برچسب: کرسی آزاد اندیشی

اندیشه سیاسی رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب متبلور است

حجت‌الاسلام‌ محسن مهاجرنیا در چهارمین نشست کرسی‌های آزاد‌اندیشی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم به سخنرانی پرداخت.

سنخ بیانیه گام دوم از جنس اندیشه و ایدئولوژی مکتبی است

حجت‌الاسلام‌ محسن مهاجرنیا در دومین نشست کرسی‌های آزاد‌اندیشی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم به سخنرانی پرداخت.

نقطه مرکزی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تمدن نوین اسلامی است

حجت‌الاسلام‌ محسن مهاجرنیا عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در نشست کرسی‌های آزاد‌اندیشی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم به سخنرانی پرداخت.

کرسی ترویجی موضوع‌شناسی علوم انسانی و اقتضائات روش‌شناختی آن برگزار می‌گردد

کرسی آزاد اندیشی "موضوع‌شناسی علوم انسانی و اقتضائات روش‌شناختی آن" توسط گروه فلسفه علوم انسانی اسلامی مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه برگزار شد

ترخان: علم باید در بستر نقد و تضارب آراء شکل بگیرد

حجت‌الاسلام قاسم ترخان مدیر گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه در گفتگویی به ضرورت تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی پرداخت.