کتاب پیشِ‌رو با دو روش، دلالت آیه اکمال بر نصب بلافصل حضرت علی(ع) به جانشینی پیامبر(ص) اثبات می‌شود. در روش اول دیدگاه‌های رقیب در مورد دلالت «الیوم» محک زده می‌شود و ناسازگاری این دیدگاه‌ها با ویژگی‌هایی که آیه  برشمرده است، اثبات می‌شود. وانگهی، به روشنی مراد آیه آشکار می‌شود که تنها دیدگاه‌ سازگار با مفاد آیه و مراد از «الیوم» روز هجدهم ذی‌الحجه سال حجه الوداع و به‌خاطر رخداد تاریخی این روز است. در روش دوم چیستی دلالت آیه با استناد به روایات شأن نزول و اسناد تاریخی اثبات می‌شود و موافق نتیجه روش اول است. بیشتر منابع این اثر از اهل‌سنت است و عمده شبهات مفسران اهل‌سنت درباره دلالت آیه اکمال را پاسخ می‌دهد.