برچسب: محمد عابدی

منطق عقلیِ امامت در بیان و سیره امام عسکری(ع)

یادداشتی از حجت‌الاسلام و المسلمین محمد عابدی عضو هیأت علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه

کرسی ترویجی صورت‌بندی هویت در گفتمان توحید محور قرآنی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی با مشارکت گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

رای به زندگیِ بدون عزت و عدالت؛ بسترساز صلح امام حسن(ع)

یادداشتی از حجت‌الاسلام و المسلمین محمد عابدی عضو هیأت علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه

اربعین و پرچمی به گستردگی حب الحسین(ع)

 یادداشتی از حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عابدی، عضو هیأت علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه

کاربرد فهم مفردات در برداشت‌های سیاسی از قرآن

کرسی علمی ترویجی توسط گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی