برچسب: هشتاد و دومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

چکیده مقالات هشتاد و دومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی”قبسات”

فصلنامه علمي پژوهشي قبسات، با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به شماره هشتاد و دوم خود رسید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی