کرسی علمی ترویجی “مبانی دین‌شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت”  برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی مبانی دین‌شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت روز ‌شنبه مورخ ۵ اسفند ماه جاری توسط حلقه تخصصی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مرکز بینارشته ای با همکاری قطب علمی فلسفه دین در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمیدرضا شاکرین، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ابتدای این کرسی علمی به عنوان ارائه دهنده بحث گفت: دین در تعریف اندیشمندان مسلمان مجموعه عقاید و دستورهاى عملى و اخلاقى نازل شده از طرف خداوند براى هدایت و سعادت انسان در دو جهان است. این تعریف تنها بر دین حق الهی منطبق است، نگاهی چند وجهی به دین دارد و مستلزم دارا بودن قوانینى برای زندگی اینجهانی و فرااینجهانی است.

وی افزود: ضرورت جاودانه دین، سرشتمندی دینی انسان و کارکردهای برجسته و بی بدیل دین در زندگی فردی و اجتماعی انسان نیز نتایجی در بر دارد، از جمله اینکه:

  1. بر پیوند گسست ناپذیر دین و الگوی پیشرفت تاکید نموده و بی اعتنایی به دین در این عرصه را مساوی با خسارتهای جدی و جبران ناپذیری برای بشریت معرفی می­کند.
  2. نشانگر امکان جهانشمولی و فراگیر شدن الگوی دینی پیشرفت است.

شاکرین همچنین گفت:  ثبات دین مانع دارا بودن پاره­ای قوانین متغیر به تناسب نیازهای تحول پذیر عصری نیست. لیکن دین اسلام نه تحجّرگرایى و ایستایى مطلق را برمی­تابد، نه تجددگرایى افراطى را، بلکه متناسب با نیازهای حقیقی انسان به امور ثابت و متغیر می­پردازد.

 عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد:  دین با همه ابعاد و اجزایش برای الگوی پیشرفت مرجعیت دارد و تنها احکامی از این دایره خارج می­شود که موقتی بودن و سپری شدن زمان و شرایط اجرای آن بر اساس مبانی و متد معتبر استنباط دینی احراز شده باشد. بنابراین تفکیک دین به ذاتیات وعرضیات آنچنانکه در سخنان متفکران غربی و نواندیشان معاصر یافت می­شود نمی­تواند عرصه کنش اجتماعی و تمدنی دین را تنگ ومحدود سازد.

وی افزود: جامعیت دین اسلام مستلزم شریعتمداری همه جانبه الگوی پیشرفت در عین خردپذیری و خردمندانگی آن است.

پیوند مثبت عقل و دین کارکردهایی به شرح زیر دارد:

الف. همچون واقعگرایی دینی در نشان دادن میزان صلاحیت دین به عنوان مرجعی مطمئن برای الگوی پیشرفت نقش آفرین است.

ب. مصباح بودن عقل نشانگر نقش روش­شناختی عقل است و لزوم کاربست آن در حوزه فهم دین، از جمله در ارتباط با الگوی پیشرفت را روشن می­سازد.

ج. کرانمندی خرد و میزان دین نبودن آن نشان به شدت ما را از شتابزدگی و داوری‌های ناسنجیده در فلسفه یک حکم  نهی می­کند.

شاکرین همچنین گفت:  نقش دین در سپهر دانش بر استفاده بهینه از ظرفیت دین مبین اسلام بویژه در مدیریت دانش، جهت بخشی به تحقیقات علمی در جهت مصالح و نیازهای اساسی الگوی پیشرفت، تعیین اولویتها و هنجارگذاری و منع تحقیقات و کاربست دانشهای مضر و تلاش در جهت تولید دانش دین بنیان که مهمترین سرمایه علمی و دستمایه مورد نیاز الگوی اسلامی پیشرفت است تاکید می کند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد:   در مجموع کارکرد مبانی دین‌شناختی عبارت است از: (۱) روشن ساختن اصل صلاحیت مرجعیت دین برای الگوی پیشرفت، (۲)  نشانگر لزوم و گسست ناپذیری الگوی صالح پیشرفت از دین و بایستگی تقویت اَبَر نهاد دین و بسط فرهنگ دینی (۳) بیانگر امکان جهانشمولی الگوی دینی پیشرفت (۴) تعیین ظرفیت دین الهی و میزان پاسخ‎گویی آن به نیازهای الگوی پیشرفت (۵) بیان چگونگی استفاده از دین و کاربست آن در رابطه با الگوی پیشرفت.

در ادامه این کرسی حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی و دکتر محمد محمدرضایی به نقد مطالب ارائه شده پرداختند.