برچسب: کرسی علمی پژوهشگاه

رودگر: انسان بر اساس سرشت الهی و فطرت توحیدی تشنه معنویت...

کرسی ترویجی “مولفه و شاخص‌های ارتباط معنویت و عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت” توسط حلقه تخصصی الگوی پایه اسلامی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه در قم برگزار شد.

کرسی ترویجی چیستی اخلاق سیاسی برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی “چیستی اخلاق سیاسی” با ارائه دکتر سیدباقری توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی