برچسب: ادبیات داستانی

نشست علمی شعارگویی و شعار نویسی در داستان انقلاب اسلامی

نشست علمی “شعارگویی و شعار نویسی در داستان انقلاب اسلامی (اصطلاح‌شناسی، چیستی، کارکردها)” برگزار می‌شود.

انقلاب اسلامی یک جریان است، چون استمرار دارد

نشست علمی با موضوع «مؤلفه‌های اختصاصی گونه ادبیات داستان انقلاب اسلامی (چیستی ادبیات داستانی انقلاب اسلامی)» برگزار شد.

هدف سیر مطالعاتی، ایجاد درک بهتر و عمیق‌تر از مطالعه برای...

نشست «چیستی و ضرورت‌های سیر مطالعاتی در حوزه ادبیات داستانی» با حضور دکتر احمد شاکری برگزار شد.

نشست علمی ادبیات انقلاب و ادبیات انقلابی

نشست علمی “ادبیات انقلاب و ادبیات انقلابی (نسبت موضوعی یا مضمونی انقلاب اسلامی ادبیات داستانی)” برگزار می‌شود.

نشست علمی طلب اراده در ادبیات داستانی معاصر

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های مشترک پژوهشگاه و خانه کتاب ایران با عنوان طلب اراده در ادبیات داستانی معاصر برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی