برچسب: حسین رمضانی

کرسی ترویجی بررسی و تحلیل نظام علم‌‌شناختی

 برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه فلسفه پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

احیای تمدن اسلامی نیازمند مسجدمحوری است

گفتگو با با دکتر حسین رمضانی رئیس مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه

عصر دیجیتال جامعه را از ابعاد دانشی و حکمی حیات تعقلی...

نشست «عصر دیجیتال؛ ماهیت و ویژگی ها» با حضور دکتر حسین رمضانی عضو هیات علمی گروه فلسفه پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی ماهیت پارادایم – جلسه دوم

برگزاری نشست علمی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی با همکاری گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کرسی ترویجی فلسفه فرهنگ در حکمت متعالیه

به مناسبت هفته پژوهش نشست علمی توسط گروه فرهنگ پژوهی و فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی