اعضای علمی پژوهشگاه در رشته خود مرجع و مورد استناد اهالی علم هستند

حجت الاسلام اسماعیلی گفت: این پژوهشگاه سابقه زیادی در حوزه پژوهش دارد و منشورات و برون دادهای بسیاری در چند سال اخیر در حوزه مسائل کاربردی تر به لحاظ علمی و اقبال مخاطبان تولید کرده است.

وی با اشاره به برنامه‌های متمرکز پژوهشگاه به مناسبت هفته پژوهش به مدت ۲ هفته خاطرنشان کرد: برگزاری کرسی‌های مختلف و نشست های بسیاری بنا بر موضوعات روز از جمله برنامه‌های ویژه هفته پژوهش است. علاقمندان می‌توانند به سایت پژوهشگاه مراجعه کرده و در مورد نشست ها اطلاعات لازم را کسب نمایند. همچنین رونمایی از بیش از ۵۰ عنوان کتاب از دیگر برنامه‌های این هفته است.

حجت الاسلام اسماعیلی در مورد جنبه کاربردی پژوهشگاه‌ها اظهار کرد: بسیاری از پژوهشها سفارش نهادهای مختلف است که با مسائل کاربردی درگیری دارند. افرادی که در پژوهشگاه حضور دارند با معیارهایی سختگیرانه تر از دانشگاه با آنجا ورود کرده‌اند و تحصیلات دانشگاهی و حوزوی دارند و سوابق پژوهش نیز در کارنامه آنها وجود دارد. بسیاری از افرادی که در پژوهشگاه حضور دارند در رشته خودشان مرجع و مورد استناد اهالی علم هستند.

رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دستاوردهای پژوهشگاه را در ۲ دسته پژوهشهای بنیادین و کاربردی برشمرد و گفت: جوایزی که پژوهشگاه در جشنواره‌ها و مجامع ملی و بین المللی کسب کرده جزو پژوهشهای بنیادین هستند. بسیاری از پژوهشها مورد نیاز جامعه و مسئله روز جامعه است. لذا پژوهشگاه در عرصه پژوهش کاملا موفق است البته جای پیشرفت زیادی نیز دارد.

وی همچنین با اشاره به دید علمی دولت و نظام به پژوهشگاه اظهار کرد: پژوهشگاه برخلاف موفقیت در فضاهای مختلف به حداقل حقوق خود در عرصه توزیع امکانات و بودجه دست نیافته است چرا که پژوهشگران هیچ گاه به این امر به شکل کار اقتصادی نگاه نکردند و اعتراض و انتقادی در این جهت ندارند. این پژوهشگاه حتی از نیمی از امکانات سایر پژوهشگاه‌ها برخوردار نیستند.

در ادامه محمد جنتی مدیرعامل سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در جامعه امروز سرعت تغییرات و فضاهای جامعه و کنشها و واکنشها افزایش یافته و همین موجب شده اگر کار دقیق و پژوهشگرانه انجام نشود، فرصت جبران را از دست می‌دهیم. در عصر حاضر باید قدمها را استوار برداریم که پژوهش می‌تواند این نیاز را برآورده کرده و ما را به جایگاه مطلوب برساند.

وی یادآور شد: در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی موضوعات مختلف کنار هم چیده می‌شود و شبکه‌ای از اطلاعات و دانشها و افراد در کنار هم حرکت می‌کنند که می‌تواند کمک به دیده شدن مسئله از جنبه‌های مختلف داشته باشد تا سریعتر به نقطه مطلوب دست یابیم.