برچسب: حسین رمضانی

تحقق عدالت، مستلزم تحقق دلالت‏‌های رهبری جامعه اسلامی بر مبنای امامت...

سخنرانی دکتر حسین رمضانی رئیس مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه

نشست علمی عدالت در سیره سیاسی اجتماعی امام رضا(ع)

برگزاری نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشگاه در راستای پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا(ع)

کرسی علمی- ترویجی تاملی بر حکمرانی نهاد علم برگزار می شود

به مناسبت هفته پژوهش کرسی علمی- ترویجی به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

در رابطه با دین وتمدن با فقر شدید پژوهشی مواجه هستیم

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “رویکرد نظری به مسئله دین و تمدن” برگزار شد.

کرسی ترویجی رویکرد نظری به مسئله دین و تمدن

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه علمی مطالعات تمدن نوین اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی