برچسب: حسین رمضانی

کرسی ترویجی فلسفه فرهنگ در حکمت متعالیه

به مناسبت هفته پژوهش نشست علمی توسط گروه فرهنگ پژوهی و فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود

همه دستگاه اجتهادی ما باید در خدمت نظریه پیشرفت باشد

سخنرانی دکتر حسین رمضانی، عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه در سمینار «عقل و الهیات»

مفهوم «آزادی»، وسیله ای برای توجیه مداخلات غربی ها در امور...

سخنرانی دکتر حسین رمضانی عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه در پانزدهمین مدرسه شبهه پژوهی

هم‌اندیشی علمی کلام شیعه و مکتب حکمی ملاصدرا

برگزاری هم اندیشی علمی توسط گروه کلام پژوهشگاه با همکاری موسسه آموزش های کوتاه مدت و فرصت های مطالعاتی

کرسی ترویجی مفهوم‌شناسی تمدن پارادایم ها و مسائل (منظری قرآنی)

کرسی علمی- ترویجی توسط گروه علمی مطالعات تمدن نوین اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی