برچسب: مسعود پورفرد

کرسی آزاداندیشی پیامدهای بحران کرونا در روابط بین الملل

برگزاری کرسی آزاداندیشی توسط گروه سیاست پژوهشگاه به صورت حضوری و همچنین مجازی تحت نرم افزار اسکایپ

ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با کرونا

کرسی آزاد اندیشی "ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با کرونا" روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه جاری برگزار شد.

کرسی آزاد اندیشی مجازی ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه...

کرسی آزاد اندیشی مجازی ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با بحران کرونا برگزار می شود

راهکارهای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به همت گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با همکاری...

ثبات سیاسی، وجود توازن میان خواسته‌های مردم و کارویژه‌های دولتی است

کرسی علمی- ترویجی «راهکارهای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران» توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی