آیین نکوداشت علمی دکتر مسعود پورفرد

مطلب قبلیتجلیل از ۳۰ سال خدمت دکتر پورفرد/ از پژوهش دینی تا رسیدگی به ایتام
مطلب بعدی«جهاد تبیین» امام رضا(ع) در مناظرات علمی