برچسب: محمود مهام

کرسی ترویجی مساله عدالت طلبی در ایران

کرسی علمی ترویجی با موضوع “مساله عدالت طلبی در ایران با نگاه به اندیشه جریان‌های فکری“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی به صورت مجازی برگزار می‌شود.

میزگرد علمی بررسی ابعاد سلبی و ایجابی سیاستگذاری حوزه نخبگان در...

میزگرد علمی توسط مرکز رشد و تعاملات علمی ملی و بین‌المللی با همکاری گروه مطالعات انقلاب اسلامی برگزار می‌گردد

میزگرد علمی نخبگان، سرمایه طبیعی، الگوها و مهارت‌های اقتصادی برگزار می‌شود

میزگرد علمی “نخبگان، سرمایه طبیعی، الگوها و مهارت‌های اقتصادی (با تاکید بر اندرکنشِ سواد زیست‌بوم‌شناسی و زنجیره تامین)” در فضای مجازی برگزار می‌شود.

مطالعات انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب

انقلاب اسلامی در فلات مرتفع ایران، کشوری که تجربه کمک‌­هایِ تحمیلی و فنیِ کمرشکن و مضمحل­‌کننده‌­ی بنیادهای زیستی سرزمین را داشته است و یک مورد آن، اجرایِ هفده‌­سال برنامه اصل چهارم ترومن می­‌باشد.

تحول در بستر پُر تلاطمِ تغییرات اجتماعی در ایران با پیروزی انقلابِ اجتماعیِ اسلامی اتفاق افتاد. این تحول به معنای تحققِ راهبردی مداخله­‌گرانه، انقلابی...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی