فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای اثر سیدسجاد ایزدهی

مطابق دیدگاه آیت‌ الله خامنه‌ای، فقه سیاسی گرایشی بینارشته­‌ای است که ضمن انطباق بر میراث علمی فقیهان شیعه، بر مبانی فقهی منسجم، منظّم و روشمند مبتنی بوده و مشتمل بر مجموعه‌ای کامل از مباحث در سپهر سیاست و نظم سیاسی مطلوب است. این اثر در گستره مباحث درجه دوّم فقه سیاسی قرار داشته و ضمن ارائه فهمی مناسب از فقه سیاسی و تمایز آن با فقه حکومتی، در پاسخ به پرسش‌هایی در خصوص رئوس ثمانیه و فهم ماهیّت و کارکرد این گرایش بینارشته‌ای، صورت پذیرفته و ناظر به پرسش­هایی چون: ماهیّت، تاریخچه، گستره، کارویژه، منابع، روش، غایت، اهداف، چالش‌­های فرارو و راهکارهای تحوّل فقه سیاسی است و تدبیر مناسب جامعه‌ای کارآمد، تأمین سعادت مادّی و معنوی مردم، و محوریّت اداره جامعه براساس نظم مردم سالاری دینی را مدّ نظر قرار می­‌دهد.

 

 

مطلب قبلی
مطلب بعدیبا مسؤولان غرب گرا نمی توانیم بر مشکلات فائق آییم