حامد رشاد

عضو گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دریافت رزومه:    CV Hamed Rashad

 

فعالیت‌های علمی پژوهشی

 

رديف عنوان فعالیت حوزه موضوعی محل نشر/ ارائه تاريخ توضیح
تحقیق اثر «حکایت رمان؛ ماهیت رمان و شکل گیری آن» مطالعات ادبیات داستانی مرکز پژوهش‌های جوان 1391-1393 150 صفحه

در دست انتشار

 

تحقیق «حکایت رمان؛ تاریخ و تطور رمان» مطالعات ادبیات داستانی مرکز پژوهش‌های جوان 1393-1396 220 صفحه

در مرحله پایانی تالیف

مقاله علمی پژوهشی «نسبت و مناسبات ادبیات و فرهنگ» فلسفه ادبيات-فلسفه فرهنگ فصلنامه رهبرد فرهنگ 1397 درانتظار انتشار
تحقیق اثر «هنر و ارزش» فلسفه هنر مرکز پژوهش‌های جوان 1395 تاکنون در دست تحقیق
تالیف اثر «آقاي بوف‌كور» مطالعات ادبيات معاصر سپهر اندیشه/ کانون اندیشه جوان 1388 تلخیص و تنقیح محتوا

 

تالیف اثر «سردار مهربان» خاطره‌نويسي – دفاع مقدس مؤسسه دانش و انديشه معاصر 1385 گردآوري
تالیف اثر «فانوس فتح» هنر – دفاع مقدس نشر شهر 1385 گردآوري
تحقیق «ما و رمان؛ امکان رمان دینی» فلسفه ادبیات داستانی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1397 تاکنون در دست تحقیق
مقاله علمی پژوهشی « ادبیات چیست» فلسفه ادبیات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1397 تاکنون در دست تحقیق

مقاله حوزه تمحض

تقریر «درسگفتارهای فلسفه فرهنگ»/ علی اکبر رشاد فلسفه فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1389-1390 مبحث «کلیات» و مبحث «تعریف فرهنگ»
تالیف مقاله «مسائل فلسفه فرهنگ» فرهنگ زمانه 1390 تنقیح محتوای و تدوین مباحث ارائه شده در حلقه فلسفه فرهنگ
تالیف مقاله «نسبت و تناسب سه حوزة‌ مطالعاتي («فلسفه فرهنگ»، فلسفه علم فرهنگ و «فرهنگ») فرهنگ زمانه 1390 تنقیح محتوای و تدوین مباحث ارائه شده در حلقه فلسفه فرهنگ
تالیف مقاله «ساختار مطالعه فلسفه فرهنگ» فرهنگ زمانه 1390 تنقیح محتوای و تدوین مباحث ارائه شده در حلقه فلسفه فرهنگ
تالیف مقاله «درباره تعریف مطلوب» فرهنگ زمانه 1391 تنقیح محتوای و تدوین مباحث ارائه شده در حلقه فلسفه فرهنگ
تالیف مقاله «تعریف فرهنگ» فرهنگ زمانه 1391 تنقیح محتوای و تدوین مباحث ارائه شده در حلقه فلسفه فرهنگ
سردبيری علمي شماره تخصصی «ادبيات داستاني و انقلاب اسلامي» مطالعات ادبیات داستانی زمانه 1387
طراحی محتوایی دورة تخصصی نقد ادبي نقد ادبیات داستانی گروه ادبیات اندیشه/ کانون اندیشه جوان 1386 شامل 24 ماده درسی
پژوهشیاری در تدوين رشته كارشناسي ارشد نقد ادبي نقد ادبی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي/ وزارت عتف 1387 1. تدوین سرفصل برخی دروس؛ 2. ارائه مساعدت علمی‌محتوایی به محقق محوری
بازبینی و ویرایش محتوایی اثر «آذرخش و سايه‌ها؛ بازتاب مبارزات مردمي در ادبيات معاصر» مطالعات ادبيات معاصر كانون انديشه جوان 1386 دردست انتشار
بازبینی و ویرایش محتوایی اثر «باران تمشك» ادبیات داستانی سوره مهر 1397
پژوهشیاری اثر «نقد آثار داستانی معاصر» (سه جلد) کانون اندیشه جوان 1386-1388 در دست انتشار

محقق محوری: محمدرضا سرشار

 

پژوهشیاری اثر «شور اشراق» حکمت و ادبیات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1394 ويرايش محتوايي، تکمیل، تدوین

محقق محوری: علی اکبر رشاد

پژوهشیاری اثر «درباره هنر» حکمت و هنر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1395 ويرايش محتوايي، تکمیل، تدوین

محقق محوری: علی اکبر رشاد

پژوهشیاری در مبحث «فلسفه ادبیات؛ مبحث تعریف» فلسفه ادبیات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1396
سرویراستاری (فنی-محتوایی) مجموعه مقالات «فلسفه ادبیات: دفتراول – تعریف ادبیات» فلسفه ادبیات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1396 تاکنون تدوین فنی‌محتوایی

در دست نگارش

سرویراستاری (محتوایی – فنی)  کلان مجموعه «كتاب زمانه»  (چهل جلد) فرهنگ و تاريخ معاصر، مطالعات انقلاب اسلامي كانون انديشه جوان 1390-1391 در دست تالیف

(بازبینی و ارزیابی، سازماندهی موضوعی مقالات مجله زمانه در شکل دائره المعارف تاریخ معاصر برای نسل جوان)

 

 

رديف سایر
1 ارزیابی تحقیقات علمی [1]
–    ارزیابی اثر جستارهایی در فلسفه هنر

–    ارزیابی اثر دشمن شناسی ادبیات داستانی دفاع مقدس

–    ارزیابی اثر زمانه و کارنامه محمد مسعود

–    ارزیابی اثر ساحت‌های مطالعاتی ادبیات داستانی دفاع مقدس و انقلاب اسلامی

–    ارزیابی اثر اصطلاح شناسی ادبیات داستانی دفاع مقدس

–    ارزیابی اثر تحلیلی داستانی از سوره یوسف

–    ارزیابی اثر راز شهرت صادق هدایت(ویراست دوم)

–    ارزیابی اثر ادبیات داستانی ایران: پس از انقلاب اسلامی

–    ارزیابی اثر هیاهو برای هیچ: مروری بر ساختار و درونمایه رمان «خشم و هیاهو»

–    ارزیابی اثر «داش آکل» حواشی و تبعات

–    ارزیابی اثر جستارهایی در ادبیات داستانی معاصر

–    ارزیابی اثر حقیقت بوف کور

و…

2 مشارکت علمی در برخی کلان فعالیت ها و کلان پروژه های تحقیقاتی گروه ادبیات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
–    پروژه  فلسفه داستان (حلقه داستان پژوهی)

–    پروژه بازخوانی تاریخ نگارانه ادبیات داستانی دهه شصت

–    پروژه نقد آثار داستانی صادق هدایت

–    پروژه نقد جمعی آثارداستانی معاصر

و…

3 یادداشت و مقالات در نشریات و مطبوعات
–    نگارش مقاله «مولوي، گوهر نهفته هفتصد ساله»/ كتاب هفته/1387

–    نگارش مقاله «تأملي بر جايگاه مولوي از نگاه مولوي پژوهان»/ كتاب هفته/ 1387

–    نگارش مقاله «نگاهي به عناصر ساختي داستان يوسف در قرآن كريم»/ ادب پژوهی (نشريه دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد واحد تهران مركز)/ 1388

–    نگارش یادداشت «سخن گفتن از امر بدیهی»/ فصلنامه هابیل/ 1393

–         نگارش یادداشت «در باب کیفیت تاثیر «فرهنگ» بر «ادبیات»/ سوریس اندیشه خبرگزاری مهر/1397

–    و …

 

[1]. از باب نمونه صرفا به برخی موارد اشاره شده است.

مطلب قبلیمحمود حکمت‌نیا
مطلب بعدیفرج‌الله هدایت‌نیا گنجی