برچسب: نمایشگاه کتاب

حضور چشم‌گیر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نمایشگاه سی و...

در گفت‌وگو با سیدغلامرضا حسینی مدیرعامل سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، از چند و چون حضور امسال این انتشارات در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران جویا می‌شویم.

عرضه کتاب سایه روشن‌های «سایه» به سی و دومین نمایشگاه کتاب...

به بهانه حضور سازمان انتشارات پژوهشگاه در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به معرفی کتاب "سایه روشن‌های «سایه» (نقد اشعار هوشنگ ابتهاج)" که برای نخستین بار در نمایشگاه سی و دوم عرضه خواهد شد می‌پردازیم.

کتاب همسران در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران

به بهانه حضور سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به معرفی کتاب همسران (روابط و ضوابط) که برای نخستین بار در نمایشگاه سی و دوم عرضه خواهد شد می‌پردازیم.

طنز پرمغز در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران

به بهانه حضور سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به معرفی کتاب طنز پرمغز که برای نخستین بار در نمایشگاه سی و دوم عرضه خواهد شد می‌پردازیم.

ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در سی و دومین نمایشگاه...

به بهانه حضور سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به معرفی کتاب ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران که برای نخستین بار در نمایشگاه سی و دوم عرضه خواهد شد می‌پردازیم.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی