برچسب: اندیشه

نشست علمی ادبیات مقاومت، راه‌های رفته و نرفته

به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی با همکاری فرهنگسرای اندیشه سلسله نشست‌های علمی داستان و آرمان برگزار می‌شود.

جایگاه فرهنگ در سیاست جنایی اسلام در مسأله حجاب

پانزدهمین نشست علمی در راستای همایش «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» با عنوان «جایگاه فرهنگ در سیاست جنایی اسلام در مسأله حجاب» برگزار شد.

نشست علمی معضلات بنیادین در مواجهه با ساحت فرهنگ

برگزاری هجدهمین نشست از سلسله نشست‌های مربوط به همایش ملی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با مشارکت گروه مطالعات انقلاب اسلامی.

موانع توسعه فرهنگ دینی

چهاردهمین نشست علمی با عنوان «موانع توسعه فرهنگ دینی» در راستای همایش «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» برگزار شد.

چمران و تعهد به انجام وظیفه در سخت‌ترین شرایط

تازه‌ترین یادداشت دکتر محسن ردادی عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه به مناسبت سالروز شهادت دکتر چمران.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی