غلامرضا پیوندی

استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: حقوق کودک
حوزه تمحض دوم: فلسفه حقوق کیفری(با تأکید بر مباحث حقوق بشر)

دریافت رزومه:  CV-Peyvandii401

پست الکترونیکی:

Gh.pyvandi@gmail.com

ب) سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
۱ مرکز تحقیقات قوه قضائیه ۱۳۷۷ ۱۳۸۳ ü   ü مدیر گروه جزا-محقق
۲ مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی ۱۳۸۲ ۱۳۹۱   ü   عضو شورای علمی گروه حقوق جزا و استاد سطح ۳ و سطح ۲
۳ مرکز پژوهشهای سازمان زندانها ۱۳۸۰ ۱۳۸۲ ü   ü مدیر پژوهشی و عضو شورای علمی
۴ مرکز تحقیقات شورای نگهبان ۱۳۷۵ ۱۳۷۷ ü     محقق
۵ کمیسیون فقه وحقوق دبیرخانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی(ع)     ü     عضو کمیسیون فقه و حقوق
۶ پژوهشگاه فرهنگ و اندئشه اسلامی ۱۳۸۲ تاکنون ü     عضو هیأت علمی ومدیر فقه و حقوق دانشنامه قرآن شناسی.عضو تحریریه مجله فقه وحقوق
۷ پژوهشگاه فرهنگ و اندئشه اسلامی ۱۳۹۱ تاکنون ü   ü مدیر گروه فقه و حقوق
۸ رئیس تحصیلات تکمیلی رشته حقوق خصوصی ۱۳۹۱ تاکنون       پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ج) وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح چهار اتمام سطح و درس خارج ۱۰ سال      
 1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی: حقوق ۱۳۷۵ دانشگاه مفید حقوق حقوق  
کارشناسی‌ارشد: حقوق جزا

 

۱۳۷۸

 

دانشگاه مفید

 

حقوق جزا

 

حقوق جزا و جرم شناسی  
دکتری: فقه وحقوق جزا ۱۳۹۲ دانشگاه شهید مطهری فقه و حقوق جزا حقوق کیفری و جرم شناسی  

د) سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
۱ حقوق حقوق کیفری ۲۰سال  
۲ حقوق حقوق بشر ۱۰سال  
۳ فقه واصول فقه جزایی و خانواده ۲۰ سال  
۴ حقوق حقوق کودک ۱۰ سال  
۵ معارف اسلامی و تبلیغ معارف و آموزه‌های دینی ۲۵ سال  
۶ تفسیر تفسیر قرآن کریم ۱۵ سال  
 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
۱ عربی به طور کامل کامل متوسط  
۲ انگلیسی به طور کامل متوسط کم  
 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و…)
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
۱ آشنایی کامل با نرم افزارهای علمی ۲۵ سال دارم  
۲ آشنایی کامل با سخت افزار ۲۰سال  
۳ تایپ ۲۰سال  
۴ آشنایی کامل و تخصصی با رایانه (نرم افزارها و سخت افزار)  مثل ویندوز، ورد و … ۲۰سال  

ه ) سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
۱ حقوق کودک دانشگاه ادیان و مذاهب ۲   دوره دکتری
۲ اصول فقه دانشگاه علم و فرهنگ تهران ۸سال    
۳ آیات الاحکام جزایی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۲ سال   کارشناسی ارشد (سطح ۳)
۴ آیات الاحکام حقوقی دانشگاه علم و فرهنگ تهران ۴سال    
۵ بزهکاری اطفال و نوجوانان دانشگاه مفید و دانشگاه اصول دین و مرکز تخصصی قضا ۶ سال    
۶ جرم شناسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ۱سال   کارشناسی
۷  حقوق جزای عمومی اختصاصی موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی ۵ سال   کارشناسی ارشد
۸ حقوق جزای اختصاصی  دانشگاه مفید. علم وفرهنگ ، مرکز جهانی علوم اسلامی ۱۰ سال    
۹ حقوق جزای عمومی دانشگاه مفید. علم وفرهنگ ، مرکز تخصصی قضا و… ۱۰ سال    
۱۰ حقوق جزای عمومی  و اختصاصی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی ۱۰سال   کارشناسی ارشد (سطح ۲و ۳)
۱۱ حقوق جزای عمومی ۱ موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ۳سال   کارشناسی و کارشناسی ارشد
۱۲ حقوق جزای عمومی اسلام دانشگاه اصول دین قم ۱سال    
۱۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد و علوم تحقیقات قم ۲ سال   کارشناسی ارشد
۱۴ حقوق کیفری عمومی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی ۱ سال   سطح ۴ (دکتری)
۱۵ فقه و حقوق جزا مرکز جهانی علوم اسلامی ۲سال    
۱۶ قواعد فقه دانشگاه علم و فرهنگ تهران و مرکز تخصصی قضا ۹سال    
۱۷ متون حقوقی (عربی) پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی ۱سال   کارشناسی ارشد
۱۸ متون حقوقی (عربی) مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی ۳ سال   کارشناسی ارشد
۱۹ متون فقه دانشگاه علم و فرهنگ تهران ۸سال    
۲۰ مقدمه علم حقوق مرکز تخصصی قضا دانشگاه مفید.علم وفرهنگ ۸ سال    
۲۱ حقوق کیفری اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی قم یک سال   دکتری
۲۲ قواعد فقه جزایی دانشگاه آزاد اسلامی قم یک سال   دکتری
۲۳ حقوق کیفری عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران یک سال   دکتری
۲۴ کیفرشناسی موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی ۳ سال   دکتری
۲۵ حقوق جزای عمومی موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ۳ سال   دکتری
۲۶ فقه حقوق جزای اختصاصی مدرسه عالی فقه (گروه فقه قضایی) ۵ سال   دکتری
۲۷ آیات‌الاحکام دانشگاه مفید دو سال   کارشناسی ارشد
۲۸ فقه حقوق جزای اختصاصی ۱ تا ۳ مدرسه عالی فقه (گروه فقه قضایی) دو سال   دکتری
۲۹ فقه (قصاص) موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی ۳سال   دکتری (متن جواهر الکلام)
۳۰ فقه (دیات) موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی ۳ سال   دکتری (متن جواهر الکلام)
۳۱ فقه ۹ (قصاص و دیات) دانشگاه حضرت معصومه ۲ سال   کارشناسی فقه و حقوق
۳۲ حقوق جزای اختصاصی ۲ دانشگاه حضرت معصومه ۲ سال   کارشناسی فقه و حقوق
۳۳ روش تحقیق پیشرفته مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی ۵ سال   کارشناسی ارشد (سطح ۳)
۳۴ حقوق کیفری کشورهای اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ۳ سال   دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
۳۵ حقوق کیفری عمومی موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی ۳ سال   دکتری حقوق جزا و جرمشناسی
۳۶ حقوق کیفری کودکان و نوجوانان دانشگاه مفید ۴ سال   کارشناسی
۳۷ مبانی فقهی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان دانشگاه مفید ۲ سال   کارشناسی ارشد

 

و) جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
۱ جشنواره علامه طباطبایی دوم کتاب جرم سیاسی
۲ جشنواره کتاب خانواده در کشور اول کتاب فلسفه حقوق خانواده
۳ هفته پژوهش سال ۸۷ (شورای فرهنگی اجتماعی زنان ریاست جمهوری) اول کتاب فلسفه حقوق خانواده
۴ لوح تقدیر دانشگاه علم و فرهنگ تهران اول استاد نمونه
۵ اثر برگزیده کتاب سال بانوان (بخش زن و خانواده) اول  برگزیده

۱۳۹۸

کتاب حقوق کودک
۶ اثر شایسته تقدیر بیست و چهارمین همایش ملی کتاب سال حوزه شایسته تقدیر

۱۴۰۱

کتاب کیفرگذاری؛ مبانی، اصول، معیارها و چالش‌ها

ز) همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
۱ عضو شورای علمی گروه حقوق جزا مرکز تخصصی قضا ۸۶ و۸۵  
۲ مدیر پژوهشی و شورای علمی مرکز پژوهشهای اسلامی سازمان زندانها مرکز پژوهشهای سازمان زندانها ۸۲ الی ۸۶  
۳ مدیر بخش فقه وحقوق دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی ۱۳۸۵ الی۱۳۸۷  
۴ عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم و عضو هیأت مدیره انجمن حوزه علمیه قم ۱۳۹۰ تا کنون  
۵ دبیر علمی همایش ملی حقوق ادیان پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مهر ماه ۱۳۹۱ برگزار شد
۶ همکاری علمی پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ ۱. عضو حلقه حقوق کودک

۲. عضو حلقه تهیه و تدوین طرح جرم سیاسی

۳. عضو حلقه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی

۴. عضو کمیته علمی بخش حقوق  همایش ملی حمایت از کار ، تولید و سرمایه ایرانی

۷ همکاری علمی پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۵ عضو حلقه بررسی لایحه تعزیرات
۸ عضو هیئت مدیره انجمن فقه و حقوق خانواده ایران دانشگاه امام صادق تهران از سال ۱۳۹۷  

ح) سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
۱ جرم سیاسی کتاب ۸۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (چاپ اول ۱۳۸۲ و چاپ دوم سال ۱۳۸۸)
۲ فلسفه حقوق خانواده تحقیق و تألیف، یکی از نویسندگان جلد۲ ۸۴ شورای فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

(چاپ سوم)

۳ حقوق کودک تحقیق و تألیف ۸۸

سال نشر ۱۳۹۰

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۴ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امورکیفری (۱) تحقیق و تألیف، یکی از نویسندگان ۸۲ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه
۵ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امورکیفری (۲) تحقیق و تألیف، یکی از نویسندگان ۸۳ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه
۶ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امورکیفری (۳) تحقیق و تألیف، یکی از نویسندگان ۸۳ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه
۷ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امورکیفری (۴) تحقیق و تألیف، یکی از نویسندگان ۸۴ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه
۸ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امورکیفری (۵) تحقیق و تألیف، یکی از نویسندگان ۸۵ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه
۹ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امورکیفری (۶) تحقیق و تألیف، یکی از نویسندگان ۸۶ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه
۱۰ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امورکیفری (۷) تحقیق و تألیف، یکی از نویسندگان ۸۶ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه
۱۱ حقوق خانواده: چالش ها و راهکارها تحقیق و تألیف، یکی از نویسندگان چاپ دوم

۱۳۹۶

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۲ مجموعه مقالات همایش ملی اعتزال نو (جلد دوم) تحقیق و تألیف، یکی از نویسندگان ۱۳۹۴ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۳ مجموعه مقالات فلسفه حقوق تحقیق و تألیف، یکی از نویسندگان ۱۳۹۶ چاپ اول سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۴ کیفرگذاری؛ مبانی، اصول، معیارها و چالش‌ها تحقیق و تألیف ۱۴۰۰
چاپ اول
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۵ حقوق ادیان مجموعه مقالات همایش حقوق ادیان ۱۴۰۰
چاپ اول و دوم
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۶ پرسمان جرم سیاسی کتاب اندیشه در دست چاپ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۷ مقاله اهداف مجازات دانشنامه  قرآن شناسی جلد اول : علوم جنایی چاپ اول ۱۴۰۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۸ مقاله جرم دانشنامه  قرآن شناسی جلد اول : علوم جنایی چاپ اول ۱۴۰۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۹ مقاله عده دانشنامه فاطمی جلد۵ چاپ اول ۱۴۰۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
۱ حقوق کیفری اطفال تحقیق و تصنیف ۹۶ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲ حقوق کودک دانشنامه قرآن شناسی ۸۷ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۳ قذف دانشنامه قرآن شناسی ۱۴۰۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۴ شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی

(بخش کلیات)

تحقیق و تصنیف ۱۳۹۵ موسسه دائره المعارف فقه
۵ مبانی و اصول حقوق کیفری در قرآن تحقیق و تصنیف ۱۳۹۷ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

۱ تعریف استثنائات و اقسام جرم سیاسی تألیف ۷۸ نامه مفید(۲۲)
۲ هیأت منصفه و مبنای آن در حقوق اسلام تألیف ۷۹ رواق اندیشه (۲)
۳ بررسی مجازات مجرمین سیاسی تألیف ۸۰ رواق اندیشه

(۸)

۴ مراقبت الکترونیک و بررسی اجمالی آن براساس آموزه‌های فقه اسلامی تألیف (یکی از نویسندگان) ۸۳ فصلنامه فقه و حقوق ش۲

(حقوق اسلامی)

۵ سیاست کیفری اسلام در برخورد با جرایم عفافی تألیف ۸۲ پیام آموزش(۲)
۶ بررسی فقهی حقوقی ماده ۴۳۰ ق.م.ا تألیف ۸۲ پیام آموزش(۴)
۷ پیشگیری از خشونت علیه کودکان ارائه در کارگاه خشونت علیه  کودکان ۸۶ دانشگاه بین المللی خاورمیانه ترکیه
۸ بررسی تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام ارائه در کنفرانس بین المللی قوانین خانواده در جهان اسلام ۸۶ شهر فاس از مراکش
۹ کودکان بد سرپرست ارائه در نشست تخصصی بین المللی حقوق خانواده ۸۷ تهران بهمن ۸۷
۱۰ عده در نظام حقوقی اسلام دانشنامه فاطمی ج۵ ۸۷  انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انتشار ۱۳۹۲
۱۱ مطالعه تطبیقی معیار کودکی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی ۸۹ شماره ۲۷
۱۲ برداشت اعضای پیوندی از مردگان مغزی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی ۱۳۹۱ ش۳۰
۱۳ نقد و بررسی تاریخ‌مندی احکام جزایی اسلام مجموعه مقالات همایش اعتزال نو ۱۳۹۱ انتشار ۱۳۹۴
۱۴ نقد و بررسی تاریخ‌مندی احکام جزایی اسلام فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی ۱۳۹۲ ش۳۵
۱۵ حکمت‌های کیفر در نظام جزایی اسلام فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی ۱۳۹۵ ش۴۸
۱۶ تأملی در معیارهای کیفرگذاری رسالت‌های حقوق کیفری تابستان ۱۳۹۵ دانشگاه حضرت معصومه(س)
۱۷ توجیه مجازات در مکاتب کیفری و نظریات یادنامه شهید دکتر ناصر قربان نیا انتشار مهرماه ۱۳۹۶ دانشگاه مفید
۱۸ تحلیل اسلامی پدیده «نسبیتِ جرم از دریچه اخلاق» در نظام فکری دورکهیم فصلنامه علمی ترویجی اخلاق دوره ۱۲، شماره ۴۶، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۱-۱۳۵ غلامرضا پیوندی

مسعود مصطفی پور

۱۹ حدود و قصاص در سپهر گفتمان‌های فقهی  فصلنامه تخصصی دین و قانون ۱۳۹۵ دوره ۴، شماره ۱۴ غلامرضا پیوندی ، ولی محمد احمدوند
۲۰ کیفرگذاری در پرتو اصل کرامت انسان فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی دوره ۱۵، شماره ۵۶، بهار ۱۳۹۷ غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد
۲۱ نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای اسلامی                          (مقایسه تطبیقی کشورهای ایران، عراق، عربستان، مصر) فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی دوره ۱۵، شماره ۶۲، زمستان ۱۳۹۷ غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد
۲۲ مقاله اهداف مجازات دانشنامه قرآن شناسی ۱۳۹۷ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۳ مقاله جرم دانشنامه قرآن شناسی ۱۳۹۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۴ حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی ۱۴۰۰ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۵ تبعیض در قصاص نفس در مذاهب اسلامی فصلنامه دین و قانون ش۳۵ ۱۴۰۱ فصلنامه دین و قانون

غلامرضا پیوندی ، محمود ذوقی سرور

۲۶ مبانی کیفرگذاری در جرایم علیه امنیت فصلنامه دین و قانون ش۲۸
۱۴۰۰
غلامرضا پیوندی ، علی ذوالفقاری
۲۷ فلسفه کیفر از منظر قرآن کریم فصلنامه قرآن پژوهی در دست چاپ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۸ درآمدی بر انسان شناسی حقوق کیفری فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی ۱۴۰۱ ش۷۲ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۹ اصل حفظ اسرار در اخلاق حرفه‌ای مراکز مشاوره دادگاه‌های خانواده همایش بین المللی نقش یافته های نوین در مناسبات دین و خانواده در دست چاپ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
۳۰        
 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
۱ نقد و بررسی رویکردهای کودک شناسی نقد     ۱۳۸۶  
۲ فلسفه مجازات از منظر قرآن کریم ترویجی ارائه دهنده   ۱۴۰۰  
۳ قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه ترویجی ارائه دهنده   ۱۴۰۰  
۴ مراقبت از کانون خانواده بر اساس قاعده حریم حمی (با تأکید برعوامل برون‌خانوادگی) ترویجی ناقد   ۱۴۰۰ ارائه سعید داوودی
۵ تطبیق عناوین مجرمانه بر دستبرد های سایبری ترویجی ناقد   ۱۴۰۰ ارائه حجت الله فتحی
۶ مبانی و اصول سیاست جنایی اسلام و ایران در جرایم بر ضد تمامیت جسمانی ترویجی ناقد   ۱۴۰۰ ارائه علی محمدی جورکویه
۷ مسئولیت کیفری مطلق در جرایم یقه‌سفیدان ترویجی ناقد   ۱۴۰۰ ارائه محمد حسنی
 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات
۱ ـ      
 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
  کارگاه بین المللی نظام اقتصادی اسلام و پیشگیری از جرایم اقتصادی استاد کارگاه موسسه فهم و اندیشه اسلامی (۸ نفر از اساتید دانشگاه UITM مالزی) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۰ عنوان : «جرایم اقتصادی در حقوق کیفری در ایران»
  دوره آموزشی حقوق کودک استاد کارگاه دانشگاه مفید ویونیسف ۸۶ ارایه یک درس در این دوره وضعیت حقوقی کودکان در حقوق ایران
  شرکت در کارگاه خشونت علیه کودکان ارائه یک مقاله دانشگاه خاورمیانه ترکیه با همکاری دانشگاه مفید ۸۶ پیشگیری از خشنونت علیه کودکان
  کنفرانس خانواده در جهان اسلام ارائه یک مقاله شهر فاس مغرب ۸۶  
  حقوق کودک در اسلام میز گرد مرکز حقوق بشر اسلامی (قم) ۸۶  
  نشست تخصصی بین المللی حقوق خانواده نشست ۳ روزه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مرکز امور زنان ریاست جمهوری بهمن ۸۷ مدیر کمیته اولاد و اجرای پنل این کمیته
  نشست علمی در مورد سن مسؤولیت کیفری اطفال ارائه سخنرانی علمی همراه با پرسش و پاسخ مدرسه عالی فقه جامعه المصطفی العالمیه آذرماه انجمن علمی فقه
  همایش ملی حقوق ادیان دبیر علمی و ناقد یکی از مقالات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۱ مهرماه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  حقوق کودک از منظر اسلام کارگاه آموزشی آموزش کوتاه‌مدت جامعه المصطفی ۱۳۹۲ فروردین گروهی از قضات و حقوق‌دانان سریلانکا
  کنفرانس بین المللی نقش یافته های نوین در مناسبات دین و خانواده ارائه مقاله در پنل فقه و حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اسفند ۱۴۰۰ ارائه اولین مقاله پنل فقه و حقوق
  سلسله نشست‌های تدوین سند جامع اصول راهبردی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران: کارگروه جرم انگاری مصاحبه شماره ۱۱ پژوهشگاه قوه قضائیه چاپ آبان ۱۴۰۰ در ۳۵ صفحه
 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ انجمن حقوق دانان حوزوی عضو      
۲ عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی عضو هیات مدیره انجمن حوزه علمیه قم ۱۳۹۰

تا

۱۳۹۶

 
۳ انجمن فقه و حقوق خانواده ایران عضو هیات مدیره انجمن دانشگاه امام صادق علیه سلام ۱۳۹۷

تا کنون

 
 1. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
۱        
 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و…)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ ـ      
 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ جرم سیاسی و نظام حقوقی اسلام رسا نیوز ۱۳۸۲ مصاحبه
۲ حقوق کودک کمیسون حقوق بشر اسلامی قم ۱۳۸۶ میز گرد
۳ پیشگیری از خشونت علیه کودکان دانشگاه مفید ۱۳۸۶ سخنرانی و ارائه  مقاله
۴ بررسی ضرورت تدوین منشور حقوق کودک همایش بین المللی زنان

(فمینیسم)

۱۳۸۸ میزگرد

سالن علامه امینی دانشگاه تهران

۵ بررسی قانون جرایم رایانه ای رادیو  سراسری معارف ۱۳۸۷ اجرای ۶ برنامه زنده در برنامه فقه و زندگی
۶ حقوق فرزندان در مبانی دینی سازمان بسیج خواهران کشور اسفند ۱۳۸۸ طرح ولایت زن وخانواده
۷ بررسی و نقد کنوانسیون حقوق کودک سازمان بسیج خواهران کشور اسفند ۱۳۸۸ طرح ولایت زن وخانواده
۸ حقوق کودک از نظر اسلام دوره آموزشی شبکه خوشه­ای تبلیغی ترویجی مسائل زنان ۱۳۸۹ سازمان بسیج خواهران کشور
۹ نقد و بررسی کنوانسیون حقوق کودک دوره آموزشی شبکه خوشه­ای تبلیغی ترویجی مسائل زنان ۱۳۸۹ سازمان بسیج خواهران کشور
۱۰ جایگاه حقوق کودک در لایحه حمایت از خانواده مطرح در مجلس برای تصویب مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۰ مصاحبه علمی
۱۱ حریم خصوصی و فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) موسسه تنظیم و نشر آثار امام و سایت جماران ۱۳۹۰ مصاحبه علمی
۱۲ تحولات سن مسئولیت کیفری در قانون جدید سخنرانی نشست علمی حقوق کودک در دانشگاه مفید

 

خرداد۱۳۹۱ سخنرانی و میزگرد
۱۳ بررسی تحولات جرم سیاسی نشست علمی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران آبان ۱۳۹۱ نشست علمی
۱۴ بررسی تعلیق مجازات با توجه به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی روزنامه حمایت بهمن ۱۳۹۱ مصاحبه اختصاصی
۱۵ پژوهش و قانونگذاری روزنامه حمایت فروردین ۱۳۹۲ مصاحبه اختصاصی
۱۶ تأثیر عناوین ثانویه در حقوق خانواده رادیو معارف زمستان ۱۳۹۱ میزگرد
۱۷ حقوق کودک از منظر اسلام رادیو معارف پاییز ۱۳۹۱ مصاحبه اختصاصی
۱۸ چالش‌های حقوق کودک در اسناد بین‌المللی رادیو معارف پاییز ۱۳۹۱ مصاحبه اختصاصی
۱۹ حقوق کودک از منظر اسلام مدرسه علمیه شهیدین قم بهار ۱۳۹۲ سخنرانی علمی و پرسش و پاسخ
۲۰ طلاق و اطفال با تاکید بر بزهکاری اطفال   اردیبهشت ۱۳۹۳ سخنرانی علمی و پرسش و پاسخ
۲۱ نگاهی فقهی حقوقی به موضوع اتانازی (مرگ خودخواسته) رادیو معارف ۱۴۰۰ ۳برنامه فقه پویا
۲۲ بررسی فقهی و حقوقی امنیت در خانواده رادیو معارف ۱۴۰۰ ۶ برنامه فقه پویا
۲۳ بررسی فقهی حقوقی الگوی سوم زن رادیو معارف ۱۴۰۱ ۳ برنامه فقه پویا
۲۴ اصل رازداری و حفظ اسرار رادیو معارف ۱۴۰۰ ۶ برنامه فقه پویا
۲۵ بررسی فقهی حقوقی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان رادیو معارف ۱۴۰۰ ۶ برنامه فقه پویا
۲۶ مبانی کیفرگذاری رادیو معارف ۱۴۰۰ ۶ برنامه فقه پویا
۲۷ نقد و بررسی لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان رادیو معارف ۱۴۰۰ ۶ برنامه فقه پویا
۲۸ جرم محاربه از منظر فقه و حقوق رادیو معارف ۱۴۰۱ ۶ برنامه فقه پویا
۲۹ بررسی فقهی حقوقی تحریک بر ارتکاب جرم رادیو معارف ۱۴۰۱ ۳ برنامه فقه پویا
۳۰ قانون بکارگیری سلاح رادیو معارف ۱۴۰۱ ۳ برنامه فقه پویا

 

 1. راهنمایی و مشاوره و داوری پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله نام دانشجو دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
۱ اختیارات اولیای دم در قصاص   مرکزجهانی علوم اسلامی کارشناسی ارشد دفاع در سال ۱۳۸۳

(استاد مشاور)

۲ بازداشت غیر قانونی و توقیف در حقوق ایران و افغانستان عبدالعزیز کریمی مرکز جهانی علوم اسلامی کارشناسی ارشد دفاع در سال ۱۳۸۸ (استاد مشاور)
۳ بررسی تعدد جرم در حقوق جزای ایران و افغانستان   جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد دفاع سال۱۳۸۷ (استاد داور)
۴ سیاست جنایی در قبال اطفال بزهکار در حقوق ایران و افغانستان سید علی مدد موسوی دانشگاه اهل بیت ع تهران کارشناسی ارشد دفاع در سال ۱۳۸۹

(استاد مشاور)

۵ بررسی جنون در حقوق ایران و افغانستان سید محمد امین موسوی موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد ۱۳۸۸ (استاد راهنما)

دفاع در سال ۱۳۹۰

۶ بررسی تطبیقی قتل غیر عمدی در قوانین جزای افغانستان و ایران محمدطاهر حسن‌زاده موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد استاد مشاور

دفاع در سال ۱۳۹۰

۷ اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران وافغانستان   پایانامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد جامعه المصطفی (استاد داور)
۸ محاربه و افساد فی الارض در حقوق ایران و افغانستان   تحقیق پایانی دوره کارشناسی کارشناسی ارشد جامعه المصطفی (استاد داور)
۹ راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در قرآن اسدالله روحانی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی کارشناسی ارشد  دفاع در سال ۱۳۸۹ (استاد داور)
۱۰ عرف از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری معصومه آیین دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم کارشناسی ارشد دفاع در سال ۱۳۸۹ (استاد داور)
۱۱ سیاست جنایی اسلام و ایران در مقابله با جرایم منافی عفت احمد شریعتی کمال آبادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم کارشناسی ارشد دفاع در سال ۱۳۸۹ (استاد داور)
۱۲ سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مالی خانوادگی داود شریف پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم کارشناسی ارشد دفاع در سال ۱۳۹۰ (استاد داور)
۱۳ عوامل گرایش به خشونت و راهکارهای مقابله با آن   دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم کارشناسی ارشد دفاع در سال ۱۳۹۰ (استاد داور)
۱۴ مدارا و نفی مدارا در سیاست جنایی اسلام حسین امیری موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد دفاع در سال ۱۳۹۱ (استاد مشاور)
۱۵ بررسی مسئولیت کیفری ناشی از قتل در حالتهای خاص ظهیر مقدمی موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد دفاع در سال ۱۳۹۱ (استاد مشاور)
۱۶ راهزنی ومحاربه در حقوق کیفری ایران و افغانستان ابراهیم جلیلی موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد دفاع در سال ۱۳۹۰ (استاد داور)
۱۷ حقوق متهم در حقوق ایران و افغانستان محمدجواد محمدی موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد دفاع در سال ۱۳۹۰ (استاد داور)
۱۸ بررسی فقهی حقوقی جرم شناختی تجری یحیی میرعلی موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد دفاع در سال ۱۳۹۰ (استاد داور)
۱۹ تحلیل خشونت جنسی از منظر جرم شناسی در پرتو اسناد و معاهدات بین المللی و حقوق داخلی اکبر محمد مرادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم کارشناسی ارشد دفاع در تابستان سال ۱۳۹۰ (استاد داور)
۲۰ مسئولیت کیفری شاهد در فقه امامیه و قانون جزایی افغانستان محمدنبی موحدی موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد دفاع در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ (استاد داور)
۲۱ بزه‌پوشی در فرایند عدالت کیفری محمد امین مصیبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم کارشناسی ارشد دفاع بهمن ۱۳۹۰ (استاد داور
۲۲ مطالعه تطبیقی جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام سید محمد مهدی مظفری موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد دفاع در سال ۱۳۹۱ (استاد راهنما)
۲۳ توهین و افتراء در حقوق ایران و افغانستان سید احمد امینی موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد دفاع در سال ۱۳۹۱ (استاد راهنما)
۲۴ طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری در لایحه مجازات اسلامی و آثار آن علی اکبر فرزی موسسه حقوق و معارف اسلامی جامعه المصطفی کارشناسی ارشد دفاع در مهرماه ۱۳۹۱ (استاد مشاور)
۲۵ جرایم اقتصادی مرتبط با کالا و ارز احسان فلاح تفتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم کارشناسی ارشد دفاع تابستان ۱۳۹۱ (استاد داور)
۲۶ مطالعه فقهی حقوق مجازات تبعید در عصر ارتباطات علی مصطفی‌پور موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد دفاع مرداد ۱۳۹۱ (استاد داور)

 

۲۷ تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق کیفری ایران رضا شعبانی دانشگاه آزاد اسلامی قم

 

کارشناسی ارشد

 

دفاع ۱۳۹۱

(استاد داور)

۲۸ مسئولیت کیفری عوامل موثر در حوادث ورزشی در حقوق کیفری ایران محمد بندو دانشگاه آزاد اسلامی قم کارشناسی ارشد دفاع تابستان ۱۳۹۲

(استاد مشاور)

۲۹ سببیت در قتل در فقه امامیه و حقوق کیفری افغانستان   موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد دفاع تیرماه ۱۳۹۲

(استاد راهنما)

۳۰ محرومیت از حقوق اجتماعی در فقه امامیه و  حقوق جزای افغانستان سید مظفر محمودی موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد دفاع دیماه ۱۳۹۲ (استاد راهنما)
۳۱ تحولات عنصر قانونی در حوزه حقوق کیفری فنی (تخصصی) فاطمه حمزه‌ئی دانشگاه مفید کارشناسی ارشد دیماه ۱۳۹۲

(استاد داور)

۳۲ سیاست جنایی ایران در مواجهه

با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانان

مریم حسینی ده عرب دانشگاه آزاد اسلامی قم کارشناسی ارشد بهار ۱۳۹۲

(استاد داور)

۳۳ تحلیل خشونت جنسی از منظر جرم شناسی در پرتو اسناد و معاهدات بین المللی و حقوق داخلی اکبر محمد مرادی دانشگاه آزاد اسلامی قم کارشناسی ارشد ۱۳۹۱

(استاد داور)

۳۴ حکم حکومتی وتاثیر آن در حقوق کیفری اسلام فرشید شکری دانشگاه آزاد اسلامی قم کارشناسی ارشد زمستان ۱۳۹۲

(استاد داور)

۳۵ اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری در فقه و حقوق کیفری  افغانستان رضا بخش رضوانی موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد بهار۱۳۹۳

(استاد راهنما)

۳۶ سیاست کیفری افغانستان در مواجهه با جرائم اقتصادی سید محمدعلی رضوی موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد بهار۱۳۹۳

(استاد راهنما)

۳۷ مطالعه حقوقی جرم شناختی پوشش غیرمجاز سید مهران حجازی دانشگاه مفید کارشناسی ارشد اسفند۱۳۹۱

(استاد داور)

۳۸ مسئولیت کیفری آموزگاران با تأکید بر فقه امامیه و حقوق افغانستان سید عباس دانش‌پژوه موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد خرداد۱۳۹۳

(استاد داور)

۳۹ بررسی اصل صلاحیت سرزمینی و فراملی در حقوق کیفری  در جرایم  رایانه‌ای حمزه جوانمرد دانشگاه آزاد اسلامی قم کارشناسی ارشد تابستان۱۳۹۲

(استاد داور)

۴۰ دادرسی افتراقی اطفال با تاکید بر لایحه آیین دادرسی کیفری رادمان دانشگاه تهران (پردیس قم) کارشناسی ارشد تابستان ۱۳۹۳

(استاد داور)

۴۱ تأثیر جهانی شده بر بزهدیدگی اطفال هدی کربلایی اکبری دانشگاه تهران (پردیس قم) کارشناسی ارشد تابستان ۱۳۹۳

(استاد داور)

۴۲ مطالعه تأثیر آسیب‌های خانوادگی در بزهکاری اطفال در شهرستان قم (مطالعه‌ میدانی) سارا بشری دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم تحقیقات قم

 

کارشناسی ارشد

 

تابستان ۱۳۹۳

(استاد راهنما)

۴۳ تحلیل جرم‌شناختی سقط جنین در شهرستان قم (مطالعه میدانی) عاطفه حسن‌زاده دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم تحقیقات قم

 

کارشناسی ارشد

 

تابستان ۱۳۹۳

(استاد راهنما)

۴۴ تحلیل جرایم خاص مراکز درمانی و بهداشتی طاهره صباحی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم تحقیقات قم

 

کارشناسی ارشد

 

تابستان ۱۳۹۳

(استاد راهنما)

۴۵ حمایت افتراقی از کودکان بزه‌دیده در فرایند کیفری، مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران هدیه هدایت

 

دانشگاه مفید کارشناسی ارشد

 

زمستان ۱۳۹۲

(استاد داور)

۴۶ تحلیل و بررسی سیاست‌های جنایی، تقنینی در ارتباط با امور ثبتی شهاب الدین شکوری دانشگاه آزاد اسلامی قم کارشناسی ارشد

 

زمستان ۱۳۹۲

(استاد داور)

۴۷ تحلیل موضوعی حکمی سب النبی نبی الله غلامی دانشگاه تهران (پردیس قم) کارشناسی ارشد تابستان ۱۳۹۳

(استاد داور)

۴۸ سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال مشروبات الکلی الماسی دانشگاه آزاد اسلامی قم کارشناسی ارشد

 

زمستان ۱۳۹۰

(استاد داور)

۴۹ تحولات قانونی در قلمرو جرایم علیه امنیت مستوجب حد بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسعود قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی قم کارشناسی ارشد

 

تابستان ۱۳۹۳

(استاد داور)

۵۰ تحلیل حقوقی جرم‌شناختی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی محسن عباسی مقرب دانشگاه آزاد اسلامی قم کارشناسی ارشد

 

تابستان ۱۳۹۳

(استاد داور)

۵۱ عوامل موثر بر تصمیم دادرسان بر آرای قضایی کیفری با نگرش بر آموزه‌های هرمنوتیک آرزو پناهی دانشگاه آزاد اسلامی قم کارشناسی ارشد

 

تابستان ۱۳۹۳

(استاد داور)

۵۲ رابطه سبک زندگی اسلامی و پیشگیری از جرم مریم مرادی دانشگاه کاشان کارشناسی ارشد

 

پائیز ۱۳۹۴

(استاد راهنما)

۵۳ چالش های عدالت ترمیمی و بومی کردن آن در نظام کیفری                                                               ایران فاطمه سازندگی باداموییه دانشگاه کاشان کارشناسی ارشد

 

زمستان ۱۳۹۴

(استاد راهنما)

۵۴ نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی مریم آستینه دانشگاه آزاد اسلامی قم کارشناسی ارشد

 

زمستان ۱۳۹۴

(استاد راهنما)

۵۵ مبانی فقهی و حقوقی حمایت کیفری از حیوانات وحید ابوالحسن پور دانشگاه مفید کارشناسی ارشد

 

تابستان ۱۳۹۶

(استاد داور)

۵۶ نقش سازمان بسیج در پیشگیری از جرایم با تاکید بر مطالعه میدانی رکن الدینی دانشگاه مفید کارشناسی ارشد

 

تابستان ۱۳۹۶

(استاد داور)

۵۷ مبانی فقهی و جرم‌شناختی سیاست کیفری ایران در قبال جرم انگاری بد حجابی و بد عفافی حمید عباسی دانشگاه مفید کارشناسی ارشد

 

زمستان ۱۳۹۵

(استاد داور)

۵۸ ماهیت و آثار کیفری جنون در فقه اسلامی مریم نادری دانشگاه مفید رساله دکتری تابستان ۱۳۹۶

(استاد داور)

۵۹ آموزه ‌های کیفرشناسی نوین در نظام‌ های عدالت کیفری ایران و آمریکا (مبانی، قلمرو، اثربخشی، چالش ‌ها و راهکار ها علی داودی سالستانی دانشگاه آزاد اسلامی قم رساله دکتری تابستان ۱۳۹۸

(استاد داور)

۶۰ تشدیدکیفرهای قانونی دراثر بازنمایی رسانه¬ای وقایع مجرمانه؛

با تاکید برسیاست کیفری ایران

علی صالحی دانشگاه آزاد اسلامی قم رساله دکتری سال ۱۳۹۷

(استاد مشاور)

۶۱ تحلیل سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با آلودگی هوا منظر کریمی دانشگاه آزاد اسلامی قم رساله دکتری سال  ۱۳۹۸

(استاد داور)

۶۲ قاعده مقابله به مثل و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران وحید نکونام  پردیس فارابی دانشگاه تهران رساله دکتری سال  ۱۳۹۴

(استاد داور)

۶۳ نقش هویت ملی در پیشگیری از بزه‌کاری

(مطالعه میدانی افغانستان)

جمعه علی حقانی پردیس فارابی دانشگاه تهران رساله دکتری سال  ۱۳۹۸

(استاد داور)

۶۴ چالشهای فقهی حقوقی استناد جرم در حقوق کیفری محمود حبیبی تبار پردیس فارابی دانشگاه تهران رساله دکتری سال  ۱۳۹۸

(استاد داور)

۶۵ سیاست کیفری اسلام در قبال جرائم اقتصادی با نگاهی به حقوق افغانستان اسحاق عادلی فقه قضایی جامعه المصطفی العالمیه رساله دکتری سال  ۱۳۹۷

(استاد داور)

۶۶ میزان مسئولیت‌های حقوقی در تعدد اسباب از نگاه فقه اهل بیت و حنفیه و حقوق ایران و افغانستان سید باقر  محمدی فقه قضایی جامعه المصطفی العالمیه رساله دکتری سال  ۱۳۹۷

(استاد داور)

۶۷ ارش جنایت از منظر حقوق و فقه اسلامی عبدالخالق موسوی فقه قضایی جامعه المصطفی العالمیه رساله دکتری سال  ۱۳۹۸

(استاد داور)

۶۸ مجازات مجرم سیاسی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق طالب رضا مدرسه فقه و اصول جامعه المصطفی العالمیه رساله دکتری سال ۱۳۹۷

(استاد راهنما)

۶۹ مجازات‌های جایگزین زندان در فقه امامیه و حقوق افغانستان محمد علی امینی موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳

(استاد راهنما)

۷۰ جرائم ناشی از اعمال دولت علیه عدالت قضائی در قوانین جزائی افغانستان و فقه امامیه غلام عباس محمدی موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

(استاد راهنما)

۷۱ اخلاق زیستی در نظام فقهی ـ حقوقی اسلام مهدی معلی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی رساله دکتری سال ۱۳۹۷

(استاد داور)

۷۲ مسئولیّت کیفری آسیب بر استخوان غیر از شکستگی از منظر فقه و حقوق مصطفی درخشنده حوزه علمیه قم رساله سطح ۴ ۱۴۰۰

استاد راهنما

۷۳ «جرائم بدون بزه دیده از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه» سعید سمیع پور حوزه علمیه قم رساله سطح۳ ۱۳۹۹

استاد مشاور

۷۴ بررسی فقهی و  جرم شناختی تشهیر در اهداف مجازات‌ها سیدعبدالصاحب رستمکلائی حوزه علمیه قم رساله سطح۳ ۱۳۹۸

استاد مشاور

۷۵ حقوق کودک از دیدگاه فقهاء امامیه شمس الدین عرب ابوزیدآبادی حوزه علمیه قم رساله سطح۳ ۱۳۹۷

استاد راهنما

۷۶ بررسی جرم رمالی ومجازات فقهی آن علی دهقانی حوزه علمیه قم رساله سطح۳ ۱۳۹۸

استاد راهنما

۷۷ حکم جهل و خطای قاضی در صدور حکم و اجرای مجازات محمد مهرور حوزه علمیه قم رساله سطح۳ ۱۳۹۸

استاد راهنما

۷۸ جریمه تزویر العمله و الاتجار بها (دراسه مقارنه بین القانون العراقی والجزائری) یاسر عباس صالح کلیه القانون فی جامعه المصطفى العالمیه ماجیستر الأستاذ المشرف
۷۹ الجریمه الوهمیـــــــــــه وأثــــرها ومصادیقها بین القانون العراقی واللبنانی وســــــــــــام کلیه القانون فی جامعه المصطفى العالمیه ماجیستر الأستاذ المشرف
۸۰ الحمایه الجنائیه للمجنی علیه من الابتزاز الاکترونی دراسه مقارنه ما بین القانون العراقی والقانون الدولی أُســـــیـد طـلال ریـسان کلیه القانون فی جامعه المصطفى العالمیه ماجیستر ۲۰۲۰م

الأستاذ المشرف

۸۱ بدائل العقوبه السالبه للحریه دراسه مقارنه بین القانون العراقی والاردنی والاماراتی رعد عبد العزیز عطیه الشبیب جامعه الادیان و المذاهب ماجیستر ۲۰۲۳م

الاستاذ المشرف

۸۲ دور البلدیات فی الوقایه والکشف ومکافحه

جریمه تلویث البیئه فی المدن العراقیه

ستارحبیب العید کلیه القانون فی جامعه المصطفى العالمیه ماجیستر ۲۰۲۰م

الأستاذ المشرف

۸۳ التحریض على ارتکاب الجرائم الماسه بامن الدوله الداخلی

دراسه مقارنه بین القانون العراقی والقانون الجزائری

عبد الله احمد عبد الله الرکابی کلیه القانون فی جامعه المصطفى العالمیه ماجیستر ۲۰۲۰م

الأستاذ المشرف

 

۸۴ بررسی تطبیقی جرم جاسوسی و خیانت به کشور در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا امیر پاشایی راد دانشگاه مفید ارشد ۱۴۰۱

استاد راهنما

۸۵ نظام اهداف مجازاتها در نظریه حقوق کیفری اسلام بهروز جندقی فقه قضایی جامعه المصطفی دکتری ۱۳۹۹

استاد مشاور

۸۶ نقش کودکی در رفع مسئولیت کیفری از دیدگاه فقه اهل بیت(ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان محمد عزیز فهیمی فقه قضایی جامعه المصطفی دکتری ۱۴۰۰

استاد راهنما

۸۷ مسائل مستحدثه رفتارهای مجرمانه علیه متوفی از دیدگاه فقه اهلبیت علیهم السلام و حقوق ایران ستار محمدی فقه قضایی جامعه المصطفی دکتری ۱۴۰۰

استاد راهنما

۸۸ دام گستری و استناد قضایی به ادله حاصله از آن ازمنظر فقه اهل بیت (ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان محمدعلی ناصری فقه قضایی جامعه المصطفی سطح چهار ۱۴۰۰

استاد راهنما

۸۹ مسئولیت کیفری جانی نسبت به منافع بالقوه صغار از منظر فقه اهل بیت (ع) و حقوق ایران سید فاضل نوری موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی دکتری ۱۴۰۰

استاد مشاور

۹۰ جایگاه ادله امتنانی در سیاست کیفری اسلام و افغانستان جاوید قنبر موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی دکتری ۱۴۰۰

استاد راهنما

۹۱ مجازات مجرم سیاسی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق طالب رضا از هند مجتمع آموزش عالی فقه(حجتیه) سطح چهار ۱۳۹۷

استاد راهنما

 1. مصاحبت تحقیقات (راهنمایی، مشاوره و نظارت)
ردیف عنوان تحقیق نوع مصاحبت دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ نقد وبررسی کنوانسیون حقوق کودک ناظر علمی شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ تحقیق کلان در حدود ۶۰۰ صفحه
۲ مطالعه تطبیقی جرم سیاسی در نظام حقوق اسلام و حقوق موضوعه  استاد راهنما موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۸ تحقیق پایانی کارشناسی (استاد راهنما)
۳ بررسی مستی به عنوان رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و هند استاد راهنما موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۰ تحقیق پایانی کارشناسی (استاد راهنما)
۴ حقوق کودک در قرآن استاد راهنما موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۱ تحقیق پایانی کارشناسی (استاد راهنما)
۵ حقوق مدنی کودک در افغانستان از منظر قرآن استاد راهنما موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۲ تحقیق پایانی کارشناسی (استاد راهنما)
۶ راهکار های پیشگیری از جرم در آموزه‌های قرآن کریم استاد راهنما موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۲ تحقیق پایانی کارشناسی (استاد راهنما)
 1. ارزیابی تحقیقات و آثار
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
۱ اصلاح الگوی مصرف از منظر حقوقی به کوشش: دکتر میرخلیلی ۱۳۸۸ کتاب مجموعه مقالات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲ فلسفه مالکیت فکری دکتر حکمت نیا و همکاران ۱۳۹۰ کتاب، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۳ فلسفه حقوق خانواده (ج۱و۳) دکتر حکمت نیا و همکاران ۱۳۸۴ کتاب، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۴ شورای نگهبان  وپرسشهای پیرامون آن فرج الله هدایت نیا ۱۳۸۴ کتاب، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۵ اختیارات ولی فقیه در عفو محکومان حسین رجایی ۱۳۸۵ کتاب سال حوزه
۶ مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق دکتر  علیزاده ۱۳۸۸ کتاب سال حوزه
۷ شبیه سازی انسان () علی محمدی ۱۳۸۸ کتاب سال حوزه
۸ مکتب اجتهادی آیه الله بروجردی دکتر زهرا اخوان ۱۳۸۸ کتاب سال حوزه
۹ دیه عاقله و جهان امروز محمد رمضانی ۱۳۸۸ پایان نامه (کتاب سال حوزه)
۱۰ قلمرو امنیت در حقوق کیفری دکتر حسین آقابابایی ۱۳۸۸ کتاب، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۱ بررسی فقهی مرور زمان ۱۳۸۵ کتاب سال دانشجویی جهاد دانشگاهی
۱۲ سیاست جنایی اسلام فیاضی ۱۳۸۶ کتاب سال حوزه
۱۳ جرم مطبوعاتی ۱۳۸۷ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۴ پیشگیری وضعی از جرایم سایبری مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۵ تحلیل جرم تبلیغ علیه نظام با رویکرد تطبیقی مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۶ مسئولیت کیفری ودر قلمرو جرایم مطبوعاتی مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۷ بررسی تطبیقی حکم قتل فرزندان در حقوق ایران و انگلیس مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۸ گفتمان فقهی جرم انگاری در حوزه جرایم علیه امنیت ملت و دولت مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۹ معلوم نبودن صدمات در منازعات و چگونگی حبران خسارت بزه دیده مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۰ تروریسم سایبری مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۱ جرم انگاری پول شویی مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۲ امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی اسلام مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۳ صلاحیت کیفری در فضای سایبری مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۴ باز پروری بزه کاران در مقررات ایران مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۵ اصل فردی کردن مجازاتها، تبعیضی فاحش یا عدالتی عادلانه مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۶ تحلیل جرم براندازی در حقوق کیفری ایران مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۷ تساوی سبب و مباشر در حالت تقصیر طرفین مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۸ کارشناسی دلیلی مستقل از علم قاضی مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۹ مبانی فقهی بازداشت موقت در جرائم علیه تمامیت جسمانی مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۳۰ تصرف عدوانی مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۳۱ مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران و تحولات آن در …. مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۳۲ سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و فقه امامیه مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۳۳ جرم‌انگاری خشونت جنسی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۳۴ تحلیل جرم‌شناختی به جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۳۵ تظاهر به عمل حرام مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۳۶ جنگ با تروریسم یا نبرد با عدالت؛ دیدگاهی انتقادی مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۳۷ کیفر در مکاتب حقوق کیفری مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۳۸ عادلانه شدن دادرسی کیفری از رهگذر استقلال بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۳۹ الزام افراد عادی به گزارش جرم در حقوق ایران و فرانسه مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۴۰ قبح اخلاقی و اباحه قانونی در مورد شکستن روزه مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۴۱ مبانی حق حیات کودک نامه مفید ۱۳۸۸ دانشگاه مفید
۴۲ بررسی تحولات ساختاری و تئوریکی دیوان قضا در سده‌های آغازین اسلام مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۴۳ چرایی و چگونگی مجازات دکتر جعفر یزدیان جعفری ۱۳۸۹ کتاب، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۴۴ تحقیق چرایی و چگونگی مجازات گروه فقه و حقوق ۱۸/۱۰/۸۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۴۵ تأثیر حدوث جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات (عنوان مصوب: تأثیر حدوث جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات) مجله حقوق اسلامی ۲۰/۱/۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۴۶ بررسی فقهی قضاوت شورایی(با عنوان جدید، به طور مجدد ارائه گردید)

بررسی فقهی ـ حقوقی قضاوت جمعی

مجله حقوق اسلامی ۲/۵/۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۴۷ بررسی اعتبار اسناد کتبی در فقه شیعه مجله حقوق اسلامی ۲۲/۵/۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۴۸ بررسی حقوقی برائت‌نامه‌های پزشکی مجله حقوق اسلامی ۱۲/۶/۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۴۹ تحلیل فقهی و حقوقی اجازه شوهر در خروج زن از منزل مجله حقوق اسلامی ۱۳/۷/۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵۰ راهکارهای غیر کیفری مقابله با خشونت جنسی در آموزه‌های جرم شناسی

عوامل خشونت جنسی و راهکارهای غیرکیفری مقابله با آن(عنوان جدید)

مجله حقوق اسلامی ۱۰/۸/۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵۱ کاربرد قاعده جب در احکام حقوقی

قاعده «جب» و تأثیر آن در مسئوولیت کیفری

مجله حقوق اسلامی ۳۰/۱۱/۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵۲ حق کودک به آموزش در نظام بین‌المللی حقوق بشر مجله حقوق اسلامی ۲۰/۱/۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵۳ ترجمه و تحقیق فلسفه مالکیت فکری گروه فقه و حقوق ۲۷/۱/۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵۴ تحقیق اختیار دادرس کیفری در ارزشیابی ادله گروه فقه و حقوق ۲۸/۱/۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵۵ خشونت جنسی علیه کودکان در اسناد بین‌المللی مجله حقوق اسلامی ۲۳/۲/۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵۶ تأثیر اذن مجنیٌ علیه در سقوط قصاص مجله حقوق اسلامی ۶/۳/۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵۷ مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی اندیشه فیض کاشانی باتطبیق بر قانون مجازات اسلامی در دو گستره ثبوتی و اثباتی مجله حقوق اسلامی ۳۰/۷/۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵۸ تحقیق ملاحظاتی پیرامون قانون مجازات اسلامی ۹۲ گروه فقه و حقوق ۱۴/۷/۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵۹ بخش مقدمه ترجمه مجموعه مقالات فلسفه حقوق گروه فقه و حقوق ۲۸/۱/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۶۰ تحقیق حمایت از حریم خصوصی در حقوق کیفری اسلام گروه فقه و حقوق ۵/۱۱/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۶۱ تحقیق توجیه کیفرگذاری از منظر فلسفه سیاسی با نظر به سیاست کیفری ایران گروه فقه و حقوق ۱۹/۱۱/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۶۲ تحقیق جرم‌شناسی جرایم جنسی گروه فقه و حقوق ۲۰/۱/۹۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۶۳ تأملی بر عیوب موجب فسخ نکاح با امکان علاج و… فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۶۴ بررسی مدلول قاعده التعزیر دون‌الحد فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۶۵ معنابخشی به زندگی و مؤلفه‌های تأثیرگذار آن در پیشگیری از جرم از منظر قرآن کریم فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۶۶ تأملی بر مجازات مجنون(عنوان مصوب: تأثیر حدوث جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات) فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۶۷ بررسی اعتبار اسناد کتبی در فقه شیعه فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۶۸ عوامل خشونت جنسی و راهکارهای غیرکیفری مقابله با آن فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۶۹ تآثیر رسانه های جمعی در گرایش افراد به خشونت  و راهکارهای مقابله‌با آن از منظر جرم شناسی فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۷۰ بررسی حقوقی برائت‌نامه‌های پزشکی فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۷۱ بررسی فقهی ـ حقوقی قضاوت جمعی فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۷۲ مبانی فقهی بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۷۳ تأملی بر وضعیت حقوقی کودکان بی‌هویت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۷۴ بررسی فقهی ـ حقوقی قضاوت جمعی فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۷۵ تأثیر اذن مجنیٌ علیه در سقوط قصاص فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۷۶ عوامل خشونت جنسی و راهکارهای غیرکیفری مقابله با آن فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۷۷ کاربرد قاعده جب در احکام حقوقی فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۷۸ خشونت جنسی علیه کودکان در اسناد بین‌المللی فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۷۹ مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی اندیشه فیض کاشانی باتطبیق بر قانون مجازات فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۸۰ حقوق کودک به آموزش در نظام بین‌المللی حقوق بشر فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۸۱ جبران خسارت مازاد بر دیه و قصاص فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۸۲ جرم محال در تقابل با عملیات مباح فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۸۳ تحلیل فقهی و حقوقی اجازه شوهر در خروج زن از منزل فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۸۴ کرامت انسانی تحدیدگر جرم‌انگاری تخلف از احکام شرعی فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۸۵ جایگاه فقهی ـ حقوقی «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوب(۱۳۹۲) فصلنامه حقوق اسلامی ۲۸/۵/۹۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۸۶ ارتباط اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و احکام حکومتی در جمهوری اسلامی ایران فصلنامه حقوق اسلامی ۲۶/۳/۹۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۸۷ بررسی فقهی حقوقی تخییری یا تعیینی بودن حق قصاص فصلنامه حقوق اسلامی ۱۶/۵/۹۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۸۸ بررسی فقهی ، حقوقی مجازاتهای مالی در سیاست کیفری ایران فصلنامه حقوق اسلامی ۲۵/۱۰/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۸۹ مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه فصلنامه حقوق اسلامی ۲۷/۳/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۹۰ بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران فصلنامه حقوق اسلامی ۲۰/۵/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۹۱ سیاست جنایی و رشد سرمایه گذاری فصلنامه حقوق اسلامی ۱۲/۲/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۹۲ نقد کیفرشناختی تشهیر رسانه ای فصلنامه حقوق اسلامی ۶/۲/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۹۳ مفسد اقتصادی مفسد فی الارض است فصلنامه حقوق اسلامی ۱۴/۸/۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۹۴ جبران خسارت مازاد بردیه و قصاص فصلنامه حقوق اسلامی ۵/۱۱/۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۹۵ کرامت انسانی تحدیدگر جرم انگاری تخلف از احکام شرعی فصلنامه حقوق اسلامی ۲۹/۸/۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۹۶ رویکردهای فقیهان و اصولیان امامیّه در عقاب کودک مراهق فصلنامه پژوهش‌های فقهی ۱۳۹۴ دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
۹۷ درنگی در مبانی مرحوم خوئی (ره) در ردّ قاعده‏ی درأ فصلنامه پژوهش‌های فقهی ۱۳۹۴ دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
۹۸ مبانی فقهی احیای قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فصلنامه پژوهش‌های فقهی ۱۳۹۴ دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
۹۹ آیا در جامعه اسلامی هر گناهی جرم است؟ فصلنامه پژوهش‌های فقهی ۱۳۹۳ دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
۱۰۰ نقش فلسفه احکام و مقاصد شرع در استنباط احکام فصلنامه پژوهش‌های فقهی ۱۳۹۴ دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
۱۰۱ تأملی در ابهامات ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی فصلنامه پژوهش‌های فقهی ۱۳۹۴ دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
۱۰۲ واکنش‌ کیفری نسبت به کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و مصر فصلنامه حقو تطبیقی دانشگاه مفید ۱۳۹۸ دانشگاه مفید
۱۰۳ امکان سنجی تبدیل قانونی حق قصاص در فقه مذاهب خمسه و خلأهای قانونی آن فصلنامه حقو تطبیقی دانشگاه مفید ۱۳۹۸ دانشگاه مفید
۱۰۴ پاسخ غیر کیفری به بزهکاری اطفال در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فصلنامه حقو تطبیقی دانشگاه مفید ۱۳۹۶ دانشگاه مفید
۱۰۵ تعزیر وتأدیب کودک از منظرفقه وقانون مجازات اسلامی فصلنامه حقو تطبیقی دانشگاه مفید ۱۳۹۶ دانشگاه مفید
۱۰۶ مبانی و قلمرو آموزه‌های کیفرشناسی نوین فصلنامه حقو تطبیقی دانشگاه مفید ۱۳۹۶ دانشگاه مفید
۱۰۷ تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت فصلنامه حقو تطبیقی دانشگاه مفید ۱۳۹۸ دانشگاه مفید
۱۰۸ ادله قرآنی اصل تناسب جرم و مجازات فصلنامه قرآن، فقه و حقوق ۱۳۹۷ انجمن فقه و حقوق اسلامی
۱۰۹ تحقیق: آزاد اندیشی و آزادی بیان دکتر محمود حکمت‌نیا ۱۳۹۷ گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۱۰ تحقیق: فقه تکالیف الزامی کودکان ممیز و مراهق با تاکید بر اجتهاد نص محور و عقل گرا (۲۷۰ صفحه) مصطفی همدانی ۱۳۹۸ گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۱۱        ژ تحقیق: بررسی جرم شناختی جرایم خشونت بار خانوادگی (۳۱۷ صفحه) دکتر علی محمدی جورکویه ۱۳۹۸ گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۱۲ تحقیق: نظام مالکیت فکری؛ خاستگاه، زیرساخت‌ها و ساختار (۴۹۶ صفحه) دکتر محمود حکمت‌نیا ۱۳۹۸ گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۱۳        
 1. همکاری با کانون اندیشه جوان (در زمینه: نشست‌های گفتمانی، نقدو مناظره، طرح نخبه‌پروری، باشگاه اندیشه و…)
ردیف نوع همکاری سال توضیحات
۱ عضو شورای علمی گروه نظام‌ها و مطالعات اسلامی ۱۳۹۱ تاکنون  
۲                ۲ ارزیابی آثار    
 1. سفرهای علمی و ملاقات با شخصیت‌های علمی
ردیف نام محلّ سفر نام مرکز یا شخصیت علمی موضوع ملاقات سال توضیحات
۱ آنکارا ترکیه دانشگاه خاورمیانه ترکیه شرکت در کارگاه خشونت علیه کودکان با ارائه مقاله ۱۳۸۶ کارگاه (۱۵ روزه)
۲ فاس مغرب کنفرانس اساتید مغرب سخنرانی و ارائه مقاله در خصوص تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام ۱۳۸۶ همایش بین‌المللی خانواده در جهان اسلام (۵ روزه)
۳ مالزی بازدید از مراکز دانشگاهی و پژوهشی گفتگو و جلسه با مراکز مذکور ۱۳۸۹ (۷ روز)
 1. سایر موارد:

زندگی نامه مختصر

اینجانب در سال ۱۳۴۶ در روستای لاسجرد سمنان در خانواده‌ای متدین پا به عرصه وجود گذاشتم و با عشق و محبت پدر و مادرم در عین سادگی و صمیمیت زندگی را آغاز کردم.  دوران ابتدایی و راهنمایی خود را در روستای محل تولدم (روستای لاسجرد سمنان) گذراندم و برای ادامه تحصیل به شهر سمنان عزیمت کردم و دوره دبیرستان را در سمنان بودم که در سال دوم دبیرستان وارد حوزه علمیه صاحب‌الزمان مهدیشهر سمنان شدم و به مدت سه سال مقدمات را در آن شهر با موفقیت سپری کردم و در سال ۱۳۶۵ برای ادامه تحصیل به قم عزیمت  نموده و از پایه چهارم دروس حوزوی را در شهر مقدس قم در درس اساتید بزرگوار حوزه علمیه قم حاضر شدم و دوره سطح را با موفقیت به اتمام رساندم و به مدت ۱۰ سال در درس خارج فقه و اصول بزرگان حوزه علمیه قم تلمذ نمودم.

در مدت ادامه تحصیل در حوزه علمیه قم دوره دبیرستان خود را به صورت متفرقه ادامه و در سال۱۳۶۹ دیپلم خود را گرفتم و برای ادامه تحصیل در دانشگاه وارد عرصه و رشته حقوق شدم و در سال ۱۳۷۵ دوره کارشناسی خود را با معدل ۴۸/۱۸ در دانشگاه مفید به پایان بردم و در کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی پذیرفته شدم و در پایان دوره یعنی سال ۱۳۷۸ به عنوان نفر اول دوره و با معدل ۶۸/۱۸ و دفاع از پایان نامه خود با نمره عالی موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شدم. در سال ۱۳۸۶ در دوره دکتری فقه و حقوق جزای دانشگاه شهید مطهری تهران (مدرسه عالی شهید مطهری) پذیرفته شده و تا نیمه دوم سال ۱۳۸۸ امتحان جامع دوره دکتری را با موفقیت بپایان بردم و مشغول به تدوین پایانامه شدم و در بهمن‌ماه ۱۳۹۲ از رساله دکتری خود دفاع و با درجه عالی و نمره ۱۹  دوره دکتری را به پایان رساندم. همچنین از سال ۱۳۹۰ مباحث فلسفه و عرفان را با فراگیری اسفار صدر المتألهین و تمهید القواعد ابن ترکه آغاز کرده‌ام .

از سال ۱۳۸۲ عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و هم اکنون مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه می باشم. همچنین یکی دیگر ازفعالت‌های مستمر از سال ۱۳۶۸ تا کنون در ایام مختلف سال بویژه ایام محرم و رمضان به تبلیغ نیز رفته‌ام.

لازم به ذکر است موفقیت در علم و دانش و فراگیری آن مرهون زحمات و بزرگواری استادان و علمای بزرگ حوزه علمیه و دانشگاه بوده است که به برخی از اساتید حوزوی و درسهایی که در خدمت ایشان بودم اشاره می کنم:

الف. شرکت در درس تفسیر ترتیبی قران به مدت ۱۰ سال حضرت استاد علامه جوادی آملی (حفظه الله) (از آیه ۲۱۴ سوره بقره (سال ۱۳۶۶) تا پایان سوره انعام) از سوره اعراف تا پایان سوره هود نیز از طریق سی دی فراگرفتم.

ب. شرکت در درس اخلاق استاد علامه جوادی آملی به مدت ۳ سال.

ج. شرکت در درس خارج فقه (خمس و صوم) به مدت سه سال حضرت آیت الله جوادی املی (حفظه الله)

د. شرکت در درس اخلاق آیات عظام مشکینی (ره) و مظاهری به مدت ۱۰ سال

. شرکت در درس خارج فقه (دیات) به مدت ۲ سال حضرت آیه الله مکارم شیرازی (حفظه الله)

و. شرکت در درس خارج فقه (نکاح ) به مدت ۲ سال حضرت آیه الله مکارم شیرازی (حفظه الله)

ز. شرکت در درس خارج اصول به مدت ۵ سال حضرت آیه الله سبحانی (حفظه الله)

ح. فراگیری بدایه الحکمه از محضر استاد هادوی تهرانی در سال ۱۳۶۸و نهایه الحکمه استاد فیاضی.

ط. شرکت در درس  اسفار ، تمهید القواعد، شرح منازل السائرین، ۵ سال

همچنین لازم است که از اساتید بزرگوار دوران سطح حوزه و دروس مقدمات و اخلاق نیز از جمله: حجج اسلام  آقایان اعتمادی، حسینی تهرانی، محمدی خراسانی، ابو القاسم علیدوست، سید احمد خاتمی، آیه الله شیخ علی پناه اشتهاردی، شیخ غلامرضا مهدوی، شیخ میثم مهدوی (ره)، آیه الله شاهچراغی، عبدوست، دلیر و … نیز یادی کنم که بهره‌های علمی و موفقیت خود را مرهون زحمات و خوشه‌چینی از خرمن عالمانه و بزرگوارنه و ذره‌پروری آنان هستم.

در پایان بر خود لازم می دانم از اساتید دانشگاهی‌ام که همیشه مورد لطف و توجه آنان بوده‌ام یادی کنم: اساتید بزرگوار آقایان: آیه الله سید محمدحسن مرعشی (ره)، آیه الله محمدهادی معرفت(ره)، سید علی آزمایش، حسین  میرمحمد صادقی، نجفی ابرندآبادی، محمدعلی اردبیلی، باقر شاملو، جعفر کوشا، آیه الله سید محمد موسوی بجنوردی، سید منصور میرسعیدی، ایرج گلدوزیان، محمد آشوری، عبدالعلی توجهی، نجابت، فرامرز گودرزی (ره)، آخوندی، و …

تاریخ روزآمد کردن: ۱۴/۱۲/۱۴۰۱