جلسات ۷۸۰ تا ۷۸۲ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از دبیرخانه شورای علمی پژوهشکده دانشنامه نگاری جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورا در قم برگزار شد.

جلسات ۷۸۰ تا ۷۸۲ شورای علمی دانشنامه، چهارم خرداد ماه سال جاری، با حضور حضرات آیات و حجج اسلام والمسلمین سید محمد غروی، علی اکبر رشاد، ابوالقاسم مقیمی، احمد قدسی، عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی، اکبر زراعتیان، احمد مهدی زاده به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

لازم به ذکر است در این جلسات مقالات “شاهدان اعمال و تجسم اعمال ” بررسی و مشروط به اعمال مصوبات، به تصویب رسید.