برچسب: احمد صادقی

نشست انقلاب اسلامی در ایران و ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود

نشست انقلاب اسلامی در ایران و ایالات متحده آمریکا توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی