بازدید دکتر غلامی از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی