برچسب: نواندیشی دینی

نواندیشی حوزوی در گفتگو با محمد محمدرضایی

روایت محمد محمدرضایی از مواجهه با نواندیشان؛ واکنش مقام معظم رهبری به ترجمه «فلسفه دین جان هاسپرس» در حوزه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی