بررسی مقالات خاتمیت و دیپلماسی در شورای علمی دانشنامه

جلسات شورای علمی دانشنامه، جهت بررسی مقالات دیپلماسی و خاتمیت با حضور حضرات آیات و حجج اسلام والمسلمین سید محمد غروی، علی اکبر رشاد، احمد قدسی، سعید داودی، عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی، محمد ملک زاده، اکبر زراعتیان و احمد مهدی زاده بدر سالن فرهنگ پژوهشگاه برگزار گردید. در این جلسات که از صبح تا بعد از ظهر به طول انجامید، مقاله «خاتمیت» به تصویب رسید. و در رابطه با مقاله «دیپلماسی» مقرر گردید تداخل مباحث «دیپلماسی» با «سیاست خارجی» و «روابط بین الملل» برطرف و در قالب دو مقاله مجزا ارائه گردد.