برچسب: ادبیات داستانی

نشست علمی بازنمایی منافقین در ادبیات و داستان‌های معاصر

به همت گروه ادبیات اندیشه نشست علمی «بازنمایی منافقین در ادبیات و داستان‌های معاصر» برگزار خواهد شد.

فرصت‌های اقتباس فراتر از ادبیات داستانی است

مصاحبه دکتر احمد شاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با خبرگزاری کتاب.

نسخه پرغلطی که تکرار می‌شود

سخنان دکتر احمد شاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه در بررسی و تحلیل ادبیات داستانی.

مقوله ادبیات داستانی دوره انقلاب اسلامی

نشست علمی «بازخوانی شخصیت و شیوه حکومتی خاندان پهلوی در ادبیات داستانی انقلاب اسلامی» برگزار شد.

مؤلفه‌های ادبیات انقلاب اسلامی، همان مؤلفه‌های انقلاب است

سومین نشست از مجموعه نشست‌های به مناسبت ایام پیروزی انقلاب اسلامی با موضوع «ادبیات انقلاب و ادبیات انقلابی (نسبت موضوعی یا مضمونی انقلاب اسلامی به ادبیات داستانی)» برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی