برچسب: محمد عابدی

ماهیت و الزامات مواجهه با نظام آمریکا در اندیشه امام خمینی(ره)

یادداشتی از حجت‌الاسلام محمد عابدی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

پیشگیری از «سلطه دولت اشرار» با امر به معروف و نهی...

یادداشتی به مناسبت شهادت حضرت علی(ع) از حجت‌الاسلام محمد عابدی عضو هیات علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه

از همیشه به تحقق الگوی عدالت علوی نیازمندتریم

عدالت هدف حکومت در برخی فلسفه‌های سیاسی است؛ و در مکتب قرآن، از مهم‌ترین اهدافِ میانی حکومت اسلامی، و ابزار رساندن جامعه به هدف نهایی حکومت است.

عدالت اجتماعی در درمان کرونا؛ موفقیت نظام اسلامی

یادداشتی از حجت الاسلام محمد عابدی عضو هیات علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه

رمضان، بخشی از شکوه مهندسی فرهنگی و اجتماعی دین

حجت‌الاسلام محمد عابدی در یادداشتی، رمضان را بخشی از پازل پروژه اسلام برای انسان‌سازی معرفی کرد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی