برچسب: یادداشت

در موقعیت اُحدیم

دکتر فرشاد مهدی پور رییس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی در نوشتاری به بررسی وضعیت جهان بعد از ترو حاج قاسم سلیمانی پرداخت.

معنویت و اخلاق؛ نیاز امروز جامعه دینی

دکتر قاسم اخوان نبوی در یادداشتی با «عنوان معنویت و اخلاق؛ نیاز امروز جامعه دینی» به بررسی اهمیت اخلاق و معنویت در جامعه پرداخت.

سایه‌ی هولناک «انتقام سخت» بر سر شیطان بزرگ

دکتر مهدی جمشیدی طی یادداشتی با موضوع سایه‌ی هولناک «انتقام سخت» بر سر شیطان بزرگ به ترور بیرحمانه شهید سلیمانی واکنش نشان داد

تحول واقع‌بینانه در علوم انسانی

دکتر ابراهیم دادجو، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی به بررسی اهمیت تحول در علوم انسانی پرداخت

حاکمیت ارزش های دینی

حجت الاسلام سیدکاظم سیدباقری مدیر و عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه در نوشتاری به بررسی حاکمیت ارزش های دینی پرداخته است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی