برچسب: معرفت شناسی

علیرضا قائمی نیا

دانشیار گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: فلسفه معرفت دینی حوزه تمحض دوم: بررسی معرفت‌شناختی فلسفه سایبر با...

ابوالحسن غفاری

دانشیار گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحض: مطالعات علم النفس و انسان شناسی فلسفی اسلامی حوزه تمحض دوم:...

ابراهیم دادجو

دانشیار گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: فلسفه عمومی علم حوزه تمحض دوم: بررسی معرفت‌شناختی هوش مصنوعی با رویکرد اسلامی دریافت...

مهدی عباس زاده

دانشیار گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحض: فلسفه معرفت و معرفت شناسی حوزه تمحض دوم: نظام معرفت‌شناسی اسلامی (با...

دومین نشست علمی نسبت فلسفه و انقلاب اسلامی با تاکید بر...

دومین نشست علمی “نسبت فلسفه و انقلاب اسلامی با تاکید بر آینده انقلاب اسلامی”، هشتمین جلسه از سلسله جلسات چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با موضوع کلی (انقلاب و فلسفه) برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی