برچسب: ایران

نشست تجربه‌نگاری راهبردهای فکری و فرهنگی ایران و آلمان برگزار می...

از سلسله نشست های تجربه نگاری حکمرانی،‌ نشست علمی توسط مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

مراسم گرامیداشت سپهبد قاسم سلیمانی در پژوهشگاه برگزار می شود

گرامیداشت سردار رشید اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی بصورت همزمان در سازمان مرکزی و دفتر قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود

چاپ نوزدهم کتاب جریان شناسی سیاسی در ایران منتشر شد

چاپ نوزدهم کتاب جریان شناسی سیاسی در ایران به بررسی تحولات سیاسی- اجتماعی ایران بخصوص در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته است.

هوشنگی: فرصت‌محوری نباید موجب تضعیف همبستگی ملی شود

کرسی مدیریت تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

آینده نگری قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

چکیده آخرین تحقیق دکتر حسین خزائی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با عنوان آینده نگری قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران از منظرتان عبور خواهد کرد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی