برچسب: محمد عابدی

کرسی ترویجی لزوم فاصله‌گذاری اجتماعی در ویروس کرونا بر اساس قاعده...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

اسلامی سازی علوم انسانی از اساسی ترین اصول برای بازمهندسی مبتنی...

گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین «محمد عابدی» عضو هیأت علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه

منطق عقلیِ امامت در بیان و سیره امام عسکری(ع)

یادداشتی از حجت‌الاسلام و المسلمین محمد عابدی عضو هیأت علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه

کرسی ترویجی صورت‌بندی هویت در گفتمان توحید محور قرآنی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی با مشارکت گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

رای به زندگیِ بدون عزت و عدالت؛ بسترساز صلح امام حسن(ع)

یادداشتی از حجت‌الاسلام و المسلمین محمد عابدی عضو هیأت علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی