وبینار علمی الگوی تجربه‌نگاری حکمرانی برگزار شد

به گزارش مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، وبینار علمی الگوی تجربه‌نگاری حکمرانی با اشاره به نحوه‌ی ایفای نقش موثر نخبگان جوان برگزار شد.

دکتر مهدی رحیمی رییس مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه در این کارگاه با اشاره به اینکه تجارب حاصل از حوزه عمل و حکمرانی مخزن ارزشمندی از دانش تخصصی برای حکمرانان آماده خواهد کرد، در تعریف الگوی تجربه‌نگاری حکمرانی گفت: این همان فرآیند نظام‌مند به اشتراک‌گذاری تجربیاتی که در صحنه نظر و عمل بود به عنوان سرمایه‌های ملی و جهانی است.

رئیس مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: از مقاصد اینکار ساخت یک اکوسیستم برای جامعه علمی، کارگزاران حاکمیت و نخبگان جوان است که در آن تنفس کنند با این قابلیت که تفکرات و تجارب‌شان در صحنه عمل به کار گرفته شود.

دکتر رحیمی با تاکید بر ضرورت تجربه‌نگاری حکمرانی افزود: نبود هم‌افزایی شبکه‌ایی به دلیل عدم انتقال تجارب حکمرانی، عدم احساس و چشم‌انداز مشترک به دلیل نبود سیستمی برای ثبت و انتقال تجربه‌ها و جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها، نبود سیستمی برای انباشت تجربه‌ها و یادگیری از آن، نبود تسهیل گردش اطلاعات و تجربه‌ها، کاهش بهره‌وری حکمرانی از طریق عدم توجه به مستندسازی، حاکم بودن نگاه‌های اقتضایی و فوری به موضوعات و عدم شکل‌گیری نگاه بلند مدت و آینده‌ نگرانه از ضرورتهای اجرای این الگو است.

وی اضافه کرد: هدف از انجام این فرآیند کمک به شکل‌گیری حکمرانی مطلوب در ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران از رهگذر توجه نظام‌مند به تجارب گذشته حال و آینده حکمرانی در سطح ملی و بین‌المللی است.

این پژوهشگر حوزه آینده‌پژوهی توضیح داد: دو الگو در بحث تجربه‌نگاری حکمرانی پیشنهاد میشود، ۱_تمرکز بر روی کشف مسئله‌های حکمرانی ۲_تمرکز بر روی راه‌حل‌های موجود ملی و بین‌المللی، که الگوی دوم نسخه تکمیلی الگوی اول بوده و به مثابه میانبری جهت شناسایی مسائل و راه‌حل‌های نوآورانه در حکمرانی است که در نهایت با طی فرآیندهای مختلف منجربه فرآوری یافته و الگوهای قالبی مثل گزارش سیاستی، متن کتاب و ابزار نهادهای نوآورانه میشود.

رحیمی در جمع‌بندی کارگاه تاکید کرد: که ساختن یک تیم راهبری برای انجام الگوی تجربه‌نگاری حکمرانی با وجود تنوع فکری و سیاستی، ملی و بین‌المللی، در فضاهای دانشی و سیاستی مختلف، رشته‌های مختلف و کارگزاران مختلف در حوزه‌های مختلف امکان‌پذیر است وی افزود: آشنایی و به‌کارگیری جدیدترین روشها و نرم‌افزارها توسط پژوهشگران جوان برای درک عمیق‌تر و دقیق‌تر موضوع و هم‌چنین فرآوری نتایج آن به شکل رسانه‌های مختلف، متناسب با درک مخاطبان موجب رضایت و امیدواری است