برچسب: پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

خدا در تصور انسان نقد می‌شود

به همت گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی، نشست علمی نقد کتاب خدا در تصور انسان"، دوشنبه ۱۷ آبان ماه ۹۵ در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود."

راز خلقت و بقا به چاپ رسید

کتاب راز خلقت و بقا" به قلم حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن قدردان قراملکی در گروه کلام و دین‌پژوهی با همکاری قطب علمی فلسفه دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی به زیور طبع آراسته شد."

بنیاد تفکر سلفی به چاپ رسید

کتاب بنیاد تفکر سلفی" به قلم حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر پورامینی در گروه کلام و دین‌پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی برای اولین بار به زیور طبع آراسته شد."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی