بازدید حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب از غرفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

بازدید رهبری از غرفه پژوهشگاه