پاسداران کمیته تهران از مناطق چهارده‌گانه در قالب گردان امام موسی بن جعفر(ع)، سازماندهی و به جبهه‌های خونین شهر(خرمشهر) و آبادان اعزام شدند. از زمان شروع جنگ، کمیته‌های انقلاب اسلامی علاوه بر وظایف سابق خود به‌ همراه نیروهای شهربانی، ژاندارمری و بسیج، وظایف دیگری را نیز بر عهده گرفتند که اهم آن‌ها عبارت بودند از: انتظامات شهرهایی که بمباران می‌شدند؛ امنیت راه‌های خروجی شهرها؛ حفاظت اموال مردم، حراست از منازل خالی از سکنه؛ کمک به مجروحان و مصدومان؛ انتقال مردم به نقاط امن؛ حمل و نقل مسافران، ارزاق و مواد مورد نیاز مردم.
نیروهای کمیته در اوایل جنگ علاوه بر جبهه‌های جنوب، به غرب کشور و کردستان اعزام می‌شدند؛ به نحوی که می‌توان گفت پاسداران کمیته در اکثر عملیات‌هایی که در منطقه غرب و جنوب صورت می‌گرفت در کنار دیگر نیروها، خصوصاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضوری فعال داشتند و بیشتر به عنوان «خط شکن» عمل می‌کردند.