برچسب: نهادهای حقوقی کشور

بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌های جوان با محوریت آشنایی با نهادهای حقوقی...

در گفت و گو با دکتر سعید کرمی رئیس مرکز پژوهش‌های جوان، بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌های جوان با محوریت آشنایی با نهادهای حقوقی کشور تببین شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی