خشونت در خانواده به عنوان پدیده‌ای اجتماعی در کشور ما بیشتر از عواملی چون اعتیاد، عصبانیت، شکاکیت، تعصب، لاابالی‌گری جنسی، رفتار خشن، سو استفاده از گزاره‌های دینی، فرهنگ عمومی، فاصله گرفتن از فرهنگ اسلامی، فقدان یا کمبود نهاد پیشگیری کننده، بافت قبیله‌ای و مهاجرت ناشی می‌شود و راه برون‌رفت از این معضل نیز سیاست‌گذاری در سطح کلان، گسترش و تقویت نهادهای حمایتی و مشاوره، احیای نهاد امر به معروف و نهی از منکر، آموزش مهارت‌ چگونگی حل مسائل زندگی مشترک، کنترل خشم و عصبانیت، تصحیح بعضی آموزه‌های فرهنگی و تقویت برخی عقائد دینی، ترویج اخلاق‌محوری در خانواده، اصلاح برخی مقررات، درمان اعتیاد و برخی اختلالات توسط حاکمیت، آحاد جامعه حتی بزهکار و نهادهای مدنی است.