در بازشناسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری فتنه ۸۸ بیشتر با نام‌هایی همچون «میرحسین موسوی»، «مهدی کروبی» و «سیدمحمد خاتمی» مواجه می‌شویم که در ادبیات سیاسی با نام «سران فتنه» شناخته می‌شوند. اما این کتاب می‌کوشد تا مخاطبان را با سران واقعی و پشت پرده فتنه ۸۸ آشنا سازد. چهره‌هایی که شاید نامشان کمتر در رسانه‌ها شنیده ‌شده و بسیاری از مردم آشنایی چندانی با آن‌ها نداشته باشند. هدایت‌گران اصلی کاندیداهای معترض انتخاباتی و طراحان حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری که در محافل پنهانی خود راهبردهای براندازی نظام بر اساس نافرمانی مدنی و کودتای رنگین را طرح‌ریزی کردند. چهره‌هایی که یک‌بار پروژه نافرجام براندازی را در سال‌های موسوم به دوم خرداد هدایت کرده و بار دیگر بخت خود را در سال ۱۳۸۸ آزمودند. این کتاب تلاشی است برای غبارزدایی از چهره این طیف از بازیگران فتنه ۸۸.