برچسب: کرسی آزاد اندیشی

جریان‌شناسی سیاسی نیاز بنیادی و اساسی جامعه امروز ما است

حجت‌الاسلام دکتر‌ محسن مهاجرنیا در کرسی آزاد‌اندیشی با موضوع « جریان شناسی سیاسی در قرآن » به سخنرانی پرداخت.

کرسی آزاد اندیشی مجازی ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه...

کرسی آزاد اندیشی مجازی ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با بحران کرونا برگزار می شود

جریان مقاومت محکم‌تر از گذشته به راه خود ادامه خواهد داد

کرسی آزاد اندیشی با موضوع «شهادت سپهبد قاسم سلیمانی؛آینده خاورمیانه» توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی برگزار شد.

اندیشه سیاسی رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب متبلور است

حجت‌الاسلام‌ محسن مهاجرنیا در چهارمین نشست کرسی‌های آزاد‌اندیشی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم به سخنرانی پرداخت.

سنخ بیانیه گام دوم از جنس اندیشه و ایدئولوژی مکتبی است

حجت‌الاسلام‌ محسن مهاجرنیا در دومین نشست کرسی‌های آزاد‌اندیشی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم به سخنرانی پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی