محمدحسن قدردان قراملکی

استاد تمام گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحّض: کلام شیعی

حوزه تمحض دوم: نقد و بررسی فرقه های ضاله (بهائیت و …. )

دریافت رزومه:    CV GHadrdan

پست الکترونیکی: ghadrdang@yahoo.com

 

وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح سه: . . . . . . . . . .

سطح چهار: . . سطح ۴ حوزوی.

اجتهاد: . . . . . . . . . . . .

کلام ۱۳۷۴/۱۰/۱ ۱۳۷۴/۱۰/۱

 

 

سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
۱ کلام
۲ فلسفه و فقه

 

 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
۱ زبان عربی
۲

 

 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
۱ دوره هفتگانه رایانه
۲
۳
۴
۵

 

 

 سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
۱ کلام اسلامی موسسسه امام صادق حوزه علمیه قم کارشناسی ارشد
۲ الهیات مرکز تخصصی تربیت مدرس حوزه علمیه قم کارشناسی ارشد
۳ شبهات امامت مرکز تخصصی مهدویت کارشناسی ارشد
۴ شبهه شرور مرکز المصطفی العالمیه قم کارشناسی ارشد

 

و) جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
۱ پژوهشگر برتر استان قم، سال ۱۳۸۵، استانداری قم
۲ پژوهشگر برتر استان قم، سال ۱۳۸۹، استانداری قم
۳ خدا و مسأله شر / کتاب سال حوزه ۱۳۸۷
۴ قرآن و پلورالیزم / کتاب سال حوزه ۱۳۸۱
۵ نگاه سوم به جبر و اختیار / پژوهش برگزیده کنگره دین پژوهان کشور ۸۳
۶ قرآن و سکولاریسم / کتاب برگزیده همایش دو سالانه حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان ۱۳۸۵
۷ آیین خاتم / پژوهش برگزیده کنگره دین پژوهان کشور، ۱۳۸۵
۸ آیین خاتم، پژوهش برگزیده جشنواره کتاب دین کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۶
۹ آیین خاتم ـ کتاب فصل سال جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارشاد، تهران، ۱۳۸۶
۱۰ مقاله اسلام ، قرائتها و امام خمینی، مجله نامه مفید شماره ۲۰ سال ۱۳۷۸ ، مقاله برگزیده یازدهمین جشنواره مطبوعات کشور ، تهران، ۱۳۷۹، وزارت ارشاد
۱۱ مقاله ارتداد و پاسخ‌های متفاوت آن، مجله علوم سیاسی۱۳۷۹ ، شماره ۱۸، سال ۱۳۸۱، مقاله برگزیده اولین جشنواره مطبوعات اسلامی کشور، وزارت ارشاد، قم، ۱۳۸۲،
۱۲ مقاله فلسفه نیاز به دین و پیامبران ، مجله قبسات، ش ۲۷، بهار ۱۳۸۲، پانزدهمین برگزیده جشنواره مطبوعات کشور، وزارت ارشاد، تهران، سال۱۳۸۳
۱۳ مقاله کارکرد دین در انسان و جامعه ، مجله قبسات، ش ۲۸، تابستان ۱۳۸۲، برگزیده پانزدهمین جشنواره
۱۴ مطبوعات کشور، وزارت ارشاد، سال۱۳۸۳

 

۱۵ لوح تقدیر چهارمین مجمع دانشجویان و طلاب ممتاز رزمنده و بسیجی کشور،

 

۱۶ لوح تقدیر دومین جشنواره ممتازین، مبتکرین و نوآوران دانشجو و طلبه بسیجی کشور، رتبه اول، ۱۳۸۲

 

۱۷ لوح تقدیر جشنواره فرهنگی، هنری اشراق یکصدمین سالگرد میلاد امام خمینی،

 

 

 

ز) همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
۱ دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲ عضو مجمع عالی حکمت اسلامی، گروه کلام
۳ عضو انجمن علمی مهدویت حوزه علمیه قم
۴ عضو شورای تحریره و پژوهشی فصلنامه علمی و پژوهشی قبسات
۵ سردبیر مجله علوم اسلامی، علمی پژوهشی دانشگاه آزاد واحد ساوه
۶ عضو شورای تحریره مجله کوثر معارف، مدرسه حجتیه،
۷ عضو شورای علمی گروه فلسفه و کلام مرکز المصطفی العالمیه ـ مدرسه حجتیه
۸ استاد راهنما، مشاور و داور مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
۹ استاد راهنما، مشاور و داور مرکز المصطفی العالمیه قم
۱۰ تدریس در رشته های تخصصی حوزه علمیه قم(جامعه المصطفی العالمی، رشته های تخصصی: کلام، شیعه شناسی، تربیت مدرس، مهدویت، تبلیغ)

 

ح) سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
۱  اصل علیت در فلسفه وکلام / دفتر تبلیغات اسلامی قم / ۱۳۷۵
۲ جهنم چرا؟ / دفتر تبلیغات اسلامی قم / ۱۳۷۷
۳ سکولاریزم در مسیحیت و اسلام / دفتر تبلیغات اسلامی قم، ۱۳۷۸
۴  معجزه در قلمرو عقل و دین / دفتر تبلیغات اسلامی قم/ ۱۳۸۱
۵ آزادی در فقه و حدود آن / دفتر تبلیغات اسلامی قم/ ۱۳۸۲
۶ فقه الحریه، دراسه فقهیه فی الحریه وحدودها، تعریب علی الموسوی، مرکز الحضاره للتنمیه الفکر الاسلامی، بیروت، ۲۰۰۸ م
۷ کندوکاوی در سویه‌های پلورالیزم / کانون اندیشه جوان / تهران، ۱۳۷۸
۸  نگاه سوم به جبر و اختیار ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ،تهران ،۱۳۸۴
۹ خدا و مساله شر ، دفتر تبلیغات اسلامی ، قم ،۱۳۷۷
۱۰  حقوق متقابل مردم و حکومت / کانون اندیشه جوان / تهران ۱۳۸۱
۱۱  حکومت دینی از منظر استاد شهید، مطهری / موسسه فرهنگی دانش واندیشه معاصر / تهران ۱۳۷۹.
۱۲  .قرآن و پلورالیزم، پژوهشگاه فرهنگ اسلامی ؛تهران،۱۳۸۰
۱۳  کلام فلسفی، انتشارات وثوق / قم ۱۳۸۳
۱۴  قرآن وسکولاریزم ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ تهران؛۱۳۸۴
۱۵  آیین خاتم  پژوهشی در نبوت و خاتمیت ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، تهران،۱۳۸۶
۱۶ پاسخ به شبهات کلامی، دفتر اول ، خدا شناسی ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران،۱۳۸۶
۱۷  پاسخ به شبهات کلامی، دفتر دوم، دین و نبوت ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، تهران ،۱۳۸۷
۱۸  پاسخ به شبهات کلامی، دفتر سوم. در باره پیامبر اعظم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، تهران، ۱۳۹۰
۱۹  پاسخ به شبهات کلامی، دفترچهارم، امامت ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، تهران، ۱۳۸۸
۲۰  پاسخ به شبهات کلامی، دفتر پنجم معاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، تهران، ۱۳۹۰
۲۱ پاسخ به شبهات کلامی، دفتر ششم: عدل الهی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲۲  خدا در حکمت و شریعت، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی ،تهران، ۱۳۸۶
۲۳  سیاست و حکومت، چلچراغ حکمت مطهری، کانون اندیشه  جوان، تهران ،۱۳۸۹
۲۴  پرسمان خاتمیت، کانون اندیشه جوان، تهران، ۱۳۹۱
۲۵  تحقیق، تصحیح و پاورقی کتاب حق المبین آیت الله شاهرودی خراسانی (قده)  ؛ انتشارات امیر کبیر و پژوهشکده باقر العلوم قم.
۲۶ امامت، کتاب درسی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، ۱۳۹۲
۲۷ خدا در تصور انسان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران  أسماء و صفات خدا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران  ، ۱۳۹۳
۲۸ اسماء و صفات خدا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران  أسماء و صفات خدا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران  ، ۱۳۹۳
۲۹ حقوق مردم در حکومت، از نگاه نبوی، ج ۱۴، کانون اندیشه جوان و نشر معارف، تهران، ۱۳۹۴
۳۰ مدارا و خشونت، از نگاه نبوی، ج ۱۵، کانون اندیشه جوان و نشر معارف، تهران، ۱۳۹۴
۳۱ تحقیق، تصحیح و پاورقی کتاب حق المبین آیت الله شاهرودی خراسانی (قده)  ؛ انتشارات امیر کبیر و پژوهشکده باقر العلوم قم. ۱۳۹۲
۳۲ علم و اراده الهی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران ۱۳۹۴

 

۳۳ راز خلقت و بقا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران ۱۳۹۵
۳۴ قاعده الواحد (زیر چاپ)

 

 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
۱ تعلیقات برکتاب الاسلام یسائل المسیحیه، مرکز گفتگوی ادیان، تهران زیر چاپ
۲ زیر چاپ
۳

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

۱ اسلام و تکثر قرائت‌ها، ش ۱۷ ، زمستان ۱۳۷۹ فصلنامه قبسات
۲ زبان قرآن از منظر علامه طباطبایی  ش ۲۵ ، پاییز ۱۳۸۱ فصلنامه قبسات
۳ وحی تجربه دینی یا عرفانی، ش ۲۶ ، زمستان ۱۳۸۱ فصلنامه قبسات
۴ فلسفه نیاز به دین و پیامبران ، ش ۲۷ ، بهار ۸۲ فصلنامه قبسات
۵ کارکرد دین در انسان و جامعه، ش ۲۸ ، تابستان ۸۲ فصلنامه قبسات
۶ کیفیت نزول قرآن و رهیافتهای گوناگون آن ، ش ۲۹ ، پاییز ۸۲ فصلنامه قبسات
۷ نقد نظریه برهان ناپذیری وجود خدا، ش ۳۵، بهار ۸۴ فصلنامه قبسات
۸ خداشناسی فطری، ش ۳۶، تابستان ۸۴ فصلنامه قبسات
۹ نقد مدعیات قرآنی پلورالیزم، ش ۳۷ ، پاییز ۸۴ فصلنامه قبسات
۱۰ اثبات خدا در قرآن ، ش ۴۱ ، پاییز ۸۵، مجله علمی پژوهشی فصلنامه قبسات
۱۱ تبکیت در تبکیت ، ش ۴۱، پاییز ۸۵، مجله علمی پژوهشی فصلنامه قبسات
۱۲ امامت علی (ع) و توجیه مخالفان، ش ۴۵، پاییز ۸۶، مجله علمی پژوهشی فصلنامه قبسات
۱۳ نقش پیامبر در وحی ، ش ۴۷، بهار ۸۷، مجله علمی پژوهشی فصلنامه قبسات
۱۴ نگاهی نو در معاد جسمانی ش ۵۸، زمستان۱۳۸۹، مجله علمی پژوهشی فصلنامه قبسات
۱۵ امکان تعریف و توصیف خدا، ش ۶۲، زمستان ۱۳۹۰، مجله علمی پژوهشی فصلنامه قبسات
۱۶ نگاهی به عالم ذر ، کیهان اندیشه ، ش ۵۸، بهمن ۷۳ مجله کیهان اندیشه
۱۷ کاوشی در تجسم اعمال ، ش ۶۸، مهر ۷۵ مجله کیهان اندیشه
۱۸ تأملی در جاودانگی عذاب کفار ، ش ۴-۷۲ ، خرداد، مهر ۷۶ مجله کیهان اندیشه
۱۹ آفرینش کافر در قلمرو و عقل و دین، ش ۷۶ ، بهمن ۷۶ مجله کیهان اندیشه
۲۰ اسلام و نسخ ادیان ، ش ۸۳ ، فروردین ۷۸ مجله کیهان اندیشه
۲۱ کندوکاوی در مبانی نظری سکولاریزم، ش ۲۷، زمستان ۷۷ مجله معرفت
۲۲ تقابل مشی ائمه با سکولاریزم، ش ۲۹، تابستان ۷۸ مجله معرفت
۲۳ خشونت یا عقلانیت احکام اجتماعی اسلام ، ش ۳۰ ، پاییز ۷۸ مجله معرفت
۲۴ تأملی در مستندات قرآنی پلورالیزم، ش ۳۲ ، بهار ۷۹ مجله معرفت
۲۵ چیستی و فاعل معجزه از منظر متکلمان و فلاسفه، ش ۵۱ ، اسفند ۸۰ مجله معرفت
۲۶ مشروعیت جنگهای امام علی (ع) ، ش ۶۵، اردیبهشت ۸۲ مجله معرفت
۲۷ پلورالیزم دینی از منظر امام خمینی، ش ۸۸ ، فروردین ۸۴ مجله معرفت
۲۸ کافر مسلمان و مسلمان کافر، ش ۴ ، پاییز ۷۶ کتاب نقد
۲۹ جامعه مدنی، سکولار یا دینی؟ ، ش ۹ و ۱۰ ، زمستان ۷۷ کتاب نقد
۳۰ اسلام و بردباری مذهبی، ش ۱۴ و ۱۵، بهار و تابستان ۱۳۷۹و بازچاپ در: کیهان، ۱۱مهر ۱۳۹۰، ص ۶ کتاب نقد
۳۱ تعارض امامت و خاتمیت ، ش ۳۸ ، بهار ۱۳۸۵ کتاب نقد
۳۲ نگاه اقبال و شریعتی به خاتمیت، صواب یا ناصواب، ش ۳۸،بهار۱۳۸۵ کتاب نقد
۳۳ ماهیت وحی ش ۴۹، سال ۱۳۸۷ کتاب نقد
۳۴ دلایل عقلی بهائیت، ش ۵۲ و ۵۳، پائیز و زمستان ۱۳۸۸ کتاب نقد
۳۵ مهدی موعود فرزند امام حسن عسکری

 

ش ۵۳ و۵۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۸ کتاب نقد
۳۶ کاوشی در کیفرهای اخروی ، ش ۷ ، پاییز ۷۵ نامه مفید(علمی پژوهشی)
۳۷ مسأله شر ادراکی در حکمت متعالیه ، ش ۹، بهار ۷۶ نامه مفید(علمی پژوهشی)
۳۸ مسأله شر از دیدگاه متکلمان ، ش ۱۱ ، پاییز ۷۶ نامه مفید(علمی پژوهشی)
۳۹ نظریه جدا انگاری امامت، از اصول دین ، ش ۱۴ ، تابستان ۷۷ نامه مفید(علمی پژوهشی)
۴۰ نگاهی به یک بیت حافظ در مسأله شر ، ش ۱۵ ، پاییز ۷۷ نامه مفید(علمی پژوهشی)
۴۱ مشروعیت حکومت اسلامی از منظر استاد مطهری ، ش ۱۷ ، بهار ۷۸ نامه مفید(علمی پژوهشی)
۴۲ اسلام، قرائت‌ها و امام خمینی، ش ۲۰ ، زمستان ۷۸ نامه مفید(علمی پژوهشی)
۴۳ سکولاریسم و نقد مبانی آن،‌ حکومت اسلامی، بهار ۸۳ ، ش ۳۱ فصلنامه حکومت اسلامی
۴۴ نیم نگاهی به اسلام و دموکراسی ، ش ۴۱ ، پاییز ۸۵ فصلنامه حکومت اسلامی
۴۵ جایگاه مردم در حکومت نبوی، ش ۴۲ ، زمستان ۱۳۸۵ فصلنامه حکومت اسلامی
۴۶ جایگاه مصلحت در سیره معصومان، ش ۴۴، تابستان ۱۳۸۶ فصلنامه حکومت اسلامی
۴۷ جایگاه مصلحت در تشریع احکام اجتماعی، ش ۴۶ ، زمستان ۸۶ فصلنامه حکومت اسلامی
۴۸ مبانی حکومت مردم سالار دینی، ش ۸۰ ، آذر ۸۱ هفته نامه پگاه
۴۹ اهل سنت و سنت لعن ، ش ۹۲، اردیبهشت ۸۲ هفته نامه پگاه
۵۰ پژوهشی در عصمت، ش ۷-۱۳۵ هفته نامه پگاه
۵۱ زبان دین از منظر علامه طباطبایی، ش ۱۶۰-۱۵۸ ، اردیبهشت ۱۳۸۴ هفته نامه پگاه
۵۲ زبان دین از منظر امام خمینی ، ش ۱۵۹ ، فروردین ۸۴ هفته نامه پگاه
۵۳ علم الکلام و التعدد المذهبیه، نصوص معاصره، پاییز ۲۰۰۵ م ، ش ۴ بیروت
۵۴ خلود الشریعه: دراسه فی المعییر، قبسات، ش۱، ربیع ۱۴۳۲ق ، بیروت
۵۵ «القرآن الکریم : کلام الله أو کلام النبی(ص)؟ نصوص معاصره، العددان ۱۷ و ۱۸ السنه الخامسه؛ النظریه العرفانیه فی النزول القرآنی اللفظی» ، بیروت
۵۶ حقیقه الإعجاز و فاعله: تجاذب نظریات بین الفلاسفه و المتکلمین، قدردان قراملکی، محمد حسن – مترجم: آل نجف، حسن، نصوص معاصره » شتاء ۱۴۳۲ – العدد ۲۱، بیروت
۵۷ جاودانگی شریعت و ملاکهای آن، مجله فقه وحقوق ، زمستان ۸۳، ش ۳
۵۸ قرآن و پلورالیزم ، بینات ش ۱۶ ، زمستان ۷۶
۵۹ ریشه‌های سکولاریزم، وارش ش ۱-۲-۳ ، سال ۷۶
۶۰ تکثر ادیان در اندیشه شهید مطهری، وارش ، ش ۳ ، فروردین ۷۷
۶۱ تحقیقی در مرجع استثناء در جملات متعاطف، مجله تخصصی فقه و اصول، ش ۳ ، زمستان ۱۳۸۶
۶۲ نیم نگاهی به مقاله علم و اختیار، مجله کلام اسلامی، ش ۳۱ ، پاییز ۱۳۷۸
۶۳ اعجاز و جهان علیت، مجله کلام اسلامی، شماره ۳۸ و ۳۹ ، تابستان و پاییز ۱۳۸۰
۶۴ نقدی بر نقد: «قرآن و پلورالیزم»، پژوهشهای قرآنی ش ۳۳ ، بهار ۸۲
۶۵ ارتداد و پاسخهای متفاوت، فصلنامه علوم سیاسی، ش ۱۸ ، تابستان ۸۱
۶۶ مکتب علوی و یاد سپاری اصل نصب در امامت، فصلنامه تخصصی علوم اسلامی، ش ۱ ، بهار ۸۵
۶۷ جایگاه و منزلت انسانی زن، مجله کوثر معارف، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۸۸
۶۸ تأملی در کارکرد دین، فصلنامه حکمت و فلسفه دانشگاه آزاد کرج ، ش ۱، پائیز ۱۳۸۸
۶۹ تناسخ و شبهات دینی آن، مجله علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی، ش ۲۱، تابستان ۱۳۸۹
۷۰ شر ادراکی از دیدگاه صدر المتالهین، مجله علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی، با همکاری قربانعلی کریم زاده و احد فرامرز، ش ۲۵، تابستان ۱۳۹۰
۷۱ اختیار، قانون علیت و دترمینیسم، دوفصلنانه علمی پژوهشی انسان پژوهی دینی، شماره ۲۳، بهار و تابستان ۱۳۸۹
۷۲ اخلاق پژوهش ، مجله علمی پژوهشی، راهبرد فرهنگ، شورای انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۹، شماره ۸ و ۹،
۷۳ سکولاریزم، ماهنامه ذکرحزب موتلفه اسلامی، ش ۵۳، بهمن ۱۳۸۹
۷۴ پلورالیزم دینی ناسازگار با قرآن، فصلنامه تخصصی مطالعات تفسیری ، پاییز ۱۳۸۹، ش ۳
۷۵ جایگاه عقل و فلسفه در تفسیر دین از منظر استاد مطهری، فصلنامه علمی تخصصی تماشاگه راز، پاییز ۱۳۹۱،ش ۳
۷۶ مبانی حاکمیت مردمی در اسلام و اندیشه امام خمینی، مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، ج ۲
۷۷ ولایت یا نظارت فقیه؟ مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، ج ۴ ، قم
۷۸ مردم سالار دینی از دیدگاه علامه طباطبایی، همایش بین المللی مردم سالار دینی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، مندرج در مجموعه مقالات، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۸۵
۷۹ وحی و نبوت از منظر امام خمینی، کنگره اندیشه‌های اخلاقی وعرفانی امام خمینی، بهار ۸۲ ۱۳
۸۰ ماهیت و مؤلفه‌های امامت از منظر امام خمینی، مندرج در: مسایل کلامی از دیدگاه امام خمینی، موسسه نشر آثار امام خمینی
۸۱ اهمیت و جایگاه امامت از منظر امام خمینی، مندرج در: مسایل کلامی از دیدگاه امام خمینی، موسسه نشر آثار امام خمینی
۸۲ مرجعیت علمی و دینی امامان از منظر امام خمینی، مندرج در: مسایل کلامی از دیدگاه امام خمینی، موسسه نشر آثار امام خمینی‌
۸۳ اثبات امامت امام علی (ع) از منظر امام خمینی، مندرج در: مسایل کلامی از دیدگاه امام خمینی، موسسه نشر آثار امام خمینی
۸۴ زبان دین از منظر امام خمینی، مندرج در: مسایل کلامی از دیدگاه امام خمینی، موسسه نشر آثار امام خمینی
۸۵ پلورالیزم دینی، مندرج در: مسایل کلامی از دیدگاه امام خمینی، موسسه نشر آثار امام خمینی
۸۶ امامت از منظر استاد مطهری، ارائه به همایش اندیشه های قرآنی شهید مطهری، مندرج در مجموعه مقالات برگزیده همایش به همین نام، ج۲، جامعه المصطفی العالمیه، قم۱۳۸۸
۸۷ مقاله اسلام، دانشنامه کلام اسلامی ـ زیر نظر آیت الله سبحانی، موسسه امام صادق (ع) قم، ۱۳۸۷
۸۸ مقاله ابلیس، دانشنامه کلام اسلامی ـ زیر نظر آیت الله سبحانی، موسسه امام صادق (ع) قم، ۱۳۸۷
۸۹ جهاد: دانشنامه امام علی (ع)، زیر نظر علی اکبر رشاد، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۵
۹۰ دکترین مهدویت و پلورالیزم، همایش بین المللی دکتر مهدویت، مندرج در: مجموعه آثار برگزیده دومین همایش بین المللی دکتر مهدویت، ج ۱، موسسه آینده روشن، قم، ۱۳۸۵
۹۱ تساهل و خشونت در سیره نبوی، همایش پیامبر اعظم (ص)، (خرد جاودان)، دانشگاه اصفهان ۱۳۸۶
۹۲ نزول قرآن از دیدگاه آیت الله معرفت، مندرج در مجموعه مقالات معرفت قرآنی، یادنگار آیت الله معرفت، ج۳، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،تهران، ۱۳۸۷
۹۳ قرآن ناسازگار با پلورالیزم دینی، همایش قرآنی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، قم، ۱۳۸۹
۹۴ هم خدا و هم مردم(تبیین نظریه مطهری در باره ولایت فقیه)، هفته نامه پنجره، سال چهارم، شماره ۱۳۲، اردیبهشت ۱۳۹۱
۹۵ نقش قرآن بر علم کلام، همایش تأثیر قرآن بر علوم انسانی، سازمان بسیج اساتید کشور، مشهد، شهریور، ۱۳۹۱
۹۶ مبانی کلامی پیشرفت، همایش الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی، تهران، اردیبهشت ۹۲
۹۷ تاملی در ادله منکران علم پیشین خدا، ش ۶۷، بهار ۱۳۹۲ فصلنامه قبسات
۹۸ تأملی در خلقت از عدم بهار ۱۳۹۳ فصلنامه قبسات
۹۹ مبانی کلامی پیشرفت،  مجله علمی پژوهشی ۹۴ فصلنامه قبسات

 

 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
۱
۲
۳
۴
۵

 

 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات
۱
۲
۳

 

 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱
۲
۳
۴
۵

 

 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱
۲
۳

 

 1. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
۱
 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱
۲
۳

 

 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱
۲
۳
۴

 

 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال(تاریخ دفاع) نام و نام‌خانوادگی دانشجو
۱  

عالم برزخ ماهیت و ویژگی ها

راهنما-کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۳ عبد الله واعظی
۲  کارکردهای دین در جامعه سنتی و مدرن مشاور-کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۵ امان الله فصیحی
۳  بررسی تطبیقی علیت از دیدگاه هیوم، شهید مطهری راهنما-کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی ۱۳۸۸ علی موحدی
۴  ولایت تکوینی و تشریعی امام و حاکم از نگاه امامیه و اهل سنت راهنما- کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۶ اکبر علی مخلصی
۵  دلالت معجزه کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۶ محمد علی حامدی
۶  نقد بخش امامت کتاب الاربعین فخر رازی کراهنما- ارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۵ رسیم رضا سبحانی
۷ چالش ها و بحرانهای سیاسی ، اجتماعی تشیع در دو سده  نخست اسلامی مشاور- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه ۱۳۸۶ محمد خان بابائی ساعنلو
۸  رابطه اخلاق و سیاست مشاور- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه ۱۳۸۷ مرتضی بیات
۹  آئین دوست یابی در نهج البلاغه مشاور- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه ۱۳۸۷ محمد رضا بهاری
۱۰  بررسی معراج رسول خدا(ص) و پاسخ به شبهات آن راهنما- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه ۱۳۸۹ حسین غلامی
۱۱  نقد پلورالیسم دینی و تکثر گرائی مشاور- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه ۱۳۸۹ سید عبد الله هاشمی
۱۲  قضا و قدر راهنما- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه ۱۳۸۴ علیرضا حیدر زاده
۱۳  کارکرد دین مشاور- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه ۱۳۸۵ اسد رشیدی
۱۴  کارکرد دین در جامعه سنتی و مدرن مشاور- کارشناسی ارشد/

مرکز جهانی علوم اسلامی

۱۳۸۵ امان الله فصیحی
۱۵  آزادی انسان از منظر کلام انسانی مشاور- کارشناسی ارشد/

مرکز جهانی علوم اسلامی

۱۳۸۳ بومانعلی جعفری
۱۶  تکامل جامعه در عصر ظهور راهنما- کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۹ محمد انور راسخ
۱۷  اصل علیت از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا راهنما- کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۵ محمد موسی حمیدی
۱۸  مساله شر از دیدگاه امام علی(ع) کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۹ محمد علی مهدوی
۱۹  نقد دیدگاه مجتهد شبستری در باب نظریه قرائت های مختلف از دین راهنما- کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۹ میرزا حسین
۲۰  جهانن شمولی آموزه های قرآن راهنما- کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۹ سید حبیب الله طاهری
۲۱  عقل و دین راهنما- کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۴ سید ذاکر حسین پارسا
۲۲  علل پیشرفت و انحطاط مسلمانان راهنما- کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۲ عبد المالک کریمی
۲۳  توحید و  شرک از دیدگاه سلفیه و امامیه راهنما- کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۵ شمعون حیدر
۲۴  الدیمقراطیه راهنما- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه ۱۳۸۵ سید هاشم میلانی
۲۵  براهین آفاقی خداشناسی ک راهنما- ارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه ۱۳۹۰ حسن قربانزاده یامچی
۲۶  مبانی و زیر ساخت های فهم دین راهنما- دکتری  / مرکز مدیریت حوزه ۱۳۸۸ حمید رضا شاکرین
۲۷  وحی از دیدگاه ملاصدرا و فخر رازی راهنما- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه ۱۳۸۹ احمد شعبانی
۲۸  مساله شر در کتاب وسنت و مقایسه آن با دیدگاه صدر المتالهین مشاور-دکترا-  دانشگاه تهران بهمن ۹۰ قربانعلی کریم زاده
۲۹  بررسی انظار و آراء درباره کلام جدید داور- مرکز مدیریت حوزه ۱۳۸۸ مجتبی ارشاد
۳۰  اسلام و اباحی گری – داور-  کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه ۱۳۸۶ محمد تقی رکنی لموکی
۳۱  عالم ذر داور- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه ۱۳۸۵ سید امین موسوی
۳۲  مساله شر در کلام و فلسفه اسلامی داور- مرکز مدیریت حوزه ۱۳۸۷ حسین  علیدادی سلیمانی
۳۳  علم پیشین الهی و اختیار انسان داور- دکتری  / مرکز مدیریت حوزه ۱۳۸۴ محمد تقی سهرابی فر
۳۴  مهدویت از دیدگاه زیدیه و اسماعیلیه داور- کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۴ براتعلی صاحبی
۳۵  منشأ دین داور- کارشناسی ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۴ میر عزیز الله امینی
۳۶  نقد و بررسی سکولاریزم در اسلام و مسیحیت داور- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه ۱۳۸۵ مرتضی رستگاری
۳۷  معیارهای نقد و بررسی از دیدگاه اسلام داور- کارشناسی ارشد/ مرکز مدیریت حوزه

 

 

۱۳۸۳ اصغر بابائی ساخمرسی
۳۸ قرآن و سکولاریسم، راهنما، سطح ۳، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، شهریور ۱۳۹۰
۳۹ تحلیل و بررسی ازدواج های پیامبر(ص) ، سجاد خراطی، راهنما، سطح ۳، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، شهریور ۱۳۹۰
۴۰ نقش فلسفه در فهم قرآن، محمد هادی اکبری، کارشناسی ارشد، راهنما، جامعه المصطفی العالمیه، شهریور ۱۳۹۰
۴۱ بررسی آیات متشابه در حوزه عصمت پیامبر اکرم(ص)، سید محسن کاظمی، ارشد، داور، دانشگاه معارف، قم، ۲۴شهریور ۱۳۹۰
۴۲ رفتار شناسی مردم در مقابل پیامبر(ص)، حلیمی، دکتری، داور، دانشگاه معارف، قم، ۱۴ مهر ۱۳۹۰،
۴۳ حقیقت معجزه و کرامت از منظر کلام اسلامی، ارشد، محمد امین سلطانی، راهنما، جامعه المصطفی العالمیه، آذر، ۱۳۹۰
۴۴ تکامل شخصیت پیامبر و ارتباط آن با تکامل دین و شریعت، ارشد، جمال الدین سلیمانی، راهنما، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
۴۵ نقد و دراسه أسس العلمانیه و ادلتها من منظار قرآنی(نقد و بررسی مبانی و ادله سکولاریسم از منظر قرآن)، کاظم نورالموسوی ، ارشد، راهنما، جامعه المصطفی العالمیه، مدرسه امام خمینی، اردیبهشت ۱۳۹۱
۴۶ ماهیت و ویژگی های عالم برزخ در روایات معصومیین، اکبر منتشلو، ارشد، راهنما، دانشگاه معارف اسلامی، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
۴۷ فلسفه امامت، نیاز علی لهر، راهنما، جامعه المصطفی العالمیه،  راهنما، اردیبهشت ۱۳۹۱
۴۸ تحلیل دیدگاه امامیه و اهل سنت در مساله رؤیت خدا، ابراهیم توکلی مقدم، راهنما، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم،خرداد ۱۳۹۱
۴۹ ضروری دین و مذهب از نگاه فقهاء و متکلمان، سید علی موسوی مددی، راهنما، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۹۰
۵۰ مرجعیت علمی اهل بیت از دیدگاه خلفاء ثلاثه و ائمه اربعه اهل سنت، جواد حیدر هاشمی، جامعه المصطفی العالمیه، مدرسه امام خمینی، مشاور، تیر ۱۳۹۱
۵۱ امامت از نگاه نهج البلاغه، راهنما، علی فقیر، جامعه المصطفی، راهنما،  خرداد ۱۳۹۱
۵۲ نقد برجسته ترین مبانی مدرنیته، محمد علی صدیقی، جامعه المصطفی، راهنما،  خرداد ۱۳۹۱
۵۳ تطور مساله قضا و قدر در کلام اسلامی، عبد العزیز حسینی، راهمنا، جامعه المصطفی، راهنما،  خرداد ۱۳۹۱

 

 

 1. مصاحبت تحقیقات (راهنمایی، مشاوره و نظارت)
ردیف عنوان تحقیق نوع مصاحبت دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱
۲
 1. ارزیابی تحقیقات و آثار
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
۱ دین اسلام و خشونت، رویکرد تاریخی (۲۸/۸/۱۳۸۵) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۲ امام علی (ع) و چالش‌های عصر خلافت (۱۵/۱۲/۱۳۸۶) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۳ امامت و مولفه‌های دموکراسی (۱/۱۱/۱۳۸۶) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۴ برگرد تناسخ در گذرای فلسفه اسلامی (۲۵/۱۲/۱۳۸۶) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۵ تاملی در مکتب در فرایند تکامل (۲۵/۱۲/۱۳۸۶) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۶ ادراکات لحظات نزدیک به مرگ در میزان کلام اسلامی (۶/۴/۱۳۸۷) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۷ بررسی نقش جبرئیل در فرایند وحی قرآنی. (۱۴/۱۰/۱۳۸۷) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۸ پژواک مهدی از دیدگاه منطق فازی. (۱۹/۵/۱۳۸۷) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۹ فلسفه وحی در حکمت (۵/۶/۱۳۸۷) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۱۰ قرائت نبوی از جهان در بوته نقد (۱۰/۱۰/۱۳۸۷) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۱۱ نگرش نقادانه بر عصمت آدم. (۱۴/۱۰/۱۳۸۷) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۱۲ آئین زرتشت و عقیده ثنویت (۲۹/۲/۱۳۸۸) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۱۳ برهان علیت و شبهات فلسفه جدید غرب (۳/۱۲/۱۳۸۸) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۱۴ معناشناسی اسماء و صفات خداوند از دیدگاه علی(ع) (۱۵/۶/۱۳۸۸) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۱۵ ناواقع گرایی در باب خداوند در اندیشه کیو پیت (۲۳/۶/۱۳۸۸) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۱۶ نقد نظریه تفکیک . تباین عرفان و اسلام. (۲۲/۱۰/۱۳۸۸) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۱۷ اسلام و تسکین رنج و غم. (۴/۱۲/۱۳۸۹) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۱۸ بررسی کارکرد‌ دین اسلام در معنابخشی به زندگی. (۵/۱۰/۱۳۸۹) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۱۹ برهان علیت (۱۹/۱/۱۳۸۹) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۲۰ تبیین و بررسی سازگاری با ناسازگاری اصالت وجود صدرایی و مساله ابطال تناسخ. (۸/۸/۱۳۸۹) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۲۱  تکمل در آفرینش انسان از نگاه اندیشمندان معاصر. (۶/۹/۱۳۸۹) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۲۲ تنش زایی محرمات. (۴/۸/۱۳۸۹) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۲۳ جایگاه نفس و بدن در عوالم ذر (۵/۸/۱۳۸۹) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۲۴ جستاری در حقیقت فلسفه و همسویی آن با عرفان (۱۷/۴/۱۳۸۹) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۲۵ چالش‌هایی ئر بحث شرور و پاسخ‌هایی از فلسفه صدرایی (۴/۸/۱۳۸۹) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۲۶  رابطه عقل و ایمان در آثار ملا محسن فیض کاشانی. (۸/۹/۱۳۸۹) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۲۷ رهیافت فلسفی – عرفانی در رابطه خدا باوری . خودیابی (۱۷/۴/۱۳۸۹) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۲۸ ژرفای اندیشه در معرفی مفهوم تصوری خدا. (۲۶/۴/۱۳۸۹) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۲۹ عقل کل ختمی و عقلانیت علمی و عملی. (۴/۱۰/۱۳۸۹) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۳۰ کارکرد‌های اجتماعی دینداری در قرآن و حدیث. (۵/۴/۱۳۸۹) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۳۱ کارکردهای دینداری در قرآن و حدیث. (۲۳/۸/۱۳۸۹) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۳۲ مبادی مصدر شناختی تعقل در دین از منظر قرآن و حدیث. (۸/۸/۱۳۸۹) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۳۳ مفهوم خدا از دیدگاه ابن سیناو ملاصدرا (۱۹/۱/۱۳۸۹) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۳۴ نقد اعتلار کلامی نظریه کمبود منابع زیستی در آیات قرآن کریم. (۵/۱۰/۱۳۸۹) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۳۵ بداء در قرآن کریم (۱۱/۱۰/۱۳۹۰) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۳۶ بررسی کلامی ـ فلسفی مسئله موجودیت فعلی بهشت و دوزخ. (۱۶/۹/۱۳۹۰) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۳۷ بررسی مفهوم خدا در الاهیات وجود مک‌کواری و نقد آن از منظر حکمت اسلامی. (۶/۸/۱۳۹۰) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۳۸ بررسی و تحلیل انتقادی اهمّ نظرات مفسّران فریقین در تبیین عصمت حضرت آدم(ع) (۱۴/۷/۱۳۹۰) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۳۹ تبیین سرشت وحی نبوی. (۸/۸/۱۳۹۰) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۴۰  تحلیل و بررسی رویکرد توماس آکوئینی به برهان صدیقین ابن سینا (۲۲/۱۱/۱۳۹۰) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۴۱ توحید و ولایت در حدیث سلسله الذهب. (۱۱/۸/۱۳۹۰) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۴۲ جایگاه و فوائد شیطان در نظام احسن از منظر حکمت متعالیه. (۷/۸/۱۳۹۰) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۴۳  شبیه انگاری نفس انسان به خدا از منظر امام خمینی. (۱۹/۶/۱۳۹۰). پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۴۴ شرط باورمندیِ گزاره های دینی و نتیجه آن در تدوین علوم انسانی اسلامی (۱۲/۱۲/۱۳۹۰) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۴۵ فرجام نفس آدمی از نظرگاه سهروردی (۱۲/۱۲/۱۳۹۰) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۴۶ فلسفه دین در مقام تعریف. (۳/۲/۱۳۹۰) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۴۷  ماده و قوه اخروی در چشم انداز صدرایی (۱۶/۱۱/۱۳۹۰) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۴۸ مبنامندی فهم و معرفت دینی و برونداد‌های آن. (۴/۲/۱۳۹۰) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۴۹ امامت شناختی یا تعیینی در آراء این سینا و محی‌الدین عربی (۱۶/۸/۱۳۹۱) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۵۰ بازخوانی نظریه صرفه (۲/۴/۱۳۹۱) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۵۱ بازگفت منطقی و بررسی ادلّه ضرورت دین از دیدگاه (۱۷/۳/۱۳۹۱) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۵۲  بررسی برهان امکان و وجود ابن سینا و برهان علامت صنعتی دکارت (۷/۳/۱۳۹۱) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۵۳ تجسد خدا در مسیح، اسطوره یا حقیقت (۱۶/۴/۱۳۹۱) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۵۴  جایگاه علیّت در قرآن و روایات (۲/۳/۱۳۹۱) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۵۵ نقد مبانی و پیش‌فرض‌های رویکرد کارکردگرایانه به دین (۱۰/۶/۱۳۹۱) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
۵۶  نقد و بررسی دیدگاه ابوالحسن اشعری پیرامون اراده الهی و نسبت آن با افعال انسان (۱۴/۵/۱۳۹۱) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 

 

 1. سایر موارد:

محمد حسن قدردان قراملکی در سال ۱۳۴۴ هجری شمسی در محله قراملک تبریز دیده به جهان گشود. وی در سال ۱۳۶۲ وارد حوزه علمیه تبریز شد و دوره مقدمات و سطح را توانست در پنج سال با موفقیت به پایان رساند. ایشان به مدت دوازده سال از دروس خارج آیات عظام شیخ جواد تبریزی در فقه و جعفر سبحانی در اصول و در فلسفه از محضر استاد جوادی آملی و آیت الله گرامی خوشه چینی کردند. وی در اولین دوره تخصصی علم کلام مرکز مدیریت حوزه علمیه قم شرکت کرده و از پایان نامه دکترای خود با امتیاز عالی (۲۰/۱۹) در سال ۱۳۷۹ دفاع نمود. از ایشان ۲۱ جلد کتاب و حدود ۸۰ مقاله در مجلات و همایشهای مختلف کشور چاپ و منتشر شده است. وی در حال حاضر دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به پژوهش و تدریس در مقطع دکتری و ارشد در موضوعات کلامی در حوزه علمیه قم اشتغال دارد که بعضی از آثار ایشان در مراکز مختلف برگزیده شدند که اشاره می شود.