برچسب: پورامینی پژوهشگاه

نشست علمی فراز و فرودهای سلفی‌پژوهی برگزار شد

نشست ”فراز و فرودهای سلفی‌پژوهی” توسط گروه سیاست و با همکاری گروه کلام پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی