقادی با سند ۲۰۳۰

معرفی و ضرورت مواجهه انتقادی با ۲۰۳۰ نوشتاری از دکتر حسین رمضانی منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی