هم‌اندیشی نظام و نظام‌سازی مرکز مطالعات فضای مجازی برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جلسه هم اندیشی نظام و نظام‌سازی مرکز مطالعات فضای مجازی با حضور و سخنرانی آیت‌الله علی اکبر رشاد،‌ دکتر احسان کیان‌خواه و دیگر پژوهشگران و صاحب نظران این حوزه روز شنبه مورخ ۲۸ مردادماه در سالن جلسات پژوهشگاه برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر احسان کیان‌خواه رییس مرکز مطالعات فضای مجازی به بیان جهت دهی و ساخت جوامع توسط فضای سایبر پرداخت. ایشان بیان داشتند: جامعه ایران را به بعد و قبل از اینستاگرام می‌توان تقسیم بندی کرد. الگو ایرانی اسلامی پیشرفت باید یک برخورد مشخصی با این پدیده بکند بر اساس این الگو باید دکترین بسازیم. الگو نسبت به این جریان خیلی خاموش است باید یک نحوه مواجهه دقیق با نگاه تمدن‌سازی داشته باشیم. الگو باید نگاه پررنگ به فضای سایبری داشته باشد. در ادامه آیت الله علی اکبر رشاد در خصوص نگارش سند جامع ایرانی اسلامی پیشرفت بیان داشتند که این این سند الاسناد است. وقتی روی سند کار می‌شد تاکید کردم که مسئله سایبر و زیست رایانه‌ای باید در سند دیده شود نکاتی در سند آمده ولی کفایت نمی‌کند. باید کار اساسی کرد. نقش مرکز عالی در سند پس از اتمام آن باید مشخص شود و همچنین در باز ویراست باید نقش داشته باشیم.همچنین در موضوع نظام و نظام‌سازی نیز به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان افزودند، نیاز به طراحی برنامه جامع مطالعاتی داریم. پدیده سایبر همه را غافلگیر کرده است در حوزه صنعت و تکنولوژی جدید شرق غافلگیر شد ولی در سایبر شرق و غرب غافلگیر شدند. اکثر فناوری هایی که تا به حال بوده با جسم ما کار داشته ولی این با روح ما کار دارد.
در ادامه این جلسه آقایان متقیان، توکلی، آسوشه، رحمانی و توکلی به بیان نظرات خود پرداختند.