برچسب: همایش

بررسی الگوهای گذار در عصر غیبت با تأکید بر نقش روحانیت...

در راستای برگزاری همایش «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی»، گروه سیاست پژوهشگاه با مشارکت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می‌کند.

نشست علمی موضوع شناسی فساد اقتصادی برگزار می‌شود

در راستای برگزاری همایش «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی» به همت گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

تأملی در مبانی نظری تئوری‌های روابط بین الملل از دیدگاه آیت‌الله...

در راستای برگزاری همایش «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی» نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی راهبردهای دهه پنجم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود

نشست علمی “راهبردهای دهه پنجم انقلاب اسلامی” در راستای برگزاری همایش «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی اسلامی» برگزار می‌شود.

تجربه‌های عرفانی اهل بیت(ع)

کرسی علمی ترویجی “تجربه‌های عرفانی اهل بیت(ع)” توسط گروه عرفان پژوهشگاه با مشارکت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی