محمدصفر جبرئیلی

دانشیار گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحّض: تاریخ کلام

حوزه تمحض دوم: الاهیات اجتماعی

دریافت رزومه: CV Jebreili

پست الکترونیکی: ms1346@yahoo.com

 

 

سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
۱ حوزه علمیه کرج ۶۹ ۷۲       مدیر حوزه علمیه
۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۸۰ ۸۳       مدیر پژوهش کانون اندیشه جوان
۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۸۳ ۸۴       معاون پژوهشکده حکمت و دین پژوهی
۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۸۳ ۸۶       مدیر گروه کلام و دین‌پژوهی
۵ حوزه علمیه قم  دوره چهارم و پنجم و ششم       نماینده طلاب و فضلای شهرستان کرج / دوره چهارم و پنجم و ششم
۶ حوز ه علمیه قم ۱۳۹۰ تاکنون       مدیر مرکز تخصصی شیعه شناسی کرج

 

وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح سه: . . . . . . . . . .

سطح چهار: . þ. .

اجتهاد: . . . . . . . . . . . .

کلام اسلامی ۱۳۸۷ حوزه علمیه قم

 

 1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
 

 

 

 

د) سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
۱ کلام اسلامی ۲۵ سال فارغ التحصیل سطح ۴ حوزه قم
۲ فقه واصول
۳ تاریخ اسلام وتشیع
۴ جریان شناسی فکری
۵

 

 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
۱ عربی * * *

 

 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات

 

هـ) سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
۱           تاریخ علم کلام مرکز تخصصی کلام، تربیت مدرس، مرکز جهانی علوم اسلامی، سطح ۲، ۳ و ۴ از ۱۳۸۳    
۲          آشنایی با منابع کلامی تربیت مدرس، سطح ۳ از ۱۳۸۵    
۳          تلخیص الاهیات تخصصی فلسفه مدرسه فیضیه و ….، سطح ۲ از ۱۳۸۳    
۴          مباحث کلام اسلامی مرکز تخصصی کلام، تربیت مدرس، تخصصی نهج البلاغه، سطح ۳ از ۱۳۸۲    
۵          کشف المراد حوزه علمیه قم (مدرسه خان) از  ۱۳۹۲ سطح عالی  
۶          تفکر کلام معاصر مرکز تخصصی کلام، سطح ۳ و ۲ از ۱۳۸۶    
۷          ادبیات، فقه و اصول حوزه علمیه کرج از ۱۳۶۸    
۸          کلام دانشگاه معارف «کارشناسی ارشد»      
۹          الهیات در نهج البلاغه دانشگاه پیام نور قم (دکتری) ۱۳۸۷ دکتری  
۱۰        اندیشه اسلامی دانشکده تربیت معلم کرج (کارشناسی) ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰    
۱۱        تاریخ تشیع دانشگاه تهران (پردیس قم) ۱۳۸۸ تا کنون ارشد  
      ۱۲

۱۳

 

 

کلام شیعی

 

کلام اسلامی

دانشگاه تهران (پردیس قم)

 

دانشگاه تهران دانشکده ادبیات گروه فلسفه

 

۱۳۸۸ تا کنون

۱۳۹۵

 

ارشد

 کارشناسی ودکتری

 

 

و) جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
۱ کتاب سال حوزه برتر سیری تطورکلام شیعه /پایان نامه سطح ۴(دکتری) / ۱۳۸۷ ش
۲ کتاب سال حوزه شایسته تقدیر سیری در تفکر کلامی معاصر ،۱۳۹۲ ش
۳

 

ز) همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
۱ کارشناس علمی رادیو معارف ۸۸ تا کنون  
۲ مبلغ مذهبی نهاد رهبری در دانشگاه  
۳ مدیر علمی دانشنامه قرآن شناسی  
۴ مدیر علمی –آموزشی مرکز تخصصی شیعه شناسی (کرج)  
۵ مدیر علمی(گروه کلام) کنگره  بین المللی نقش تشیع در رشد وتوسعه علوم (۱۳۹۶-۹۷ش)  
۶ دبیر علمی همایش ملی فلسفه علم کلام(۱۳۹۷ش)  

 

ح) سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
۱ مساله شر و راز تفاوت‌ها چاپ اول ۸۵،

چاپ دوم ۱۳۸۶

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲ آیین کشورداری از نگاه امام علی(علیه­السلام)     چاپ پنجم ۱۳۸۶ کانون اندیشه جوان
۳ فلسفه دین و کلام جدید «مجموعه مقالات به کوشش اینجانب» چاپ اول ۱۳۸۶

چاپ دوم ۱۳۸۷

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۴ سیرتطور کلام شیعی دفتر دوم: از عصر غیبت تا خواجه نصیر طوسی چاپ اول ۱۳۸۹

چاپ چهارم ۱۳۹۴

 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵ عقاید تشیع چاپ اول ۱۳۸۹ کانون اندیشه جوان
۶ اسلام شناسی چاپ اول ۱۳۸۹ کانون اندیشه جوان
۷ سیری در تفکر کلامی معاصر چاپ اول۱۳۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۸ تاریخ و اندیشه های کلامی مذاهب اسلامی     چاپ اول ۱۳۹۵ شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت
۹       درآمدکلام شیعه نهایی آماده چاپ
۱۰  مدارس کلامی شیعه امامی نهایی آماده چاپ

 

 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
۱ اندیشه نامه کلامی شیخ طوسی تالیف پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی
۲ تطور کلام شیعه، دفتر اول: عصر حضور تالیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۳ نقش توحید در زندگی

 

تالیف کانون اندیشه اسلامی
۴ اندیشه های کلامی آیت الله                                                    سیدعلی خامنه ای

 

تالیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

۱ پژوهشی در زمینه شاعر نبودن پیامبر از دیدگاه قرآن دانشگاه مفید، نامه مفید، ش ۴

سال ۱۳۷۴

۲ نقدی بر کتاب «القصه القرآنیه هدایه و بیان» دکتر وهبه زهیلی دانشگاه مفید، نامه مفید، ش ۷

سال ۱۳۷۵

۳ کلیات و کتاب‌شناسی شناخت دانشگاه مفید، نامه مفید،ش ۹

سال ۱۳۷۶

 

۴ تاثیر کلام اسلامی بر فلسفه اسلامی از دیدگاه استاد شهید مطهری دانشگاه مفید،نامه مفید،ش ۱۲

سال۱۳۷۶

۵ دین پیامبر(صلی­الله­علیه­و­آله­و­سلم) قبل از بعثت پاسدار اسلام، ش: ۱۷۷ و ۱۷۸

شهریور و مهر ۱۳۷۵

۶ مهدی (عج) حقیقتی انکار ناپذیر پاسدار اسلام، ش: ۲۰۴آذر۷۷
۷ جلوه‌های از شخصیت امام علی (ع) در نهج‌البلاغه    پاسداراسلام، ش۲۲۶مهر ۷۹
۸ پیامدهای رحلت پیامبر اکرم (ص) از نگاه حضرت زهرا (س)    پاسداراسلام،ش۲۳۳                                       اردیبهشت ۸۰
۹ رسالت‌های اجتماعی حضرت زهرا (س) مبلغان، ش: ۵۶
۱۰ دین و فلسفه در مکتب نو افلاطونی قبسات، ش: ۳۵، سال ۱۳۸۴
۱۱ کلام اسلامی، عوامل و زمینه‌های پیدایی قبسات، ش: ۳۸، ۱۳۸۴
۱۲ کلام شیعی، ادوار و مراحل تاریخی قبسات، ش: ۳۸، سال ۱۳۸۴
۱۳ فلسفه علم کلام قبسات، ش: ۳۹ و ۴۰، سال ۱۳۸۵
۱۴ تأملی در، مکتب در فرایند تکامل. علمی-پژوهشی قبسات، ش: ۴۵، سال ۱۳۸۶
۱۵ برهان فرجه علمی-پژوهشی قبسات، ش ۵۵، سال ۱۳۸۹
۱۶ اندیشه امامت در گذر تاریخ کتاب نقد، ش: ۳۸، سال ۱۳۸۵
۱۷ ضرورت رجوع به اهل بیت (ع) در دین‌شناسی هم‌اندیشی مذاهب اسلامی، زاهدان، سال ۱۳۸۵
۱۸ اندیشه معاد در کلام و فلسفه هم‌اندیش ادیان «اسلام و مسیحیت» تهران ۱۳۸۴
۱۹ قرآن و علم کلام مجله تخصصی کلام اسلامی /ش۷۷
۲۰ اشعریه دانشنامه‌ علم کلام، مرکز تخصصی کلام اسلامی، موسسه امام صادق(ع)، ج۱
۲۱ فلسفه علم کلام مجموعه مقالات              فلسفه‌های مضاف، ج ۱
۲۲ قرآن و علم کلام  کلام اسلامی ش ۷۷/۹۰
۲۳ مدرسه حکمی تهران(در دو قرن اخیر) اندیشه نامه علامه شعرانی ج۲ پژوهشگاه  سال ۹۰
۲۴ مدارس کلامی شیعه امامی کلام اسلامی ش۷۹/۹۰
۲۵ تکامل در آفرینش انسان علمی –پژوهشی قبسات ش ۵۹/۹۰
۲۶ بریلوی  دانشنامه کلام اسلامی ج۲
۲۷ کلام شیعه و ادوار حیات فکری ائمه «علیهم السلام» مجموعه مقالات اندیشه‌های حکمی و اجتهادی شهید صدر/موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ۱۳۹۲
۲۸ اندیشه های کلامی محقق اصفهانی پیرامون فلسفه اصول «مجموعه مقالات»/۶۲۳-۶۴۶ سال ۹۲

 

۲۹ نقدوبررسی آسیب های عقل دینی

 

مجموعه مقالات            اعتزال نوج۵/۹۳
۳۰  

محمد ارکون و آسیب های عقل دینی

علمی پژوهشی  

کلام اسلامی ش ۸۹ /۹۳

۳۱  

ساختار کلام شیعه

علمی پژوهشی کلام اسلامی ش ۹۲/۹۳

 

 

۳۲  

تحلیل مفهوم نبوت

علمی پژوهشی کلام اسلامی ش ۹۶/۹۴

 

۳۳  

خاتمیت

دانشنامه قرآن شناسی
۳۴ شفاعت دانشنامه قرآن شناسی

 

۳۵ حسن وقبح عقلی اندیشه نامه  علامه شعرانی           ج۱/۵۴۳-۵۶۰ سال۹۰

 

۳۶  

رشید رضا

دانشنامه جهان اسلام  ج۲۱
۳۷  

کلام اسلامی درگذرتاریخ

       سوره     اندیشه حوزه هنری سازمان تبلیغات             ش۷   مسلسل۵۸ -۵۹/۱۳۹۱
۳۸      گسترۀ  کاربرد قاعدۀ حکمت

درمسائل کلامی علمی

علمی-پژوهشی  

کلام اسلامی ش ۹۹پاییز۹۵

۳۹ نقد شیعیان التقاطی…. علمی- پژوهشی اندیشه  نوین دینی
۴۰ بررسی صورت های استدلال از              دیدگاه های سلفی ها ونقدآنها به صورت منطقی علمی- تخصصی سلفی پژوهی ۳/بهار وتابستان ۱۳۹۵
۴۱ عدل الهی واختلافات در آفرینش علمی- پژوهشی کلام اسلامی ش۱۰۵بهار ۱۳۹۷

 

 

 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
۱. تمایز سیدجمال از نومعتزلیان «مناظره» مناظره ۱۳۹۳ نشریه زمانه ش۱۲۸-۱۲۹
۲. معمای سیدجمال «مناظره» مناظره ۱۳۹۳ نشریه حاشیه ش۱۸-۱۹
۳. نقد کتاب «کلام شیعه وکلام معتزله» نقد  ناقد دانشنامه جهان اسلام
۴. نقد کتاب«تصور خدا» نقد ناقد ۱۳۹۵ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۵. نقد کتاب تاریخ کلام امامیه نقد ناقد ۱۳۹۶  انجمن کلام  حوزه
۶. نوآوری های علامه خفری نشست سخنران ۱۳۹۶ مجمع عالی
۷. محوریت سنت نبوی دراندیشه مذهب تشیع امامی همایش ۱۳۹۷ دانشگاه علامه طباطبایی
۸. آسیب ها وبایستگی های علم کلام نشست ۱۳۹۷ انجمن کلام حوزه علمیه-پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۹. نقدکتاب«فلسفه امامت وتحلیلی ازسیره امامان معصوم ۱۳۹۷ پژوهشکده حج وزیارت
۱۰. عوامل انشعاب در تشیع ارائه بحث ۱۳۹۷ دانشگاه باقرالعلوم

 

 

 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات

 

 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ همایش اسلام و مسیحیت سخنرانی و ارائه مقاله مرکز فرهنگ و ارتباطات تهران، ۱۳۸۴
۲ همایش مذاهب اسلامی ارائه مقاله نهاد رهبری در سیستان و بلوچستان زاهدان، ۱۳۸۵
۳ اساتید دروس معارف کارگاه علمی دانشگاه معارف ۱۳۸۶
۴ دبیرهای بینش اسلامی کارگاه علمی آموزش و پرورش استان قم ۱۳۸۷
۵ دبیرهای بینش اسلامی کارگاه علمی آموزش و پرورش استان کرمان ۱۳۸۳
۶ اساتید حوزه علمیه تهران کارگاه علمی حوزه علمیه قم ۱۳۹۰

۷            اساتید حوزۀ علمیه مشهد          کارگاه علمی             حوزۀ علمیه خراسان    ۱۳۹۵

 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ هیئت علمی گروه کلام و دین‌پژوهی عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۳ تاکنون
۲ شورای علمی گروه کلام و دین‌پژوهی عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۳ تاکنون
۳ هیئت تحریریه کتاب نقد عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۳ تا-
۴ هیئت پژوهش مجله قبسات عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۳ تاکنون
۵ گروه کلام عضو مجمع عالی حکمت اسلامی ۱۳۸۸ تاکنون
۶ هیئت تحریریه کلام اسلامی عضو مرکز تخصصی کلام اسلامی، حوزه علمیه قم ۱۳۸۹ -۱۳۹۶
۷ انجمن علمی مهدویت عضو هیأت موسس و هیأت مدیره حوزه علمیه قم ۱۳۸۹ تا –
۸ هیأت تحریریه  پژوهش نامه مهدویت عضو انجمن علمی مهدویت ۱۳۹۴-
۹ مدارج علمی حوزه علمیه قم (کمیته کلام) عضو

 

حوزه علمیه قم

 

۱۳۹۲-

 

 

۱۰

 

انجمن دانش آموخته گان کلام اسلامی

 

عضو-رئیس

 

 

حوزه علمیه قم

 

 

۱۳۹۲-

۱۱

 

شورای علمی عضو

 

دبیرخانه دائمی کنگره جهانی مقابله باجریانهای تکفیری

 

۱۲ کمیته کلام «تبارشناسی »  

عضو

 

کنگره بین المللی  مقابله با جریانهای تکفیری

۱۳ گروه کلام  

عضو-مدیر

 

 

کنگره نقش شیعه در گسترش علوم اسلامی

 

 1. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی

 

ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
۱

 

 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ تاسیس انجمن علمی مهدویت حوزه علمیه قم ۱۳۸۹
۲ تأسیس انجمن دانش آموخته گان کلام اسلامی حوزه علمیه قم ۱۳۹۲
۳

 

 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ رادیو معارف: کلام جدید رادیو معارف ۸۸-۹۰ ۷۵  برنامه
۲ مبانی کلامی قیام عاشورا نشریه شبستان-سازمان تبلیغات ۹۰
۳ آسیب‌شناسی منابع کلامی حوزه پگاه اندیشه ۹۰ شماره ۷۳ آبان ۹۰
۴ جایگاه شیخ طوسی و کلام شیعه پگاه اندیشه ۹۰ شماره ۷۴ سال ۹۰
۵ درباره سید  جمال سایت حوزه نت ۸۸
۶ درباره شیخ مفید سایت حوزه نت ۸۹
۷ درباره خواجه نصیر سایت حوزه نت ۹۰ منتشر شده در افق حوزه
۸  شیعه شناسی (تاریخ وعقائد) رادیو معارف ۹۱تاکنون ۲۰۰ برنامه مسلسل ۳۰   دقیقه ای
۹

 

جریان شناسی اعتزال نو پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

همایش إعتزال نو

۹۳ منتشر شده در مجموعه مقالات اعتزال نو ج۱ص۱۲۳-۱۵۲

 

۱۰ تاریخ کلام شیعه باتکیه برشخصیت های تأثیرگذار    «مصاحبه» معاونت پژوهش حوزه علمیه قم رهنامه پژوهش ش۱۵-۱۶سال ۱۳۹۲ویژه :کلام واصول عقاید
۱۱  تأثیر کلام اسلامی برفلسفه«مصاحبه» معاونت پژوهش حوزه علمیه قم  رهنامه پژوهش ش۱۷-۱۸سال ۱۳۹۳ ویژه :حکمت وفلسفه اسلامی
۱۲  قرآن واحادیث منشأکلام اسلامی «مصاحبه» معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران محفل ش۲-۳ سال ۱۳۹۰   ویژه:  علوم عقلی

 

 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
۱ موارد متعدد حوزه علمیه قم ۳ و۴ ۱۳۸۸-
۲  موارد متعدد دانشگاه تهران پردیس فارابی  ارشد ودکتری ۱۳۹۲-
۳

 

 1. مصاحبت تحقیقات (راهنمایی، مشاوره و نظارت)
ردیف عنوان تحقیق نوع مصاحبت دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱
۲

 

 1. ارزیابی تحقیقات و آثار
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
۱ ارزیابی آثار متعدد برای جشن واره های فارابی،کتاب سال حوزه
۲ داوری رساله های متعدد در سطح کارشناسی و دکتری دانشگاه تهران و معارف و رساله های فراوانی در سطح ۳و۴ حوزه علیمه قم

 

 1. همکاری با کانون اندیشه جوان (در زمینه: نشست‌های گفتمانی، نقدو مناظره، طرح نخبه‌پروری، باشگاه اندیشه و…)
ردیف نوع همکاری سال توضیحات
۱ نقد کتاب «شرط بلاغ» ۱۳۹۳
۲ نقدکتاب« خدادر تصور انسان» ۱۳۹۵
۳ نقد کتاب کلام شیعی

 

 1. سفرهای علمی و ملاقات با شخصیت‌های علمی

 

 1. سایر موارد: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ردیف برنامه موسسه
۱ کلام جدید رادیو معارف، برنامه رواق معرفت (از تابستان ۱۳۸۹ تا کنون؛ هر هفته یک­شنبه و دوشنبه)
 ۲ شیعه شناسی

 

عقلانیت اسلامی

رادیو معارف،‌ پا به پای پیامبر / ۲۲۰ برنامه از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶

رادیو معارف ازآبان ۱۳۹۷

 

استادان:

 

مرحله سطح! استاد سید احمد خاتمی، شماعی، پایانی ،آیت الله شیخ حیدرعلی دوست‌حسینی،  سیدعلی مدرسی‌یزدی،

خارج فقه و اصول! آیت الله العظمی شبیری (خارج فقه) و آیت الله العظمی سبحانی (خارج اصول).

مباحث کلام و فلسفه! آیت الله سبحانی، استاد فیاضی، ربانی گلپایگانی، احمد بهشتی، ممدوحی و دیگر اساتید ارجمند.