برچسب: مسعود پورفرد

راهکارهای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به همت گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با همکاری...

ثبات سیاسی، وجود توازن میان خواسته‌های مردم و کارویژه‌های دولتی است

کرسی علمی- ترویجی «راهکارهای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران» توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

راهکارهای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

کرسی علمی- ترویجی: «راهکارهای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران» برگزار کننده: گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی ارائه‌دهنده: دکتر مسعود پورفرد به عنوان...

بررسی راهکارهای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

کرسی علمی- ترویجی «راهکارهای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران» توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تذکره انقلاب برای ورود به چله...

نشست تخصصی “جامعه نخبگانی پیرشو در گام دوم انقلاب اسلامی” توسط گروه سیاست پژوهشگاه در موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم برگزار شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی