هم‌اندیشی «چالشهای اجرایی شدن اسناد بالادستی، با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب» برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، هم‌اندیشی با عنوان«چالش‌های اجرایی شدن اسناد بالادستی، با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب» توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، روز یکشنبه مورخ ۲۶ اسفندماه جاری با ارائه آقایان دکتر حسام زندحسامی، دکتر مهدی عبدالحمید و دکتر خلیل نوروزی برگزار شد.

دکتر علی حمزه‌پور، دبیر علمی هم اندیشی و عضو شورای علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه،‌ در ابتدا اظهار داشت: با اشاره به دستیابی مقتدرانه به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و هدفگذاری برای گام دوم انقلاب، لازم است برای اجرایی شدن آن بسترهای لازم فراهم شود.

وی افزود: همچنین با توجه به وجود اسناد بالادستی کشور مشتمل بر سند چشم انداز، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سیاست‌های کلی ابلاغی، سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج‌ساله، نقشه جامع علمی کشور، شعارهای سال و … لازم است ارتباط لازم بین این اسناد برقرار شود و ضمن ملاحظه تجربیات موفق در اجرای آنها از جمله فرهنگ سازی و …، آسیب شناسی موانع عدم تحقق کامل آنها به منظور بهره‌گیری در اجرای بهینه بیانیه گام دوم انقلاب، مورد بررسی قرار گیرد.

حمزه‌پور گفت: به نظر می‌رسد ماهیت بیانیه گام دوم، از جنس شعارهای راهبردی سال و ابلاغی مقام معظم رهبری می‌باشد، لکن در یک بازه چهل‌ساله برای تبین رویکردها‌، ضرورت‌ها و اولویت‌ها است.

دکتر حسام زندحسامی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در ادامه تاکید نمودند: چالش‌های متعددی در تحقق اسناد بالادستی تاکنون داشته‌ایم که از جمله آنها می‌توان به شعار پایه بودن و بسنده کردن به شعار و تکرار مضامین اسناد، سلیقه‌ای عمل کردن و عدم پیوستگی تجارب مدیریتی، نیازمندی به تنقیح و همپوشانی با سایر اسناد بالادستی،‌ سردرگمی در اجرای برخی مفاد با توجه به وجود نهادهای متعدد متولی، ضعف در فرهنگ مشارکت جمعی و ضعف در بروز رسانی اسناد اشاره نمود.

دکتر خلیل نوروزی، مدیرکل گفتمان‌سازی نقشه جامع علمی کشور، هم‌چنین اظهار داشتند: عدد چهل نشانه کمال است و انتشار این بیانیه یک پیام جهانی تلقی می‌شود. بیانیه، اغتشاش مفهومی در برخی گزاره‌های اصلی نظام را برطرف می‌نماید و نیز قیام غیرمسلحانه برای ارسال پیام امید و «ما می‌توانیم» بود.

نوروزی تاکید داشتند: اسناد بالادستی موجود خیلی کلی است و برای آنها شاخص تعریف نشده و لازم است نگاه تمدنی را فراتر از تفکر فردی و جامعه‌ای ترویج نمائیم.

دکتر مهدی عبدالحمید، عضو گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت، نیز در ادامه اظهار نمودند: اسناد بالادستی گذشته تاکید بر نگاه بالا به پائین داشتند و بیانیه اخیر برعکس تاکید بر نگاه پائین به بالا دارد که اثرگذاری بیشتری خواهد داشت. بیانیه با تاکید بر جوانان، فراتر از مسئولین کشور به صورت مستقیم ارتباط برقرار نموده است. برای اجرای اسناد بالادستی گذشته ضعف در ساختارها و ابزارهای تحقق آن فراتر از ابزارهای سخت مانند قوانین، به چشم می‌خورد و لازم است فرایند نرم‌افزارانه برای تحقق سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد.