محمدحسن قدردان قراملکی

استاد تمام گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحّض: کلام شیعی

حوزه تمحض دوم: نقد و بررسی فرقه های ضاله (بهائیت و …. )

دریافت رزومه:    CV GHadrdan

پست الکترونیکی: ghadrdang@yahoo.com

 

وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح سه: . . . . . . . . . .

سطح چهار: . . سطح 4 حوزوی.

اجتهاد: . . . . . . . . . . . .

کلام 1374/10/1 1374/10/1

 

 

سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
1 کلام
2 فلسفه و فقه

 

 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
1 زبان عربی
2

 

 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
1 دوره هفتگانه رایانه
2
3
4
5

 

 

 سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
1 کلام اسلامی موسسسه امام صادق حوزه علمیه قم کارشناسی ارشد
2 الهیات مرکز تخصصی تربیت مدرس حوزه علمیه قم کارشناسی ارشد
3 شبهات امامت مرکز تخصصی مهدویت کارشناسی ارشد
4 شبهه شرور مرکز المصطفی العالمیه قم کارشناسی ارشد

 

و) جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
1 پژوهشگر برتر استان قم، سال 1385، استانداری قم
2 پژوهشگر برتر استان قم، سال 1389، استانداری قم
3 خدا و مسأله شر / کتاب سال حوزه 1387
4 قرآن و پلورالیزم / کتاب سال حوزه 1381
5 نگاه سوم به جبر و اختیار / پژوهش برگزیده کنگره دین پژوهان کشور 83
6 قرآن و سکولاریسم / کتاب برگزیده همایش دو سالانه حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان 1385
7 آیین خاتم / پژوهش برگزیده کنگره دین پژوهان کشور، 1385
8 آیین خاتم، پژوهش برگزیده جشنواره کتاب دین کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، 1386
9 آیین خاتم ـ کتاب فصل سال جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارشاد، تهران، 1386
10 مقاله اسلام ، قرائتها و امام خمینی، مجله نامه مفید شماره 20 سال 1378 ، مقاله برگزیده یازدهمین جشنواره مطبوعات کشور ، تهران، 1379، وزارت ارشاد
11 مقاله ارتداد و پاسخ‌های متفاوت آن، مجله علوم سیاسی1379 ، شماره 18، سال 1381، مقاله برگزیده اولین جشنواره مطبوعات اسلامی کشور، وزارت ارشاد، قم، 1382،
12 مقاله فلسفه نیاز به دین و پیامبران ، مجله قبسات، ش 27، بهار 1382، پانزدهمین برگزیده جشنواره مطبوعات کشور، وزارت ارشاد، تهران، سال1383
13 مقاله کارکرد دین در انسان و جامعه ، مجله قبسات، ش 28، تابستان 1382، برگزیده پانزدهمین جشنواره
14 مطبوعات کشور، وزارت ارشاد، سال1383

 

15 لوح تقدیر چهارمین مجمع دانشجویان و طلاب ممتاز رزمنده و بسیجی کشور،

 

16 لوح تقدیر دومین جشنواره ممتازین، مبتکرین و نوآوران دانشجو و طلبه بسیجی کشور، رتبه اول، 1382

 

17 لوح تقدیر جشنواره فرهنگی، هنری اشراق یکصدمین سالگرد میلاد امام خمینی،

 

 

 

ز) همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
1 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2 عضو مجمع عالی حکمت اسلامی، گروه کلام
3 عضو انجمن علمی مهدویت حوزه علمیه قم
4 عضو شورای تحریره و پژوهشی فصلنامه علمی و پژوهشی قبسات
5 سردبیر مجله علوم اسلامی، علمی پژوهشی دانشگاه آزاد واحد ساوه
6 عضو شورای تحریره مجله کوثر معارف، مدرسه حجتیه،
7 عضو شورای علمی گروه فلسفه و کلام مرکز المصطفی العالمیه ـ مدرسه حجتیه
8 استاد راهنما، مشاور و داور مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
9 استاد راهنما، مشاور و داور مرکز المصطفی العالمیه قم
10 تدریس در رشته های تخصصی حوزه علمیه قم(جامعه المصطفی العالمی، رشته های تخصصی: کلام، شیعه شناسی، تربیت مدرس، مهدویت، تبلیغ)

 

ح) سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
1  اصل علیت در فلسفه وکلام / دفتر تبلیغات اسلامی قم / 1375
2 جهنم چرا؟ / دفتر تبلیغات اسلامی قم / 1377
3 سکولاریزم در مسیحیت و اسلام / دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1378
4  معجزه در قلمرو عقل و دین / دفتر تبلیغات اسلامی قم/ 1381
5 آزادی در فقه و حدود آن / دفتر تبلیغات اسلامی قم/ 1382
6 فقه الحریه، دراسه فقهیه فی الحریه وحدودها، تعریب علی الموسوی، مرکز الحضاره للتنمیه الفکر الاسلامی، بیروت، 2008 م
7 کندوکاوی در سویه‌های پلورالیزم / کانون اندیشه جوان / تهران، 1378
8  نگاه سوم به جبر و اختیار ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ،تهران ،1384
9 خدا و مساله شر ، دفتر تبلیغات اسلامی ، قم ،1377
10  حقوق متقابل مردم و حکومت / کانون اندیشه جوان / تهران 1381
11  حکومت دینی از منظر استاد شهید، مطهری / موسسه فرهنگی دانش واندیشه معاصر / تهران 1379.
12  .قرآن و پلورالیزم، پژوهشگاه فرهنگ اسلامی ؛تهران،1380
13  کلام فلسفی، انتشارات وثوق / قم 1383
14  قرآن وسکولاریزم ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ تهران؛1384
15  آیین خاتم  پژوهشی در نبوت و خاتمیت ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، تهران،1386
16 پاسخ به شبهات کلامی، دفتر اول ، خدا شناسی ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران،1386
17  پاسخ به شبهات کلامی، دفتر دوم، دین و نبوت ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، تهران ،1387
18  پاسخ به شبهات کلامی، دفتر سوم. در باره پیامبر اعظم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، تهران، 1390
19  پاسخ به شبهات کلامی، دفترچهارم، امامت ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، تهران، 1388
20  پاسخ به شبهات کلامی، دفتر پنجم معاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، تهران، 1390
21 پاسخ به شبهات کلامی، دفتر ششم: عدل الهی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
22  خدا در حکمت و شریعت، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی ،تهران، 1386
23  سیاست و حکومت، چلچراغ حکمت مطهری، کانون اندیشه  جوان، تهران ،1389
24  پرسمان خاتمیت، کانون اندیشه جوان، تهران، 1391
25  تحقیق، تصحیح و پاورقی کتاب حق المبین آیت الله شاهرودی خراسانی (قده)  ؛ انتشارات امیر کبیر و پژوهشکده باقر العلوم قم.
26 امامت، کتاب درسی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، 1392
27 خدا در تصور انسان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران  أسماء و صفات خدا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران  ، 1393
28 اسماء و صفات خدا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران  أسماء و صفات خدا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران  ، 1393
29 حقوق مردم در حکومت، از نگاه نبوی، ج 14، کانون اندیشه جوان و نشر معارف، تهران، 1394
30 مدارا و خشونت، از نگاه نبوی، ج 15، کانون اندیشه جوان و نشر معارف، تهران، 1394
31 تحقیق، تصحیح و پاورقی کتاب حق المبین آیت الله شاهرودی خراسانی (قده)  ؛ انتشارات امیر کبیر و پژوهشکده باقر العلوم قم. 1392
32 علم و اراده الهی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران 1394

 

33 راز خلقت و بقا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران 1395
34 قاعده الواحد (زیر چاپ)

 

 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
1 تعلیقات برکتاب الاسلام یسائل المسیحیه، مرکز گفتگوی ادیان، تهران زیر چاپ
2 زیر چاپ
3

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

1 اسلام و تکثر قرائت‌ها، ش 17 ، زمستان 1379 فصلنامه قبسات
2 زبان قرآن از منظر علامه طباطبایی  ش 25 ، پاییز 1381 فصلنامه قبسات
3 وحی تجربه دینی یا عرفانی، ش 26 ، زمستان 1381 فصلنامه قبسات
4 فلسفه نیاز به دین و پیامبران ، ش 27 ، بهار 82 فصلنامه قبسات
5 کارکرد دین در انسان و جامعه، ش 28 ، تابستان 82 فصلنامه قبسات
6 کیفیت نزول قرآن و رهیافتهای گوناگون آن ، ش 29 ، پاییز 82 فصلنامه قبسات
7 نقد نظریه برهان ناپذیری وجود خدا، ش 35، بهار 84 فصلنامه قبسات
8 خداشناسی فطری، ش 36، تابستان 84 فصلنامه قبسات
9 نقد مدعیات قرآنی پلورالیزم، ش 37 ، پاییز 84 فصلنامه قبسات
10 اثبات خدا در قرآن ، ش 41 ، پاییز 85، مجله علمی پژوهشی فصلنامه قبسات
11 تبکیت در تبکیت ، ش 41، پاییز 85، مجله علمی پژوهشی فصلنامه قبسات
12 امامت علی (ع) و توجیه مخالفان، ش 45، پاییز 86، مجله علمی پژوهشی فصلنامه قبسات
13 نقش پیامبر در وحی ، ش 47، بهار 87، مجله علمی پژوهشی فصلنامه قبسات
14 نگاهی نو در معاد جسمانی ش 58، زمستان1389، مجله علمی پژوهشی فصلنامه قبسات
15 امکان تعریف و توصیف خدا، ش 62، زمستان 1390، مجله علمی پژوهشی فصلنامه قبسات
16 نگاهی به عالم ذر ، کیهان اندیشه ، ش 58، بهمن 73 مجله کیهان اندیشه
17 کاوشی در تجسم اعمال ، ش 68، مهر 75 مجله کیهان اندیشه
18 تأملی در جاودانگی عذاب کفار ، ش 4-72 ، خرداد، مهر 76 مجله کیهان اندیشه
19 آفرینش کافر در قلمرو و عقل و دین، ش 76 ، بهمن 76 مجله کیهان اندیشه
20 اسلام و نسخ ادیان ، ش 83 ، فروردین 78 مجله کیهان اندیشه
21 کندوکاوی در مبانی نظری سکولاریزم، ش 27، زمستان 77 مجله معرفت
22 تقابل مشی ائمه با سکولاریزم، ش 29، تابستان 78 مجله معرفت
23 خشونت یا عقلانیت احکام اجتماعی اسلام ، ش 30 ، پاییز 78 مجله معرفت
24 تأملی در مستندات قرآنی پلورالیزم، ش 32 ، بهار 79 مجله معرفت
25 چیستی و فاعل معجزه از منظر متکلمان و فلاسفه، ش 51 ، اسفند 80 مجله معرفت
26 مشروعیت جنگهای امام علی (ع) ، ش 65، اردیبهشت 82 مجله معرفت
27 پلورالیزم دینی از منظر امام خمینی، ش 88 ، فروردین 84 مجله معرفت
28 کافر مسلمان و مسلمان کافر، ش 4 ، پاییز 76 کتاب نقد
29 جامعه مدنی، سکولار یا دینی؟ ، ش 9 و 10 ، زمستان 77 کتاب نقد
30 اسلام و بردباری مذهبی، ش 14 و 15، بهار و تابستان 1379و بازچاپ در: کیهان، 11مهر 1390، ص 6 کتاب نقد
31 تعارض امامت و خاتمیت ، ش 38 ، بهار 1385 کتاب نقد
32 نگاه اقبال و شریعتی به خاتمیت، صواب یا ناصواب، ش 38،بهار1385 کتاب نقد
33 ماهیت وحی ش 49، سال 1387 کتاب نقد
34 دلایل عقلی بهائیت، ش 52 و 53، پائیز و زمستان 1388 کتاب نقد
35 مهدی موعود فرزند امام حسن عسکری

 

ش 53 و52، پائیز و زمستان 1388 کتاب نقد
36 کاوشی در کیفرهای اخروی ، ش 7 ، پاییز 75 نامه مفید(علمی پژوهشی)
37 مسأله شر ادراکی در حکمت متعالیه ، ش 9، بهار 76 نامه مفید(علمی پژوهشی)
38 مسأله شر از دیدگاه متکلمان ، ش 11 ، پاییز 76 نامه مفید(علمی پژوهشی)
39 نظریه جدا انگاری امامت، از اصول دین ، ش 14 ، تابستان 77 نامه مفید(علمی پژوهشی)
40 نگاهی به یک بیت حافظ در مسأله شر ، ش 15 ، پاییز 77 نامه مفید(علمی پژوهشی)
41 مشروعیت حکومت اسلامی از منظر استاد مطهری ، ش 17 ، بهار 78 نامه مفید(علمی پژوهشی)
42 اسلام، قرائت‌ها و امام خمینی، ش 20 ، زمستان 78 نامه مفید(علمی پژوهشی)
43 سکولاریسم و نقد مبانی آن،‌ حکومت اسلامی، بهار 83 ، ش 31 فصلنامه حکومت اسلامی
44 نیم نگاهی به اسلام و دموکراسی ، ش 41 ، پاییز 85 فصلنامه حکومت اسلامی
45 جایگاه مردم در حکومت نبوی، ش 42 ، زمستان 1385 فصلنامه حکومت اسلامی
46 جایگاه مصلحت در سیره معصومان، ش 44، تابستان 1386 فصلنامه حکومت اسلامی
47 جایگاه مصلحت در تشریع احکام اجتماعی، ش 46 ، زمستان 86 فصلنامه حکومت اسلامی
48 مبانی حکومت مردم سالار دینی، ش 80 ، آذر 81 هفته نامه پگاه
49 اهل سنت و سنت لعن ، ش 92، اردیبهشت 82 هفته نامه پگاه
50 پژوهشی در عصمت، ش 7-135 هفته نامه پگاه
51 زبان دین از منظر علامه طباطبایی، ش 160-158 ، اردیبهشت 1384 هفته نامه پگاه
52 زبان دین از منظر امام خمینی ، ش 159 ، فروردین 84 هفته نامه پگاه
53 علم الکلام و التعدد المذهبیه، نصوص معاصره، پاییز 2005 م ، ش 4 بیروت
54 خلود الشریعه: دراسه فی المعییر، قبسات، ش1، ربیع 1432ق ، بیروت
55 «القرآن الکریم : کلام الله أو کلام النبی(ص)؟ نصوص معاصره، العددان 17 و 18 السنه الخامسه؛ النظریه العرفانیه فی النزول القرآنی اللفظی» ، بیروت
56 حقیقه الإعجاز و فاعله: تجاذب نظریات بین الفلاسفه و المتکلمین، قدردان قراملکی، محمد حسن – مترجم: آل نجف، حسن، نصوص معاصره » شتاء 1432 – العدد 21، بیروت
57 جاودانگی شریعت و ملاکهای آن، مجله فقه وحقوق ، زمستان 83، ش 3
58 قرآن و پلورالیزم ، بینات ش 16 ، زمستان 76
59 ریشه‌های سکولاریزم، وارش ش 1-2-3 ، سال 76
60 تکثر ادیان در اندیشه شهید مطهری، وارش ، ش 3 ، فروردین 77
61 تحقیقی در مرجع استثناء در جملات متعاطف، مجله تخصصی فقه و اصول، ش 3 ، زمستان 1386
62 نیم نگاهی به مقاله علم و اختیار، مجله کلام اسلامی، ش 31 ، پاییز 1378
63 اعجاز و جهان علیت، مجله کلام اسلامی، شماره 38 و 39 ، تابستان و پاییز 1380
64 نقدی بر نقد: «قرآن و پلورالیزم»، پژوهشهای قرآنی ش 33 ، بهار 82
65 ارتداد و پاسخهای متفاوت، فصلنامه علوم سیاسی، ش 18 ، تابستان 81
66 مکتب علوی و یاد سپاری اصل نصب در امامت، فصلنامه تخصصی علوم اسلامی، ش 1 ، بهار 85
67 جایگاه و منزلت انسانی زن، مجله کوثر معارف، شماره 12، زمستان 1388
68 تأملی در کارکرد دین، فصلنامه حکمت و فلسفه دانشگاه آزاد کرج ، ش 1، پائیز 1388
69 تناسخ و شبهات دینی آن، مجله علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی، ش 21، تابستان 1389
70 شر ادراکی از دیدگاه صدر المتالهین، مجله علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی، با همکاری قربانعلی کریم زاده و احد فرامرز، ش 25، تابستان 1390
71 اختیار، قانون علیت و دترمینیسم، دوفصلنانه علمی پژوهشی انسان پژوهی دینی، شماره 23، بهار و تابستان 1389
72 اخلاق پژوهش ، مجله علمی پژوهشی، راهبرد فرهنگ، شورای انقلاب فرهنگی، 1389، شماره 8 و 9،
73 سکولاریزم، ماهنامه ذکرحزب موتلفه اسلامی، ش 53، بهمن 1389
74 پلورالیزم دینی ناسازگار با قرآن، فصلنامه تخصصی مطالعات تفسیری ، پاییز 1389، ش 3
75 جایگاه عقل و فلسفه در تفسیر دین از منظر استاد مطهری، فصلنامه علمی تخصصی تماشاگه راز، پاییز 1391،ش 3
76 مبانی حاکمیت مردمی در اسلام و اندیشه امام خمینی، مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، ج 2
77 ولایت یا نظارت فقیه؟ مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، ج 4 ، قم
78 مردم سالار دینی از دیدگاه علامه طباطبایی، همایش بین المللی مردم سالار دینی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، مندرج در مجموعه مقالات، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1385
79 وحی و نبوت از منظر امام خمینی، کنگره اندیشه‌های اخلاقی وعرفانی امام خمینی، بهار 82 13
80 ماهیت و مؤلفه‌های امامت از منظر امام خمینی، مندرج در: مسایل کلامی از دیدگاه امام خمینی، موسسه نشر آثار امام خمینی
81 اهمیت و جایگاه امامت از منظر امام خمینی، مندرج در: مسایل کلامی از دیدگاه امام خمینی، موسسه نشر آثار امام خمینی
82 مرجعیت علمی و دینی امامان از منظر امام خمینی، مندرج در: مسایل کلامی از دیدگاه امام خمینی، موسسه نشر آثار امام خمینی‌
83 اثبات امامت امام علی (ع) از منظر امام خمینی، مندرج در: مسایل کلامی از دیدگاه امام خمینی، موسسه نشر آثار امام خمینی
84 زبان دین از منظر امام خمینی، مندرج در: مسایل کلامی از دیدگاه امام خمینی، موسسه نشر آثار امام خمینی
85 پلورالیزم دینی، مندرج در: مسایل کلامی از دیدگاه امام خمینی، موسسه نشر آثار امام خمینی
86 امامت از منظر استاد مطهری، ارائه به همایش اندیشه های قرآنی شهید مطهری، مندرج در مجموعه مقالات برگزیده همایش به همین نام، ج2، جامعه المصطفی العالمیه، قم1388
87 مقاله اسلام، دانشنامه کلام اسلامی ـ زیر نظر آیت الله سبحانی، موسسه امام صادق (ع) قم، 1387
88 مقاله ابلیس، دانشنامه کلام اسلامی ـ زیر نظر آیت الله سبحانی، موسسه امام صادق (ع) قم، 1387
89 جهاد: دانشنامه امام علی (ع)، زیر نظر علی اکبر رشاد، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، تهران، 1385
90 دکترین مهدویت و پلورالیزم، همایش بین المللی دکتر مهدویت، مندرج در: مجموعه آثار برگزیده دومین همایش بین المللی دکتر مهدویت، ج 1، موسسه آینده روشن، قم، 1385
91 تساهل و خشونت در سیره نبوی، همایش پیامبر اعظم (ص)، (خرد جاودان)، دانشگاه اصفهان 1386
92 نزول قرآن از دیدگاه آیت الله معرفت، مندرج در مجموعه مقالات معرفت قرآنی، یادنگار آیت الله معرفت، ج3، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،تهران، 1387
93 قرآن ناسازگار با پلورالیزم دینی، همایش قرآنی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، قم، 1389
94 هم خدا و هم مردم(تبیین نظریه مطهری در باره ولایت فقیه)، هفته نامه پنجره، سال چهارم، شماره 132، اردیبهشت 1391
95 نقش قرآن بر علم کلام، همایش تأثیر قرآن بر علوم انسانی، سازمان بسیج اساتید کشور، مشهد، شهریور، 1391
96 مبانی کلامی پیشرفت، همایش الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی، تهران، اردیبهشت 92
97 تاملی در ادله منکران علم پیشین خدا، ش 67، بهار 1392 فصلنامه قبسات
98 تأملی در خلقت از عدم بهار 1393 فصلنامه قبسات
99 مبانی کلامی پیشرفت،  مجله علمی پژوهشی 94 فصلنامه قبسات

 

 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
1
2
3
4
5

 

 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات
1
2
3

 

 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1
2
3
4
5

 

 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1
2
3

 

 1. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
1
 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1
2
3

 

 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1
2
3
4

 

 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال(تاریخ دفاع) نام و نام‌خانوادگی دانشجو
1  

عالم برزخ ماهیت و ویژگی ها

راهنما-کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1383 عبد الله واعظی
2  کارکردهای دین در جامعه سنتی و مدرن مشاور-کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1385 امان الله فصیحی
3  بررسی تطبیقی علیت از دیدگاه هیوم، شهید مطهری راهنما-کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی 1388 علی موحدی
4  ولایت تکوینی و تشریعی امام و حاکم از نگاه امامیه و اهل سنت راهنما- کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1386 اکبر علی مخلصی
5  دلالت معجزه کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1386 محمد علی حامدی
6  نقد بخش امامت کتاب الاربعین فخر رازی کراهنما- ارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1385 رسیم رضا سبحانی
7 چالش ها و بحرانهای سیاسی ، اجتماعی تشیع در دو سده  نخست اسلامی مشاور- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1386 محمد خان بابائی ساعنلو
8  رابطه اخلاق و سیاست مشاور- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1387 مرتضی بیات
9  آئین دوست یابی در نهج البلاغه مشاور- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1387 محمد رضا بهاری
10  بررسی معراج رسول خدا(ص) و پاسخ به شبهات آن راهنما- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1389 حسین غلامی
11  نقد پلورالیسم دینی و تکثر گرائی مشاور- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1389 سید عبد الله هاشمی
12  قضا و قدر راهنما- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1384 علیرضا حیدر زاده
13  کارکرد دین مشاور- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1385 اسد رشیدی
14  کارکرد دین در جامعه سنتی و مدرن مشاور- کارشناسی ارشد/

مرکز جهانی علوم اسلامی

1385 امان الله فصیحی
15  آزادی انسان از منظر کلام انسانی مشاور- کارشناسی ارشد/

مرکز جهانی علوم اسلامی

1383 بومانعلی جعفری
16  تکامل جامعه در عصر ظهور راهنما- کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1389 محمد انور راسخ
17  اصل علیت از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا راهنما- کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1385 محمد موسی حمیدی
18  مساله شر از دیدگاه امام علی(ع) کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1389 محمد علی مهدوی
19  نقد دیدگاه مجتهد شبستری در باب نظریه قرائت های مختلف از دین راهنما- کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1389 میرزا حسین
20  جهانن شمولی آموزه های قرآن راهنما- کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1389 سید حبیب الله طاهری
21  عقل و دین راهنما- کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1384 سید ذاکر حسین پارسا
22  علل پیشرفت و انحطاط مسلمانان راهنما- کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1382 عبد المالک کریمی
23  توحید و  شرک از دیدگاه سلفیه و امامیه راهنما- کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1385 شمعون حیدر
24  الدیمقراطیه راهنما- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1385 سید هاشم میلانی
25  براهین آفاقی خداشناسی ک راهنما- ارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1390 حسن قربانزاده یامچی
26  مبانی و زیر ساخت های فهم دین راهنما- دکتری  / مرکز مدیریت حوزه 1388 حمید رضا شاکرین
27  وحی از دیدگاه ملاصدرا و فخر رازی راهنما- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1389 احمد شعبانی
28  مساله شر در کتاب وسنت و مقایسه آن با دیدگاه صدر المتالهین مشاور-دکترا-  دانشگاه تهران بهمن 90 قربانعلی کریم زاده
29  بررسی انظار و آراء درباره کلام جدید داور- مرکز مدیریت حوزه 1388 مجتبی ارشاد
30  اسلام و اباحی گری – داور-  کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1386 محمد تقی رکنی لموکی
31  عالم ذر داور- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1385 سید امین موسوی
32  مساله شر در کلام و فلسفه اسلامی داور- مرکز مدیریت حوزه 1387 حسین  علیدادی سلیمانی
33  علم پیشین الهی و اختیار انسان داور- دکتری  / مرکز مدیریت حوزه 1384 محمد تقی سهرابی فر
34  مهدویت از دیدگاه زیدیه و اسماعیلیه داور- کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1384 براتعلی صاحبی
35  منشأ دین داور- کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1384 میر عزیز الله امینی
36  نقد و بررسی سکولاریزم در اسلام و مسیحیت داور- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1385 مرتضی رستگاری
37  معیارهای نقد و بررسی از دیدگاه اسلام داور- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه

 

 

1383 اصغر بابائی ساخمرسی
38 قرآن و سکولاریسم، راهنما، سطح 3، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، شهریور 1390
39 تحلیل و بررسی ازدواج های پیامبر(ص) ، سجاد خراطی، راهنما، سطح 3، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، شهریور 1390
40 نقش فلسفه در فهم قرآن، محمد هادی اکبری، کارشناسی ارشد، راهنما، جامعه المصطفی العالمیه، شهریور 1390
41 بررسی آیات متشابه در حوزه عصمت پیامبر اکرم(ص)، سید محسن کاظمی، ارشد، داور، دانشگاه معارف، قم، 24شهریور 1390
42 رفتار شناسی مردم در مقابل پیامبر(ص)، حلیمی، دکتری، داور، دانشگاه معارف، قم، 14 مهر 1390،
43 حقیقت معجزه و کرامت از منظر کلام اسلامی، ارشد، محمد امین سلطانی، راهنما، جامعه المصطفی العالمیه، آذر، 1390
44 تکامل شخصیت پیامبر و ارتباط آن با تکامل دین و شریعت، ارشد، جمال الدین سلیمانی، راهنما، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 25 بهمن 1390
45 نقد و دراسه أسس العلمانیه و ادلتها من منظار قرآنی(نقد و بررسی مبانی و ادله سکولاریسم از منظر قرآن)، کاظم نورالموسوی ، ارشد، راهنما، جامعه المصطفی العالمیه، مدرسه امام خمینی، اردیبهشت 1391
46 ماهیت و ویژگی های عالم برزخ در روایات معصومیین، اکبر منتشلو، ارشد، راهنما، دانشگاه معارف اسلامی، 22 اردیبهشت 1391
47 فلسفه امامت، نیاز علی لهر، راهنما، جامعه المصطفی العالمیه،  راهنما، اردیبهشت 1391
48 تحلیل دیدگاه امامیه و اهل سنت در مساله رؤیت خدا، ابراهیم توکلی مقدم، راهنما، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم،خرداد 1391
49 ضروری دین و مذهب از نگاه فقهاء و متکلمان، سید علی موسوی مددی، راهنما، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1390
50 مرجعیت علمی اهل بیت از دیدگاه خلفاء ثلاثه و ائمه اربعه اهل سنت، جواد حیدر هاشمی، جامعه المصطفی العالمیه، مدرسه امام خمینی، مشاور، تیر 1391
51 امامت از نگاه نهج البلاغه، راهنما، علی فقیر، جامعه المصطفی، راهنما،  خرداد 1391
52 نقد برجسته ترین مبانی مدرنیته، محمد علی صدیقی، جامعه المصطفی، راهنما،  خرداد 1391
53 تطور مساله قضا و قدر در کلام اسلامی، عبد العزیز حسینی، راهمنا، جامعه المصطفی، راهنما،  خرداد 1391

 

 

 1. مصاحبت تحقیقات (راهنمایی، مشاوره و نظارت)
ردیف عنوان تحقیق نوع مصاحبت دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1
2
 1. ارزیابی تحقیقات و آثار
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
1 دین اسلام و خشونت، رویکرد تاریخی (28/8/1385) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
2 امام علی (ع) و چالش‌های عصر خلافت (15/12/1386) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
3 امامت و مولفه‌های دموکراسی (1/11/1386) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
4 برگرد تناسخ در گذرای فلسفه اسلامی (25/12/1386) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
5 تاملی در مکتب در فرایند تکامل (25/12/1386) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
6 ادراکات لحظات نزدیک به مرگ در میزان کلام اسلامی (6/4/1387) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
7 بررسی نقش جبرئیل در فرایند وحی قرآنی. (14/10/1387) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
8 پژواک مهدی از دیدگاه منطق فازی. (19/5/1387) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
9 فلسفه وحی در حکمت (5/6/1387) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
10 قرائت نبوی از جهان در بوته نقد (10/10/1387) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
11 نگرش نقادانه بر عصمت آدم. (14/10/1387) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
12 آئین زرتشت و عقیده ثنویت (29/2/1388) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
13 برهان علیت و شبهات فلسفه جدید غرب (3/12/1388) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
14 معناشناسی اسماء و صفات خداوند از دیدگاه علی(ع) (15/6/1388) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
15 ناواقع گرایی در باب خداوند در اندیشه کیو پیت (23/6/1388) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
16 نقد نظریه تفکیک . تباین عرفان و اسلام. (22/10/1388) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
17 اسلام و تسکین رنج و غم. (4/12/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
18 بررسی کارکرد‌ دین اسلام در معنابخشی به زندگی. (5/10/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
19 برهان علیت (19/1/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
20 تبیین و بررسی سازگاری با ناسازگاری اصالت وجود صدرایی و مساله ابطال تناسخ. (8/8/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
21  تکمل در آفرینش انسان از نگاه اندیشمندان معاصر. (6/9/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
22 تنش زایی محرمات. (4/8/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
23 جایگاه نفس و بدن در عوالم ذر (5/8/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
24 جستاری در حقیقت فلسفه و همسویی آن با عرفان (17/4/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
25 چالش‌هایی ئر بحث شرور و پاسخ‌هایی از فلسفه صدرایی (4/8/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
26  رابطه عقل و ایمان در آثار ملا محسن فیض کاشانی. (8/9/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
27 رهیافت فلسفی – عرفانی در رابطه خدا باوری . خودیابی (17/4/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
28 ژرفای اندیشه در معرفی مفهوم تصوری خدا. (26/4/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
29 عقل کل ختمی و عقلانیت علمی و عملی. (4/10/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
30 کارکرد‌های اجتماعی دینداری در قرآن و حدیث. (5/4/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
31 کارکردهای دینداری در قرآن و حدیث. (23/8/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
32 مبادی مصدر شناختی تعقل در دین از منظر قرآن و حدیث. (8/8/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
33 مفهوم خدا از دیدگاه ابن سیناو ملاصدرا (19/1/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
34 نقد اعتلار کلامی نظریه کمبود منابع زیستی در آیات قرآن کریم. (5/10/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
35 بداء در قرآن کریم (11/10/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
36 بررسی کلامی ـ فلسفی مسئله موجودیت فعلی بهشت و دوزخ. (16/9/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
37 بررسی مفهوم خدا در الاهیات وجود مک‌کواری و نقد آن از منظر حکمت اسلامی. (6/8/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
38 بررسی و تحلیل انتقادی اهمّ نظرات مفسّران فریقین در تبیین عصمت حضرت آدم(ع) (14/7/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
39 تبیین سرشت وحی نبوی. (8/8/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
40  تحلیل و بررسی رویکرد توماس آکوئینی به برهان صدیقین ابن سینا (22/11/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
41 توحید و ولایت در حدیث سلسله الذهب. (11/8/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
42 جایگاه و فوائد شیطان در نظام احسن از منظر حکمت متعالیه. (7/8/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
43  شبیه انگاری نفس انسان به خدا از منظر امام خمینی. (19/6/1390). پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
44 شرط باورمندیِ گزاره های دینی و نتیجه آن در تدوین علوم انسانی اسلامی (12/12/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
45 فرجام نفس آدمی از نظرگاه سهروردی (12/12/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
46 فلسفه دین در مقام تعریف. (3/2/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
47  ماده و قوه اخروی در چشم انداز صدرایی (16/11/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
48 مبنامندی فهم و معرفت دینی و برونداد‌های آن. (4/2/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
49 امامت شناختی یا تعیینی در آراء این سینا و محی‌الدین عربی (16/8/1391) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
50 بازخوانی نظریه صرفه (2/4/1391) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
51 بازگفت منطقی و بررسی ادلّه ضرورت دین از دیدگاه (17/3/1391) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
52  بررسی برهان امکان و وجود ابن سینا و برهان علامت صنعتی دکارت (7/3/1391) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
53 تجسد خدا در مسیح، اسطوره یا حقیقت (16/4/1391) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
54  جایگاه علیّت در قرآن و روایات (2/3/1391) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
55 نقد مبانی و پیش‌فرض‌های رویکرد کارکردگرایانه به دین (10/6/1391) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
56  نقد و بررسی دیدگاه ابوالحسن اشعری پیرامون اراده الهی و نسبت آن با افعال انسان (14/5/1391) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 

 

 1. سایر موارد:

محمد حسن قدردان قراملکی در سال 1344 هجری شمسی در محله قراملک تبریز دیده به جهان گشود. وی در سال 1362 وارد حوزه علمیه تبریز شد و دوره مقدمات و سطح را توانست در پنج سال با موفقیت به پایان رساند. ایشان به مدت دوازده سال از دروس خارج آیات عظام شیخ جواد تبریزی در فقه و جعفر سبحانی در اصول و در فلسفه از محضر استاد جوادی آملی و آیت الله گرامی خوشه چینی کردند. وی در اولین دوره تخصصی علم کلام مرکز مدیریت حوزه علمیه قم شرکت کرده و از پایان نامه دکترای خود با امتیاز عالی (20/19) در سال 1379 دفاع نمود. از ایشان 21 جلد کتاب و حدود 80 مقاله در مجلات و همایشهای مختلف کشور چاپ و منتشر شده است. وی در حال حاضر دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به پژوهش و تدریس در مقطع دکتری و ارشد در موضوعات کلامی در حوزه علمیه قم اشتغال دارد که بعضی از آثار ایشان در مراکز مختلف برگزیده شدند که اشاره می شود.